Chevrolet Cruze: Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Ostrzeżenie

Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub obniżenie temperatury ciała może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych lub nawet śmierci.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Elementy sterujące w trybie automatycznym:

AUTO = tryb automatyczny; wszystkie ustawienia za wyjątkiem temperatury są automatycznie dobierane przez układ

Temperature = wstępny wybór żądanej temperatury

Następujące funkcje można dostosować ręcznie, co wyłącza tryb automatyczny:

Fan speed = ręcznie ustawiana prędkość nawiewu

MODE = ręcznie ustawiany rozdział powietrza

= usuwanie zaparowania
i oblodzenia

= włączanie lub
wyłączanie układu

= włączanie lub
wyłączanie chłodzenia

= recyrkulacja powietrza


= czujnik jakości
powietrza

Ogrzewanie szyby tylnej


Nastawiona temperatura będzie automatycznie utrzymywana. W trybie pracy automatycznej układ samoczynnie reguluje przepływ powietrza poprzez ustawianie dmuchawy i rozdziału powietrza.

Pracę układu można ręcznie dostosować, korzystając z elementów sterujących rozdziału powietrza i prędkości dmuchawy.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Każda zmiana ustawień jest przez kilka sekund pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym.

Włączone funkcje są sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Elektroniczny układ sterowania klimatyzacji działa w pełni tylko przy pracującym silniku.

Tryb pracy automatycznej AUTO

Tryb pracy automatycznej AUTO


Ustawienia zapewniające optymalny komfort:

 • Nacisnąć przycisk AUTO - klimatyzacja będzie włączana automatycznie.
 • Otworzyć wszystkie kratki nawiewu powietrza.
 • Ustawić docelową temperaturę, korzystając z lewego pokrętła.

Prędkość nawiewu w trybie automatycznym podlega regulacji w menu Ustawienia.

Personalizacja ustawień

W trybie automatycznym wszystkie kratki nawiewu są włączane automatycznie. Z tego względu należy pozostawiać je otwarte.

Nastawianie temperatury

Nastawianie temperatury


Ustawić żądaną wartość temperatury, obracając pokrętło.

Czerwony = cieplej

Niebieski = chłodniej

W razie ustawienia temperatury minimalnej, klimatyzacja sterowana elektronicznie pracuje z maksymalną mocą.

W razie ustawienia temperatury maksymalnej, klimatyzacja sterowana elektronicznie pracuje z maksymalną mocą grzewczą.

Uwaga

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop temperatura zostanie zmniejszona o 2 C lub więcej, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


 • Nacisnąć przycisk

 • Ustawienia temperatury i rozdziału powietrza są wybierane automatycznie, a dmuchawa pracuje z dużą prędkością.
 • Przywracanie trybu pracy automatycznej: nacisnąć przycisk .

Włączyć ogrzewanie tylnej szyby .


Uwaga

Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty przycisk ,
funkcja Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia przycisku .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik
zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Ogrzewanie szyby tylnej


Ustawienia ręczne

Ustawienia układu sterowania klimatyzacji można zmienić, korzystając z przycisków i pokręteł w opisany niżej sposób. Zmiana dowolnego ustawienia spowoduje wyłączenie trybu automatycznego.

Prędkości dmuchawy


Prędkości dmuchawy


Obrócić pokrętło w prawo. Wybrana prędkość dmuchawy jest oznaczona liczbą na wyświetlaczu.

Przywracanie trybu pracy automatycznej: Nacisnąć przycisk AUTO.

Rozdział powietrza MODE

Rozdział powietrza MODE


W celu wybrania żądanego ustawienia nacisnąć przycisk MODE jeden raz lub kilkakrotnie; ustawienie rozdziału powietrza jest wskazywane na wyświetlaczu informacyjnym.

= na przednią szybę, górną i
dolną część kabiny

= na przednią szybę i dolną
część kabiny

= na dolną część kabiny


= na górną część kabiny
poprzez regulowane kratki powietrza

= na górną część kabiny
poprzez regulowane kratki powietrza i na dolną część kabiny

Powrót do trybu automatycznego rozdziału powietrza: Wyłączyć odpowiednie ustawienie lub nacisnąć przycisk AUTO.

Chłodzenie


Do jego włączania lub wyłączania służy przycisk .


Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej określonego poziomu. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa. Gdy układ chłodzenia jest wyłączony, układ klimatyzacji nie zażąda ponownego uruchomienia silnika, który został wyłączony przez funkcję Autostop.

Automatyczna recyrkulacja powietrza

Układ automatycznej recyrkulacji powietrza jest wyposażony w czujnik wilgoci powietrza, dzięki któremu układ automatycznie przełącza się na powietrze z zewnątrz w przypadku zbyt wysokiej wilgotności powietrza w kabinie.

Tryb ręcznej recyrkulacji powietrza


Do ręcznej obsługi recyrkulacji powietrza służy przycisk


Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować zaparowanie szyb. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Czujnik jakości powietrza AQS

Czujnik jakości powietrza wykrywa złą jakość powietrza zewnętrznego i automatycznie włącza recyrkulację powietrza wewnętrznego.

Włączanie lub wyłączanie układu


Naciśnięcie przycisku  
włącza lub wyłącza wszystkie funkcje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Ustawienia podstawowe

Ustawienia kilku opcji można zmienić za pomocą wyświetlacza informacyjnego w menu Ustawienia.

Personalizacja ustawień

Nagrzewnica dodatkowa

Nagrzewnica powietrza (tylko z silnikami wysokoprężnymi)

Układ Quickheat jest dodatkowym elektrycznym ogrzewaczem powietrza, który przyspiesza nagrzewanie powietrza w kabinie.

  Dmuchawa

  Obejmuje elementy sterujące: Regulacja temperatury Rozdział powietrza Prędkość dmuchawy Usuwanie zaparowania i oblodzenia Recyrkulacja powi ...

  Kratki nawiewu powietrza

  Regulowane kratki nawiewu powietrza Przy włączonym chłodzeniu musi być otwarta przynajmniej jedna kratka nawiewu powietrza, aby nie doszło do oblodzeni ...

  Zobacz tez:

  Światła do jazdy dziennej (DAY LIGHT)
  Światła do jazdy dziennej (dalej nazywane funkcją) mają za zadanie oświetlanie przedniego obszaru samochodu. Światła włączają się automatycznie po spełnieniu następujących warunków. Włącznik świate ...

  Uzupełnianie dodatku AdBlue
  Napełnianie zbiornika AdBlue przewidziano przy każdym przeglądzie samochodu w ASO sieci CITRO ËN albo w warsztacie specjalistycznym. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę pojemność zbiornika, może się okazać, że konieczne będzie uz ...

  Przegląd
  Rys. 21 Tablica rozdzielcza Obrotomierz strona 31 z lampkami kontrolnymi strona 34 Wyświetlacz strona 31 Prędkościomierz strona 32 z lampkami kontrolnymi strona 34 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego strona 32, / wskaź ...

  Categorie