Chevrolet Cruze: Akumulator

Pojazdy bez systemu stop-start są wyposażone w akumulator kwasowoołowiowy.

Pojazdy z systemem stopstart są wyposażone w akumulator AGM, który nie jest akumulatorem kwasowo-ołowiowym. Zamontowany w samochodzie akumulator jest bezobsługowy, pod warunkiem że sposób użytkowania umożliwia odpowiednie ładowanie akumulatora.

Jazda na krótkich dystansach i częste uruchamianie silnika może rozładować akumulator. Unikać zbędnego korzystania z odbiorników energii elektrycznej.

Zużytych baterii i akumulatora
nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie tych odpadów do odpowiedniego punktu zbiórki.

Jeśli samochód nie będzie używany przez ponad cztery tygodnie, może dojść do rozładowania jego akumulatora. Odłączyć zacisk ujemny akumulatora od instalacji elektrycznej samochodu.

Przed przystąpieniem do odłączania lub podłączania przewodów akumulatora należy bezwzględnie wyłączyć zapłon.

Ostrzeżenie

Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji nie wolno zbliżać się do akumulatora z palącymi się przedmiotami. Wskutek eksplozji akumulatora może dojść do uszkodzenia pojazdu, wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Unikać styczności elektrolitu z oczami, skórą, tkaninami i powierzchniami lakierowanymi.

Elektrolit akumulatorowy zawiera kwas siarkowy, który przy bezpośrednim kontakcie może powodować oparzenia skóry oraz korozję elementów samochodu.

W razie kontaktu ze skórą, umyć zagrożone miejsce wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Nie przechylać otwartego akumulatora.

Zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem

Wymiana baterii

Uwaga

Wszelkie odstępstwa od instrukcji podanych w tym punkcie mogą doprowadzić do tymczasowego wyłączenia systemu stop-start.

Podczas wymiany akumulatora upewnić się, że nowy akumulatora nie posiada otworów wentylacyjnych w pobliżu bieguna dodatniego. Jeśli w tym miejscu znajduje się otwór wentylacyjny, wymagane jest jego zablokowanie zaślepką, podczas gdy otwór w pobliżu bieguna ujemnego musi pozostać otwarty.

Używać wyłącznie akumulatorów, które umożliwiają zamontowanie nad nimi skrzynki bezpieczników.

W pojazdach z systemem stop-start, akumulatory typu AGM (Absorptive Glass Mat) trzeba wymieniać na akumulatory tego samego typu (tzn.

AGM).

Akumulator typu AGM można zidentyfikować po umieszczonym na jego etykiecie określeniu "AGM".

Zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów firmy Chevrolet.

Uwaga

Użycie akumulatora typu AGM innego niż oryginalny akumulator firmy Chevrolet może spowodować pogorszenie działania systemu stop-start.

Zaleca się by wymianę akumulatora zlecić warsztatowi

Ładowanie akumulatora

Ostrzeżenie

W pojazdach z systemem stopstart należy dopilnować, by ładowania za pomocą ładowarki do akumulatorów napięcie ładowania nie przekroczyło 14,6 V. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora.

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Etykieta ostrzegawcza

Etykieta ostrzegawcza


Znaczenie symboli:

 • Zabronione iskry, otwarty płomień i palenie tytoniu.
 • Zawsze osłaniać oczy.

  Wybuchowe gazy mogą spowodować utratę wzroku lub obrażenia ciała

 • Przechowywać akumulator w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 • W akumulatorze znajduje się kwas siarkowy, który może powodować utratę wzroku lub poważne oparzenia.
 • Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.
 • W sąsiedztwie akumulatora mogą występować wybuchowe gazy.

  Płyn hamulcowy

  Ostrzeżenie Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję. Unikać jego styczności z oczami, skórą, tkaninami i powierzchniami lakier ...

  Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego

  W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa układ paliwowy samochodu z silnikiem wysokoprężnym musi zostać odpowietrzony. Wł& ...

  Zobacz tez:

  Automatycznie anulowanie
  W poniższych warunkach rozlegnie się sygnał dźwiękowy, naekranie informacjiopojeździe na 5 sekund pojawi się komunikat [ICCoff], a sterowanie zostanie automatycznie anulowane.  Zostaniewłączony elektryczny hamulec postojowy.  System ESP ...

  Podnoszenie
  Aby podnieść zagłówek, pociągnij go w górę. Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej przesuń zagłówek z położenia spoczynkowego lub jakiejkolwiek pozycji niezablokowanej, tak aby przyciskblokady zablokował si ...

  Przykłady niewłaściwej pozycji siedzącej
  Maksymalne działanie ochronne pasów zapewniają tylko prawidłowo założone i zapięte pasy bezpieczeństwa. Nieprawidłowa pozycja siedząca znacznie zmniejsza ochronne działanie pasów bezpieczeństwa i zwiększa ryzyko obraż ...

  Categorie