Chevrolet Cruze: System RDS (Radio Data System)

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Radioodtwarzacz –> System RDS (Radio Data System)

System RDS jest usługą stacji FM, która w znaczny sposób ułatwia znajdowanie poszukiwanej stacji i zapewnia jej bezproblemowy odbiór.

Zalety systemu RDS

 • Dla ustawionej stacji zamiast częstotliwości wyświetlana jest nazwa programu.
 • Podczas wyszukiwania stacji system audio-nawigacyjny dostraja wyłącznie do stacji RDS.
 • System audio-nawigacyjny zawsze dostraja się do najlepiej odbieranej częstotliwości dla ustawionej stacji za pomocą funkcji AF (częstotliwość alternatywna).
 • W zależności od odbieranej stacji system audio-nawigacyjny może pokazywać na wyświetlaczu informacje tekstowe przesyłane ze stacji radiowej, które mogą zawierać np. informacje o bieżącym programie.

Navi 600

Konfigurowanie RDS


W celu otwarcia menu konfiguracji RDS: Nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia radia, a następnie Opcje RDS.

Włączanie i wyłączanie funkcji
RDS Dla opcji RDS wybrać ustawienie Wł. lub Wył..

Uwaga

Jeżeli funkcja RDS jest wyłączona, zostanie ponownie automatycznie włączona, gdy użytkownik zmieni stację radiową (przy pomocy funkcji wyszukiwania lub przycisku ustawień).

Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji

(w przypadku korzystania z funkcji regionalizacji, system RDS musi być włączony.)

Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach.

Dla opcji Regionalny wybrać ustawienie Wł. lub Wył..

Dla takich samych programów regionalnych można wybrać wyłącznie częstotliwości alternatywne (AF).

Jeśli regionalizacja jest wyłączona, alternatywne częstotliwości stacji są wybierane niezależnie od programu regionalnego.

Funkcja przewijania tekstu rds

Niektóre stacje RDS wyłączają nazwę programu w stosownym wierszu wyświetlacza, aby pokazać dodatkowe informacje. W czasie przekazywania komunikatu nazwa programu jest ukryta.

Zapobieganie wyświetlaniu dodatkowych informacji: Dla opcji Stop tekst RDS wybrać ustawienie Wł..

Wiadomości tekstowe ze stacji

Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu poniżej nazwy programu pojawiają się informacje o bieżącym programie oraz aktualnie odtwarzanym utworze.

W celu pokazania lub ukrycia tych informacji: Dla opcji Tekst radio wybrać ustawienie Wł. lub Wył..

Głośność TA

Głośność komunikatów dla kierowców (TA) można wstępnie zdefiniować

Radiowe komunikaty dla kierowców

(TP = ang. Traffic Programme) Stacje nadające program komunikatów drogowych są stacjami RDS, które nadają informacje przeznaczone dla kierowców.

Włączanie i wyłącznie funkcji radiowych komunikatów dla kierowców

W celu włączenia lub wyłączenia funkcji oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie audionawigacyjnym:

Nacisnąć przycisk TP.

 • Jeśli funkcja radiowych komunikatów dla kierowców jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest czarny symbol [ ] (szary jeśli funkcja jest wyłączona).
 • Odbierane są wyłącznie stacje nadające komunikaty dla kierowców.
 • Jeśli wybrana stacja nie jest stacją nadającą komunikaty dla kierowców, automatycznie rozpoczynane jest wyszukiwanie najbliższej stacji spełniającej ten wymóg.
 • Po znalezieniu stacji nadającej komunikaty dla kierowców, na wyświetlaczu pojawia się czarny symbol [TP]. Symbol TP jest wyświetlany na szaro, jeśli stacje nadające komunikaty dla kierowców są niedostępne.
 • Głośność odtwarzania komunikatów dla kierowców jest ustawiana za pomocą opcji TA
 • Gdy funkcja komunikatów dla kierowców jest włączona, podczas nadawania komunikatów przerywane jest odtwarzanie płyty CD/MP3.

Odsłuchiwanie wyłącznie komunikatów dla kierowców

Włączyć funkcję radiowych komunikatów dla kierowców i całkowicie zmniejszyć poziom głośności systemu audionawigacyjnego.

Blokowanie komunikatów dla kierowców

W celu zablokowania odtwarzania komunikatów dla kierowców, np.

podczas odtwarzania płyty CD/MP3: Nacisnąć przycisk TP lub pokrętło MENU, aby potwierdzić anulowanie komunikatu na wyświetlaczu.

Komunikaty dla kierowców są blokowane, ale funkcja komunikatów pozostaje włączona.

EON (zaawansowane wyszukiwanie innych stacji)

Dzięki funkcji EON możliwe jest odbieranie komunikatów dla kierowców, nawet jeśli bieżąca stacja nie transmituje własnych informacji na ten temat. W takim przypadku na wyświetlaczu widoczny jest czarny symbol TP, jaki jest wyświetlany normalnie dla stacji nadających komunikaty dla kierowców.

CD 300 / CD 400

Konfigurowanie RDS


W celu otwarcia menu konfiguracji RDS:

Nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać pozycję Ustawienia radia, a następnie Opcje RDS.

