Chevrolet Cruze: Personalizacja

(tylko CD 400) Różne ustawienia systemu Infotainment mogą zostać zapisane osobno dla każdego kluczyka (kierowcy) pojazdu.

Ustawienia zapisywane

Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następujące ustawienia są automatycznie zapisywane dla używanego kluczyka:

 • ostatnie ustawienia głośności; jeden poziom głośności dla wszystkich źródeł dźwięku poza telefonem (radio, odtwarzacz CD, AUX, USB)
 • wszystkie zapisane stacje radiowe
 • wszystkie ustawienia barwy dźwięku; każde z tych ustawień jest zapisywane osobno dla poszczególnych źródeł dźwięku (jeśli są dostępne): AM, FM, odtwarzacz CD, AUX, USB
 • ostatnie aktywne źródło dźwięku
 • ostatnia aktywna stacja radiowa (osobno dla każdego zakresu)
 • ostatni aktywny tryb wyświetlania
 • ostatnia pozycja na płycie Audio/ MP3 CD lub w zmieniarce (jeśli jest dostępna), włącznie z numerem płyty, numerem utworu, folderem
 • stan ustawienia losowego odtwarzania utworów (odtwarzacz CD)
 • stan ustawienia TP (Traffic Programme)
 • pozycja wskaźnika dla każdego menu na wyświetlaczu

Włączanie/wyłączanie personalizacji

W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia pojazdu, a następnie Ustawienia komfortu.

Dla opcji Personalizacja przez kier.

wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

  Ustawienia poziomu głośności

  Navi 600 Maks. głośność po włączeniu W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG. ...

  Radioodtwarzacz

  ...

  Zobacz tez:

  Wyłączanie silnika
  Zatrzymać samochód strona 132, Parkowanie. Kluczyk przekręcić w położenie 1 rys. 126 na stronie 127. Silnik i zapłon zostaną wyłączone jednocześnie. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów kluczyk można wyci ...

  Poduszki powietrzne
  Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w razie silnego zderzenia. Uzupełniają one działanie pasów bezpieczeństwa wyposażonych ...

  Odryglowanie / zaryglowanie - KESSY
  Rys. 34 Oznaczenie obszarów / czujniki w klamce przednich drzwi System KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umożliwia odryglowanie i zaryglowanie drzwi samochodu bez aktywnego użycia kluczyka. Kluczyk musi się przy tym znajdować w jednym z obszarów A , B ...

  Categorie