Citroen C4: Tryb ręczny

Możliwy jest, zgodnie z preferencjami, wybór temperatury innej niż zaproponowana przez system. Kontrolki przycisku AUTO gasną; pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie.

 • Wciśnięcie przycisku "AUTO" umożliwia powrót do działania automatycznego.

W celu maksymalnego ochłodzenia lub ogrzania powietrza w kabinie, można przekroczyć wartość minimalną 14 lub maksymalną 28.

 • Obrócić pokrętłem 2 lub 3 w lewo, aż wyświetli się "LO", lub w prawo, aż wyświetli się "HI".

5. Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

 • Po
  wciśnięciu tego przycisku klimatyzacja zostaje wyłączona.

Należy unikać długotrwałego stosowania tego trybu (niebezpieczeństwo zaparowania, wilgoć).

 • Jak tylko to możliwe, nacisnąć ponownie ten przycisk, aby powrócić do automatycznego działania klimatyzacji.

  Zapali się kontrolka przycisku "A/C".

6. Rozprowadzanie powietrza

Wciśnięcie
jednego lub kilku przycisków umożliwia skierowanie nadmuchu powietrza na:

 • przednią szybę i szyby boczne (odmrażanie lub odparowanie),
 • nawiewy boczne i środkowe,
 • nogi pasażerów,

Można połączyć trzy kierunki, aby uzyskać żądane rozprowadzanie powietrza.

7. Regulacja natężenie nawiewu

 • Obrócić
  pokrętło w lewo, aby zmniejszyć natężenie nawiewu, lub w prawo, aby je zwiększyć.

Kontrolki natężenia nawiewu, między dwoma wiatraczkami, zapalają się stopniowo w miarę ustawianej wartości.

8. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Naciśnięcie
tego przycisku zamyka obieg powietrza wewnątrz kabiny.

Zapala się kontrolka przycisku. Zamknięty obieg powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od zewnętrznych zapachów i dymów.

 • W miarę możliwości należy ponownie nacisnąć ten przycisk w celu otwarcia obiegu powietrza, by uniknąć zaparowania szyb. Kontrolka przycisku gaśnie.

Unikać długotrwałego działania funkcji zamkniętego obiegu powietrza w kabinie (ryzyko zaparowania i pogorszenia jakości powietrza).

9. Funkcja "REST": wentylacja przy wyłączonym silniku

Można
włączyć wentylację na kilka minut podczas gdy silnik jest wyłączony.

Przykładowo, kiedy kierowca opuszcza samochód, siedzący w nim pasażerowie mogą korzystać z obiegu powietrza bez uruchamiania silnika.

Funkcja ta jest dostępna po włączeniu stacyjki, jak również po wyłączeniu silnika.

Czas trwania i dostępność funkcji zależą od stanu naładowania akumulatora.

Można włączyć funkcję "REST ", dopóki włączone są wyświetlacze sterowania systemu klimatyzacji.

Po włączeniu stacyjki

 • Wyświetlacze sterowania włączają się: funkcja jest dostępna.
 • Naciśnięcie przycisku REST włącza wentylację na kilka minut. Wyświetlenie dwóch kresek na wyświetlaczach sterowania i czterech kontrolek poziomu natężenia przepływu powietrza oznacza, że funkcja jest włączona.
 • Funkcję można wyłączać i włączać, dopóki wyświetlacze sterowania są włączone.
 • Po upływie tego czasu wyświetlacze gasną.

Po wyłączeniu silnika

 • Wyświetlacze sterowania pozostają włączone: funkcja jest dostępna.
 • Naciśnięcie przycisku REST włącza wentylację na kilka minut. Wyświetlenie dwóch kresek na wyświetlaczach sterowania i czterech kontrolek poziomu natężenia przepływu powietrza oznacza, że funkcja jest włączona.

  Zaryglowanie samochodu nie wpływa na funkcję.

 • Wyświetlacze wyłączają się po upływie tego czasu.

  Ponowne naciśnięcie przed upływem tego czasu definitywnie wyłącza wentylację: wyświetlacze gasną i funkcja nie jest już dostępna.

Ten przełącznik nie uruchamia klimatyzacji, lecz tylko dmuchawę powietrza.

Kiedy funkcja "REST " jest włączona, nie można zmieniać ustawień temperatury, natężenia przepływu i rozprowadzania powietrza: są one sterowane automatycznie w funkcji temperatury zewnętrznej.

Funkcja te jest niedostępna w trybie STO P funkcji Stop & Start.

  Tryb automatyczny

  1. Program automatyczny komfort Zaleca się stosowanie jednego z trzech dostępnych trybów AUTO : umożliwiają one optymalną regulację ...

  Wyłączenie systemu

  Obrócić pokrętło natężenia nawiewu w lewo, do momentu wyłączenia wszystkich kontrolek. Takie ustawienie powoduje wyłącze ...

  Zobacz tez:

  Sprawdzanie baterii
  Naciśnij przycisk (BLOKOWANIE) lub (ODBLOKOWANIE). Jeśli lampka kontrolna baterii (1) zaświeci się na krótko, bateria działa prawidłowo. Jeśli lampka kontrolna baterii (1) nie zaświeci się na krótko, bateria jest rozładow ...

  Elektrycznie sterowane szyby
  OSTRZEŻENIE  Upewnij się, że ręce i inne części ciała wszystkich pasażerów znajdują się wewnątrz pojazdu podczas, gdy znajduje się on w ruchu, oraz przed zamknięciem okien. Przełącznik blokady okien s& ...

  Blokowanie zamków
  Nadajnik zdalnego sterowania Zamknąć drzwi, przestrzeń bagażową i klapkę wlewu paliwa. Nacisnąć przycisk . Jeśli drzwi kierowcy nie zostaną prawidłowo zamknięte, centralny zamek nie zadziała. Personalizacja ustawień&n ...

  Categorie