CD 300: Wybrać pozycję Ustawienia dźwięku, a następnie Opcje RDS.

Głośn. komun. dla kier.


Głośność komunikatów dla kierowców (TA) można wstępnie zdefiniować  133.

Włączanie i wyłączanie funkcji RDS Dla opcji RDS wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

Uwaga

Jeżeli funkcja RDS jest wyłączona, zostanie ponownie automatycznie włączona, gdy użytkownik zmieni stację radiową (przy pomocy funkcji wyszukiwania lub przycisku ustawień).

Komunikat dla kierowców

W celu stałego włączenie lub wyłączenie funkcji TA: Dla opcji Komunikat dla kierowców wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji

(w przypadku korzystania z funkcji regionalizacji, system RDS musi być włączony.) Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach.

Dla opcji Regionalne (REG) wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

Dla takich samych programów regionalnych można wybrać wyłącznie częstotliwości alternatywne (AF).

Jeśli regionalizacja jest wyłączona, alternatywne częstotliwości stacji są wybierane niezależnie od programu regionalnego

Funkcja przewijania tekstu rds

Niektóre stacje RDS ukrywają nazwę programu w stosownym wierszu wyświetlacza, aby pokazać dodatkowe informacje.

Zapobieganie wyświetlaniu dodatkowych informacji: Dla opcji RDS-Zatrzym. przewijania tekstu wybrać ustawienie Włącz..

Radiotekst:

Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu poniżej nazwy programu pojawiają się informacje o bieżącym programie oraz aktualnie odtwarzanym utworze.

W celu pokazania lub ukrycia tych informacji: Dla opcji Radiotekst: wybrać ustawienie Włącz. lub Wył..

Radiowe komunikaty dla kierowców (TP = ang. Traffic Programme)

Stacje nadające program komunikatów drogowych są stacjami RDS, które nadają informacje przeznaczone dla kierowców.

Włączanie i wyłącznie funkcji radiowych komunikatów dla kierowców

W celu włączenia lub wyłączenia funkcji oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie audionawigacyjnym: Nacisnąć przycisk TP.

 • Jeśli funkcja radiowych komunikatów dla kierowców jest włączona, w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol [ ].
 • Odbierane są wyłącznie stacje nadające komunikaty dla kierowców.
 • Jeśli wybrana stacja nie jest stacją nadającą komunikaty dla kierowców, automatycznie rozpoczynane jest wyszukiwanie najbliższej stacji spełniającej ten wymóg.
 • Po znalezieniu stacji nadającej komunikaty dla kierowców, w głównym menu radioodbiornika wyświetlany jest symbol [TP].
 • Głośność odtwarzania komunikatów dla kierowców jest ustawiana za pomocą opcji TA
 • Gdy funkcja komunikatów dla kierowców jest włączona, podczas nadawania komunikatów przerywane jest odtwarzanie płyty CD/MP3.

Odsłuchiwanie wyłącznie komunikatów dla kierowców

Włączyć funkcję radiowych komunikatów dla kierowców i całkowicie zmniejszyć poziom głośności systemu audionawigacyjnego.

Blokowanie komunikatów dla kierowców

W celu zablokowania odtwarzania komunikatów dla kierowców, np.

podczas odtwarzania płyty CD/MP3: Nacisnąć przycisk TP lub pokrętło MENU, aby potwierdzić anulowanie komunikatu na wyświetlaczu.

Komunikaty dla kierowców są blokowane, ale funkcja komunikatów pozostaje włączona.

EON (zaawansowane wyszukiwanie innych stacji)

Dzięki funkcji EON możliwe jest odbieranie komunikatów dla kierowców, nawet jeśli bieżąca stacja nie transmituje własnych informacji na ten temat. W takim przypadku na wyświetlaczu widoczny jest czarny symbol TP, jaki jest wyświetlany normalnie dla stacji nadających komunikaty dla kierowców.

  Menu zakresów częstotliwości

  W menu poszczególnych zakresów dostępne są różne funkcje wyboru stacji. Jeśli główne menu radioodbiornika jest aktywne, nac ...

  Odtwarzacz płyt CD

  ...

  Zobacz tez:

  Dostęp do żarówek
  W zależności od silnika i tylko z lewej strony należy najpierw wykonać poniższe operacje w celu uzyskania dostępu do osłon ochronnych lamp. Wyjąć spojler, odczepiając go na poziomie trzech stopek oporowych. Odczepić linkę mec ...

  System kurtynowych bocznych poduszek powietrznych zamontowanych w suficie
  System kurtynowych poduszek powietrznych pomaga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy kierowcy, pasażera na przednim siedzeniu i pasażerów na tylnych zewnętrznych siedzeniach podczas niektórych zderzeń bocznych. Kurtynowe boczne po ...

  Podnoszenie samochodu - wariant 1
  Rys. 195 Miejsca do podstawienia lewarka Rys. 196 Ustawienie lewarka Lewarek ustawić w punkcie podparcia możliwie najbliżej uszkodzonego koła rys. 195. Miejsca do podstawienia lewarka znajdują się na metalowej krawędzi spodniej części prog ...

  Categorie