Chevrolet Cruze: Dmuchawa

Dmuchawa


Obejmuje elementy sterujące:

 • Regulacja temperatury
 • Rozdział powietrza
 • Prędkość dmuchawy
 • Usuwanie zaparowania i oblodzenia
 • Recyrkulacja powietrza

 • Chłodzenie

 • Ogrzewanie tylnej szyby

Regulacja temperatury

Ustawić temperaturę, obracając pokrętło.

Czerwony = cieplej

Niebieski = chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Rozdział powietrza

Wybrać otwór nawiewu, wciskając przyciski.

= na górną i dolną część kabiny


= na dolną część kabiny


= na górną część kabiny
poprzez regulowane kratki powietrza

= na przednią szybę i dolną
część kabiny

Wybrane ustawienie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Prędkość dmuchawy

Zmiana ustawienia przełącznika prędkości dmuchawy umożliwia regulację siły nawiewu.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


 • Nacisnąć przycisk :
  dmuchawa automatycznie przełącza się na wyższą prędkość, a nawiew powietrza jest kierowany na przednią szybę.
 • Włączyć chłodzenie

 • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu najmocniejszego ogrzewania. 
 • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby

 • W razie potrzeby otworzyć boczne kratki nawiewu powietrza i skierować je na szyby boczne.

Uwaga

Jeżeli zostaną wybrane ustawienia funkcji usuwania zaparowania i oblodzenia szyb, funkcja Autostop zostanie wyłączona.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostaną wybrane ustawienia funkcji usuwania zaparowania i oblodzenia szyb, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Ogrzewanie szyby tylnej


Recyrkulacja powietrza


Do obsługi recyrkulacji powietrza służy przycisk .


Ostrzeżenie

Jazda przez dłuższy czas z włączoną recyrkulacją powietrza może doprowadzić do senności osób we wnętrzu pojazdu. W celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz okresowo wyłączać recyrkulację powietrza.

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować zaparowanie szyb. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Chłodzenie 


Funkcja ta jest obsługiwana za pomocą przycisku i jest
dostępna tylko przy pracującym silniku i gdy włączona jest dmuchawa.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziom zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa. Gdy układ chłodzenia jest wyłączony, układ klimatyzacji nie zażąda ponownego uruchomienia silnika, który został wyłączony przez funkcję Autostop.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia


Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

 • Włączyć chłodzenie

 • Włączyć recyrkulację powietrza

 • Nacisnąć pokrętło rozdziału powietrza 

 • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu najmocniejszego chłodzenia.
 • Pokrętło dmuchawy ustawić na najwyższą prędkość.
 • Otworzyć wszystkie kratki nawiewu powietrza.

Sygnalizacja ustawień

Włączenie funkcji jest sygnalizowane zapaleniem diody w danym przycisku.

  Układ ogrzewania i wentylacji

  Obejmuje elementy sterujące: Regulacja temperatury Rozdział powietrza Prędkość dmuchawy Usuwanie zaparowania, oblodzenia Ogrzewanie tylne ...

  Klimatyzacja sterowana elektronicznie

  Ostrzeżenie Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub obniżeni ...

  Zobacz tez:

  Odblokowanie klapy tylnej
  5-drzwiowy hatchback, kombi W zależności od wybranego ustawienia nacisnąć raz lub dwa razy przycisk c. Klapa tylna zostanie odblokowana. Personalizacja ustawień   97. Wersja 4-drzwiowa Nacisnąć przycisk . Klapa tylna zostanie odblokowana ...

  Wskaźnik ciśnienia w oponach
  Wskaźnik ciśnienia opon monitoruje i ostrzega o zmianach ciśnienia opon. Kalibracja systemu konieczna jest w następujących przypadkach. Zmiana ciśnienia w oponach. Wymiana jednego lub więcej kół. Zmiana pozycji jednego koła w pojeździe. ...

  Zagłówki tylne
  Mogą być ustawione tylko w jednym położeniu użytkowania (górnym) i położeniu złożonym (dolnym). Mogą zostać również zdemontowane. Aby wyjąć zagłówek: odblokować oparcie za pomocą d& ...

  Categorie