Chevrolet Cruze: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub stanie w miejscu, np.

na światłach ulicznych lub w korku.

System automatycznie uruchamia silnik, gdy zostanie wciśnięty pedał sprzęgła. Czujnik stanu akumulatora pilnuje, by funkcja Autostop była włączana tylko wtedy, gdy akumulator jest naładowany wystarczająco do ponownego uruchomienia silnika.

Włączanie

System stop-start jest dostępny po uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i spełnieniu warunków wymienionych w dalszej części tego rozdziału.

Wyłączanie

Wyłączanie


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk ECO.

Wyłączenie jest sygnalizowane zgaśnięciem diody kontrolnej w przycisku.

Funkcja Autostop

Jeżeli pojazd porusza się z małą prędkością lub stoi w miejscu, funkcję Autostop można włączyć w następujący sposób:

 • Wcisnąć pedał sprzęgła
 • ustawić dźwignię w położeniu neutralnym
 • zwolnić pedał sprzęgła

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Funkcja Autostop


Włączenie funkcji Autostop jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji AUTOSTOP.

Włączenie funkcji Autostop nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania ani wydajności ogrzewania.

Przestroga

Gdy włączona jest funkcja Autostop, wspomaganie układu kierowniczego może działać z ograniczoną wydajnością.

Warunki włączenia funkcji Autostop

System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki.

 • System stop-start nie został wyłączony ręcznie,
 • pokrywa silnika jest całkowicie zamknięta,
 • drzwi kierowcy są zamknięte lub pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty,
 • akumulator jest wystarczająco naładowany i w dobrym stanie,
 • silnik jest rozgrzany,
 • temperatura płynu chłodzącego silnika nie jest za wysoka,
 • temperatura spalin nie jest za wysoka np. podczas jazdy przy dużym obciążeniu silnika,
 • temperatura otoczenia nie jest za niska,
 • układ klimatyzacji umożliwia uruchomienie funkcji Autostop,
 • podciśnienie w układzie hamulcowym jest wystarczające,
 • funkcja automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych nie jest włączona,
 • pojazd przemieścił się od poprzedniego włączenia funkcji Autostop

Jeżeli nie, włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe.

Funkcja Autostop może być niedostępna, gdy temperatura otoczenia jest bliska zera.

Niektóre ustawienia układu klimatyzacji mogą uniemożliwić włączenie funkcji Autostop. Więcej szczegółów podano w rozdziale na temat ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy na autostradzie włączenie funkcji Autostop może być niemożliwe.

Docieranie nowego samochodu

Zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem

Aby zagwarantować niezawodne ponowne uruchamianie silnika, system stop-start jest wyposażony w kilka funkcji zabezpieczających akumulator przed rozładowaniem.

Funkcje oszczędzania energii

Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, takie jak dodatkowe ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie tylnej szyby, zostają wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii.

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Wcisnąć pedał sprzęgła, aby ponownie uruchomić silnik.

Uruchomienie silnika jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji obrotów biegu jałowego.

Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta z pozycji neutralnej przed wciśnięciem pedału sprzęgła, lampka kontrolna zapali
się lub zostanie wyświetlona w postaci symbolu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Lampka kontrolna


Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start

Aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika, dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych stanów, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny przez system stopstart.

 • System stop-start zostanie wyłączony ręcznie,
 • zostanie otwarta pokrywa silnika,
 • zostanie odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy lub zostaną otwarte drzwi kierowcy,
 • temperatura silnika będzie za niska,
 • dojdzie do rozładowania akumulatora,
 • podciśnienie w układzie hamulcowym nie będzie wystarczające,
 • pojazd zacznie się przemieszczać,
 • układ klimatyzacji zażąda uruchomienia silnika,
 • układ klimatyzacji został włączony ręcznie.

Jeżeli pokrywa silnika nie jest całkowicie zamknięta, na wyświetlaczu informacyjnym  kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy i zaświeci się lampka kontrolna .


Lampka kontrolna


Jeżeli do gniazdka zasilania podłączone jest jakieś urządzenie elektryczne, np. przenośny odtwarzacz CD, podczas ponownego uruchomienia silnika może dać się zauważyć krótkotrwały spadek napięcia.

  Obsługa w trybie awaryjnym

  Jeśli bateria w elektronicznym kluczyku jest rozładowana lub doszło do awarii nadajnika zdalnego sterowania, drzwi kierowcy można zablokować lub odblok ...

  Parkowanie

  Nie parkować samochodu na nawierzchni pokrytej materiałem łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapłon. ...

  Zobacz tez:

  Oświetlenie powitalne
  Zdalne włączenie świateł ułatwia dostęp do pojazdu w przypadku słabego oświetlenia. Włącza się w zależności od intensywności oświetlenia wykrytego przez czujnik światła. Włączenie Nacisn ...

  Usterki
  Jeżeli akumulator samochodu był odłączany i ponownie podłączony, może się zdarzyć, że dach przesuwno-uchylny nie będzie działał. Należy aktywować dach przesuwno-uchylny. Aktywowanie funkcji: Włączyć zap& ...

  Personalizacja ustawień
  Sposób funkcjonowania niektórych elementów wyposażenia samochodu można dostosować do własnych preferencji, zmieniając odpowiednie ustawienia za pomocą wyświetlacza informacyjnego kierowcy i wyświetlacza informacyjnego. W zależ ...

  Categorie