Chevrolet Cruze: Informacje ogólne

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Wprowadzenie –> Informacje ogólne

System audio-nawigacyjny został wyposażony wiele nowoczesnych funkcji, które podczas podróży samochodem zapewniają rozrywkę i informacje o trasie.

Radioodbiornik pracujący w zakresach AM i FM jest wyposażony w dwanaście pozycji pamięci, do których stacje są przypisywane automatycznie. Co więcej, ręcznie można zapisać w pamięci 36 innych kanałów (niezależnie od zakresu częstotliwości).

Zintegrowany system audio umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD oraz płyt z plikami MP3/WMA.

Dodatkowo do systemu audionawigacyjnego można podłączyć zewnętrze urządzenie pamięci, np.

iPod, odtwarzacz MP3 lub pamięć Flash USB (nie w przypadku modelu CD 300), bądź też przenośny odtwarzacz CD, które będą stanowić dodatkowe źródło dźwięków.

Cyfrowy procesor dźwięku zawiera kilka zaprogramowanych ustawień korektora, które zapewniają optymalizację sygnału audio.

System nawigacyjny (tylko Navi 600) z dynamicznym planowaniem trasy zawsze poprowadzi prosto do celu oraz, jeśli będzie to konieczne, może automatycznie modyfikować trasę, by ominąć korki lub inne zakłócenia ruchu drogowego.

Opcjonalnie system audionawigacyjny można obsługiwać za pomocą elementów sterujących znajdujących się na kole kierownicy.

System może być dodatkowo wyposażony w interfejs telefonu komórkowego.

Dobrze zaprojektowane elementy sterujące, czytelne wyświetlacze i pokrętło wielofunkcyjne MENU umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę systemu.

Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ostrzeżenie

 • Należy zawsze korzystać z systemu audio-nawigacyjnego w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu. W razie wątpliwości zatrzymać pojazd i obsługiwać system podczas postoju.
 • Korzystanie z systemu nawigacyjnego (tylko NAVI 600) nie zwalnia kierowcy z obowiązku prawidłowego prowadzenia pojazdu i zachowania czujności na drodze. Należy zawsze postępować zgodnie ze stosownymi przepisami ruchu drogowego.
 • Wartości (np. adresy) można wprowadzać wyłącznie podczas postoju pojazdu.

  Jeśli instrukcje systemu nawigacyjne są sprzeczne z przepisami ruchu drogowego, zawsze mają zastosowanie przepisy.

 • W przypadku niektórych lokalizacji ślepe uliczki i inne obszary (np.

  strefy zakazu ruchu pojazdów), na które nie wolno wjechać, nie są oznaczone na mapie. W takiej sytuacji system audionawigacyjny wyświetla ostrzeżenie, które należy zaakceptować. Należy zwracać uwagę również na drogi jednokierunkowe oraz drogi i obszary, na które nie wolno wjeżdżać.

Odbiór programów radiowych

W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru

 • zmieniająca się odległość od nadajnika,
 • nakładanie się sygnałów wskutek odbić,
 • różnego rodzaju przeszkody na drodze fal radiowych.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

System audio-nawigacyjny został wyposażony w elektroniczny system stanowiący zabezpieczenie przed kradzieżą.

Dzięki niemu system audionawigacyjny będzie działał wyłącznie w samochodzie, w którym został pierwotnie zamontowany - jest tym samym bezwartościowy dla złodzieja.

  Wprowadzenie

  ...

  Przegląd elementów sterujących

  ...

  Zobacz tez:

  Linie orientacji i przyciski funkcyjne
  Rys. 139 Wyświetlacz Infotainment: linie orientacji / przyciski funkcyjne Na wyświetlaczu oprócz nadzorowanego obszaru z tyłu pojazdu wyświetlane sa również linie orientacji. Odstęp linii orientacji za pojazdem rys. 139 Odstęp wynosi ok. 4 ...

  Ustawianie daty i godziny
  Funkcja jest dostępna poprzez tablet dotykowy. Wybrać menu "Ustawienia". Na podstronie nacisnąć " Godzina/Data ". Wybrać " Ustaw godzinę " albo " Ustaw datę ". Zmienić parametry przy u&# ...

  Usterki
  Jeżeli klimatyzacja nie działa, mimo że temperatura otoczenia jest wyższa niż +5C, w układzie jest usterka. Przyczyna może być następująca. Jeden z bezpieczników jest przepalony. Sprawdzić bezpiecznik, w razie potrzeby wymienić ...

  Categorie