Chevrolet Cruze: Układ elektronicznego kluczyka

Chevrolet Cruze –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Układ elektronicznego kluczyka

Układ elektronicznego kluczyka


System ten eliminuje konieczność użycia tradycyjnego kluczyka do obsługi:

 • Centralnego zamka
 • Autoalarm
 • Układu zapłonowego i rozrusznika

Wystarczy, aby przy kierowcy znajdował się kluczyk elektroniczny.

Uwaga

Nie należy umieszczać elektronicznego kluczyka w przestrzeni bagażowej lub przed wyświetlaczem informacyjnym (Info-Display).

Nadajnik zdalnego sterowania

Nadajnik zdalnego sterowania


Z kluczykiem elektronicznym jest zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania.

Wymiana baterii w kluczyku elektronicznym

Gdy układ nie działa prawidłowo lub zasięg odbioru jest coraz słabszy, niezwłocznie wymienić baterię.

Konieczność wymiany baterii jest sygnalizowana kodem błędu pojawiającym się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy 3 93.

Zużytych baterii i akumulatora nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie tych odpadów do odpowiedniego punktu zbiórki.

Wymienić baterię, zwracając uwagę na ułożenie biegunów (użyć baterii typu CR 2032). Założyć osłonki.

Synchronizowanie nadajnika

Nadajnik zdalnego sterowania synchronizuje się automatycznie podczas każdej procedury uruchamiania.

Usterka

Jeśli centralny zamek nie działa lub nie można uruchomić silnika, przyczyną może być jedna z następujących sytuacji:

 • wystąpiła usterka w układzie zdalnego sterowania
 • elektroniczny kluczyk znajduje się poza zasięgiem odbioru,
 • rozładowała się bateria w nadajniku,
 • wystąpiły zakłócenia spowodowane silniejszymi falami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł.

Aby rozwiązać ten problem, należy umieścić elektroniczny kluczyk w innym miejscu.

  Ustawienia zapisywane

  Zawsze po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu automatycznie zapamiętywane są następujące ustawienia dla kluczyka: Elektroniczny uk& ...

  Centralny zamek

  Służy do odblokowywania i zablokowywania zamków drzwi, przestrzeni bagażowej oraz klapki wlewu paliwa. Pociągnięcie za wewnętrzną klam ...

  Zobacz tez:

  Zalecane rodzaje i dozowanie płynów/smarów
  Podane pojemności stanowią wartości przybliżone. Mogą się one nieznacznie różnić od rzeczywistych pojemności. Podczas uzupełniania poziomu płynów postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "8. Przeglądy ...

  Menu i podmenu
  Aby wyświetlić pasek menu(4) i wybrać menu, naciśnij przycisk lub na kierownicy. Pasek menu(4) znika po kilku sekundach. W zależności od wyposażenia zamontowanego w pojeździe można wyświetlić następujące menu:  Menu ...

  Przełącznik wycieraczek i spryskiwacza
  OSTRZEŻENIE Wniskich temperaturach płyn spryskiwacza może zamarznąć na szybie, ograniczając widoczność. Przed spryskaniem szyby ogrzej ją przy pomocy ciepłego nadmuchu. OSTROŻNIE  Nie wolno jednorazowo włączać sprysk ...

  Categorie