Chevrolet Cruze: Wyświetlacz serwisowy

Układ czasu eksploatacji oleju silnikowego w silnikach wysokoprężnych

Kiedy zmienić olej

Pojazd został wyposażony w układ komputerowy, który informuje, kiedy należy zmienić olej silnikowy i filtr.

Układ wykorzystuje informacje o obrotach i temperaturze silnika, nie o przebiegu pojazdu. W zależności od warunków eksploatacyjnych, przebieg, przy którym pojawiają się informacje o wymaganej wymianie oleju, może się znacznie zmieniać.

Aby układ czasu eksploatacji oleju działał prawidłowo, konieczne jest jego wyzerowanie podczas każdej wymiany oleju. Kiedy układ obliczy, że czas eksploatacji skrócił się, informuje, że wymagana jest jego wymiana. Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat CodE 82. Jak najszybciej wymienić olej w ciągu najbliższych 1000 km.

W przypadku jazdy w bardzo sprzyjających warunkach możliwe jest, że układ czasu eksploatacji oleju nie będzie informował o konieczności wymiany oleju przez ponad rok. Olej silnikowy i filtr musi być zmieniany przynajmniej raz do roku i w tym czasie układ musi być wyzerowany.

Dealer dysponuje wyszkolonym personelem serwisu, który przeprowadzi tę pracę i wyzeruje układ.

Ważne jest również, aby regularnie sprawdzać poziom oleju i w razie potrzeby go uzupełniać. Jeśli układ został przypadkowo wyzerowany, należy wymienić olej w ciągu 5000 km od ostatniej wymiany oleju. Należy pamiętać o wyzerowaniu układu czasu eksploatacji oleju podczas każdej wymiany oleju.

Wyświetlanie pozostałego czasu eksploatacji oleju


Pozostały czas eksploatacji oleju silnikowego jest wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy za pomocą wskaźnika ,
po którym następuje wartość procentowa informująca o pozostałym czasie eksploatacji oleju.

W tym celu należy włączyć zapłon bez uruchamiania silnika.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Sposób wyzerowania układu czasu eksploatacji oleju silnikowego

Układ należy wyzerować podczas każdej wymiany oleju silnikowego, aby mógł obliczyć następną wymianę oleju. Aby wyzerować układ czasu eksploatacji oleju silnikowego, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Przy użyciu narzędzia diagnostycznego:

Warsztat wyzeruje układ przy użyciu tego narzędzia podczas wymiany oleju silnikowego.

Przy użyciu przycisku SET/CLR w pojazdach wyposażonych w wyświetlacz średniego poziomu: Nacisnąć przycisk MENU na dźwigni kierunkowskazu, aby wybrać pozycję Menu informacji o pojeździe. Obrócić pokrętło regulatora aż do wyświetlenia menu pozostałego czasu eksploatacji oleju silnikowego. Przy włączonym zapłonie nacisnąć na kilka sekund przycisk SET/CLR.

Jeśli po uruchomieniu samochodu nadal pojawia się symbol CodE 82 na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, oznacza to, że układ czasu eksploatacji oleju silnikowego nie został wyzerowany. Powtórzyć procedurę.

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

  Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. lewa część skali = temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągni ...

  Lampki kontrolne

  Nie wszystkie opisane lampki kontrolne występują w zakupionym samochodzie. Opis dotyczy wszystkich wersji deski rozdzielczej. W momencie włączania zap ...

  Zobacz tez:

  Elektrycznie sterowane szyby
  OSTRZEŻENIE  Upewnij się, że ręce i inne części ciała wszystkich pasażerów znajdują się wewnątrz pojazdu podczas, gdy znajduje się on w ruchu, oraz przed zamknięciem okien. Przełącznik blokady okien s& ...

  Uchwyt na napoje
  Rys. 82 Uchwyt na napoje: przód / tył W uchwytach można umieścić dwa pojemniki z napojami. Umieszczanie pojemników z napojami rys. 82 W konsoli środkowej z przodu . Na podłokietniku tylnym UWAGA ■ Nie używać pojemnikó ...

  Oświetlenie kierunkowe
  Przy włączonych światłach mijania lub światłach drogowych funkcja ta umożliwia wiązce światła lepiej oświetlić wewnętrzną strefę zakrętu. Stosowanie tej funkcji, sprzężonej wyłącznie ze ...

  Categorie