Chevrolet Cruze: Zalecane płyny, środki smarne i części

Chevrolet Cruze –> Serwisowanie samochodu –> Zalecane płyny, środki smarne i części

Zalecane płyny i środki smarne

Należy korzystać wyłącznie z produktów spełniających wymogi specyfikacji. Szkody wynikłe wskutek używania produktów niezgodnych z wymogami specyfikacji nie podlegają naprawie w ramach gwarancji.

Ostrzeżenie

Materiały eksploatacyjne są substancjami niebezpiecznymi i mogą być trujące. Podczas czynności związanych z ich obsługą należy zachować ostrożność. Przestrzegać informacji podanych na opakowaniach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest określany jakością oraz lepkością. Podczas wyboru oleju silnikowego należy kierować się przede wszystkim jego jakością - lepkość jest parametrem mniej ważnym. Jakość oleju zapewnia np.

czystość podzespołów silnika, ochronę przed zużyciem oraz kontrolę nad starzeniem się oleju, a klasa lepkości stanowi informację o gęstości oleju w zakresach temperatur.

Jakość oleju silnikowego


Wybór odpowiedniego oleju silnikowego

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego zależy od jego parametrów i stopnia lepkości.

Należy używać i kupować oleje silnikowe oznaczone symbolem certyfikacji dexos. Oleje spełniające wymagania użytkowanego samochodu powinny być oznaczone na opakowaniu symbolem certyfikacji dexos. Ten symbol certyfikacji oznacza, że olej został zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexos.

Pojazd fabrycznie napełniono olejem silnikowym spełniającym wymagania specyfikacji Dexos.

Należy używać wyłącznie oleju silnikowego zatwierdzonego jako zgodny z parametrami dexos lub równoważnego oleju silnikowego o odpowiednim stopniu lepkości.

W przypadku braku pewności, czy użytkowany olej jest zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexos, należy skontaktować się z serwisem.

Jeśli olej zgodny z parametrami dexos nie jest dostępny, należy używać odpowiednich zastępczych olejów silnikowych: Jeśli olej zgodny z parametrami dexos nie jest dostępny podczas wymiany oleju lub w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu oleju, można użyć zastępczego oleju silnikowego o powyższych parametrach. Jednakże używanie oleju niezgodnego z parametrami dexos może w niektórych sytuacjach prowadzić do obniżenia wydajności lub uszkodzenia silnika.

Uzupełnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe różnych producentów i typów można ze sobą mieszać, o ile oba oleje spełniają wymagane dla silnika normy (jakości i lepkości).

Jeśli olej silnikowy o wymaganej jakości jest niedostępny, dolać można maksymalnie 1 litr oleju klasy ACEA A3/B4 lub A3/B3 (tylko jeden raz, do najbliższej wymiany oleju).

Jego lepkość powinna być na wymaganym poziomie.

Stosowanie oleju klasy ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest zabronione, ponieważ w dłuższej perspektywie w określonych warunkach eksploatacyjnych mogą one powodować uszkodzenie silnika.

Dodatki do oleju silnikowego

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego może doprowadzić do awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkości oleju silnikowego


SAE 5W-30 jest najlepszą klasą lepkości oleju dla tego pojazdu. Nie należy używać olejów o innych klasach lepkości, takich jak SAE 10W-30, 10W-40 lub 20W-50.

Użytkowanie w niskich temperaturach: W przypadku bardzo zimnych regionów, gdzie temperatura spada poniżej -25C, należy używać oleju SAE 0W-30. Olej o tej klasie lepkości zapewni łatwiejszy rozruch silnika w skrajnie niskich temperaturach.

Podczas wybierania oleju o odpowiedniej klasie lepkości należy pamiętać, aby zawsze wybierać olej zgodny z parametrami dexos.

 • Temperatura do -25C i poniżej: 0W-30, 0W-40.
 • Temperatura do -25C: 5W-30, 5W-40.
 • Temperatura do -20C: 10W-30, 10W-40 (tylko LXT).
 • Temperatura do -15C: 15W-30, 15W-40 (tylko LXT).

Klasa lepkości SAE dostarcza informacji o gęstości oleju. Olej o kilku klasach jest określany dwoma oznaczeniami.

Pierwsze oznaczenie, zakończone literą W, wskazuje lepkość w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie wskazuje lepkość w wysokich temperaturach.

Płyn chłodzący i płyn niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący o długim okresie użytkowania (LLC), z dodatkiem środka niskokrzepliwego oraz bez krzemianów.

Fabrycznie układ chłodzenia jest wypełniany płynem chłodzącym o mrozoodporności około -27C i znakomitych właściwościach antykorozyjnych. Takie właściwości powinny być zachowywane przez cały rok. Stosowanie dodatków do płynu chłodzącego, które mają służyć jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne lub chronić przed niewielkimi nieszczelnościami może być przyczyną wystąpienia usterek.

Roszczenia gwarancyjne związane z efektami stosowania dodatków do płynu chłodzącego będą odrzucane.

Płyn hamulcowy i sprzęgłowy

Korzystać wyłącznie z płynu hamulcowego DOT4.

Z czasem płyn hamulcowy pochłania wilgoć z otoczenia, co ogranicza wydajność układu hamulcowego. W związku z tym w określonym odstępie czasu wymagana jest wymiana płynu hamulcowego.

Płyn hamulcowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym zbiorniku (dla uniknięcia pochłaniania wilgoci).

Upewnić się, że nie doszło do zanieczyszczenia płynu hamulcowego.

Przestroga

Stosowanie płynu hamulcowego niskiej jakości może spowodować korozję wewnętrznych elementów układu hamulcowego i doprowadzić do pogorszenia skuteczności działania tego układu, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy zawsze stosować wysokiej jakości płyn hamulcowy zatwierdzony dla danego modelu pojazdu.

Zalecamy stosowanie oryginalnego płynu hamulcowego GM.

  Usługi dodatkowe

  Trudne warunki eksploatacji Warunki eksploatacji są uznawane za trudne, jeśli często ma miejsce choćby jeden z poniższych czynników: Urucham ...

  Dane techniczne

  ...

  Zobacz tez:

  Napęd na cztery koła (4WD) (jeśli na wyposażeniu)
  OSTRZEŻENIE  Nie używaj samochodu ponad możliwości jezdne opon, nawetz włączonym napędem na cztery koła (4WD). Gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz wykonywanie szybkich ruchów kierownicą może doprowadzić do utra ...

  Bezpieczniki w komorze silnika
  Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników Odpiąć pokrywę. Wymienić bezpiecznik (patrz odpowiedni rozdział). Po wymianie zamknąć starannie ...

  Model ze światłami halogenowymi i sygnaturą świetlną LED* (typ 2)
  1. Kierunkowskazy (LED). 2. Światła dzienne / pozycyjne (LED). 3. Światła mijania (H7). 4. Światła drogowe (H7). 5. Reflektory przeciwmgłowe (H11). W przypadku żarówek z cokołem bagnetowym typu H1, H7 itp. należy zachowa ...

  Categorie