Chevrolet Cruze: Personalizacja

(tylko CD 400) Różne ustawienia systemu Infotainment mogą zostać zapisane osobno dla każdego kluczyka (kierowcy) pojazdu.

Ustawienia zapisywane

Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następujące ustawienia są automatycznie zapisywane dla używanego kluczyka:

 • ostatnie ustawienia głośności; jeden poziom głośności dla wszystkich źródeł dźwięku poza telefonem (radio, odtwarzacz CD, AUX, USB)
 • wszystkie zapisane stacje radiowe
 • wszystkie ustawienia barwy dźwięku; każde z tych ustawień jest zapisywane osobno dla poszczególnych źródeł dźwięku (jeśli są dostępne): AM, FM, odtwarzacz CD, AUX, USB
 • ostatnie aktywne źródło dźwięku
 • ostatnia aktywna stacja radiowa (osobno dla każdego zakresu)
 • ostatni aktywny tryb wyświetlania
 • ostatnia pozycja na płycie Audio/ MP3 CD lub w zmieniarce (jeśli jest dostępna), włącznie z numerem płyty, numerem utworu, folderem
 • stan ustawienia losowego odtwarzania utworów (odtwarzacz CD)
 • stan ustawienia TP (Traffic Programme)
 • pozycja wskaźnika dla każdego menu na wyświetlaczu

Włączanie/wyłączanie personalizacji

W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia pojazdu, a następnie Ustawienia komfortu.

Dla opcji Personalizacja przez kier.

wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

  Ustawienia poziomu głośności

  Navi 600 Maks. głośność po włączeniu W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG. ...

  Radioodtwarzacz

  ...

  Zobacz tez:

  Wygoda
  Włączanie/wyłączanie funkcji [Fold mirrors in when locking]: Ta funkcja jest dostępna tylkowtedy, gdy pojazd jest wyposażony w funkcję elektrycznego składania lusterek. Gdy włączysz funkcję [Fold mirrors in when locking], lusterka zewn&# ...

  Filtr cząstek stałych (diesel)
  Początek nasycenia filtra cząstek stałych jest sygnalizowany przez: ciągłe świecenie kontrolki filtra cząstek stałych, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat o ryzyku zatkania filtra cząstek stałych. Gdy tylko wa ...

  Ruszanie i jazda
  Ruszanie Włączyć silnik. Wcisnąć i trzymać wciśnięty pedał hamulca. Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokujący w kierunku strzałki 1 rys. 131 na stronie 133. Dźwignię sterującą ustawić w wybrany ...

  Categorie