Chevrolet Cruze: Personalizacja

(tylko CD 400) Różne ustawienia systemu Infotainment mogą zostać zapisane osobno dla każdego kluczyka (kierowcy) pojazdu.

Ustawienia zapisywane

Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następujące ustawienia są automatycznie zapisywane dla używanego kluczyka:

 • ostatnie ustawienia głośności; jeden poziom głośności dla wszystkich źródeł dźwięku poza telefonem (radio, odtwarzacz CD, AUX, USB)
 • wszystkie zapisane stacje radiowe
 • wszystkie ustawienia barwy dźwięku; każde z tych ustawień jest zapisywane osobno dla poszczególnych źródeł dźwięku (jeśli są dostępne): AM, FM, odtwarzacz CD, AUX, USB
 • ostatnie aktywne źródło dźwięku
 • ostatnia aktywna stacja radiowa (osobno dla każdego zakresu)
 • ostatni aktywny tryb wyświetlania
 • ostatnia pozycja na płycie Audio/ MP3 CD lub w zmieniarce (jeśli jest dostępna), włącznie z numerem płyty, numerem utworu, folderem
 • stan ustawienia losowego odtwarzania utworów (odtwarzacz CD)
 • stan ustawienia TP (Traffic Programme)
 • pozycja wskaźnika dla każdego menu na wyświetlaczu

Włączanie/wyłączanie personalizacji

W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia pojazdu, a następnie Ustawienia komfortu.

Dla opcji Personalizacja przez kier.

wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

  Ustawienia poziomu głośności

  Navi 600 Maks. głośność po włączeniu W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG. ...

  Radioodtwarzacz

  ...

  Zobacz tez:

  Bezpieczeństwo dzieci - blokada ręczna
  Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on oznaczony piktogramem wygrawerowanym na nadwoziu. Blokada Za pomocą klucza zap ...

  Elektryczny hamulec postojowy
  System ten nie wymaga żadnej szczególnej kontroli. W razie problemu należy zlecić sprawdzenie systemu w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym. Więcej informacji znajduje się w rubryce "Elektryczny hamulec postojowy - Usterki dzia ...

  Przełącznik zespolony
  Kierunkowskaz prawy Kierunkowskaz lewy Światła drogowe Sygnał świetlny Kierunkowskazy Krótkie mignięcie: krótko naciśnij przełącznik zespolony do punktu oporu w kierunku strzałki (1) lub (2) . Kierunkowskazy po odpowiednie ...

  Categorie