Chevrolet Cruze: Personalizacja

(tylko CD 400) Różne ustawienia systemu Infotainment mogą zostać zapisane osobno dla każdego kluczyka (kierowcy) pojazdu.

Ustawienia zapisywane

Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następujące ustawienia są automatycznie zapisywane dla używanego kluczyka:

 • ostatnie ustawienia głośności; jeden poziom głośności dla wszystkich źródeł dźwięku poza telefonem (radio, odtwarzacz CD, AUX, USB)
 • wszystkie zapisane stacje radiowe
 • wszystkie ustawienia barwy dźwięku; każde z tych ustawień jest zapisywane osobno dla poszczególnych źródeł dźwięku (jeśli są dostępne): AM, FM, odtwarzacz CD, AUX, USB
 • ostatnie aktywne źródło dźwięku
 • ostatnia aktywna stacja radiowa (osobno dla każdego zakresu)
 • ostatni aktywny tryb wyświetlania
 • ostatnia pozycja na płycie Audio/ MP3 CD lub w zmieniarce (jeśli jest dostępna), włącznie z numerem płyty, numerem utworu, folderem
 • stan ustawienia losowego odtwarzania utworów (odtwarzacz CD)
 • stan ustawienia TP (Traffic Programme)
 • pozycja wskaźnika dla każdego menu na wyświetlaczu

Włączanie/wyłączanie personalizacji

W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia pojazdu, a następnie Ustawienia komfortu.

Dla opcji Personalizacja przez kier.

wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

  Ustawienia poziomu głośności

  Navi 600 Maks. głośność po włączeniu W celu włączenia menu ustawień ogólnych należy nacisnąć przycisk CONFIG. ...

  Radioodtwarzacz

  ...

  Zobacz tez:

  Gniazdka zasilania
  Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w tylnej konsoli podłogowej. Model kombi: Gniazdo zasilania 12 V znajduje się na lewej ściance bocznej w bagażniku. Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 W. Przy wyłącz ...

  Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa
  Rys. 5 Zapinanie / odpinanie pasów bezpieczeństwa Rys. 6 Ułożenie części piersiowej i biodrowej pasa / Ułożenie pasa bezpieczeństwa u kobiet w ciąży Zakładanie Przed zapięciem pasa 1) należy prawidłowo ustawi& ...

  Usterka/reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania
  Po odłączeniu akumulatora, wymianie baterii lub w przypadku usterki pilota zdalnego sterowania nie ma możliwości otwarcia, zamknięcia i zlokalizowania samochodu. Włożyć klucz awaryjny (zespolony z pilotem zdalnego sterowania) do zamka w celu otw ...

  Categorie