Citroen C4: Tryb ręczny

Możliwy jest, zgodnie z preferencjami, wybór temperatury innej niż zaproponowana przez system. Kontrolki przycisku AUTO gasną; pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie.

 • Wciśnięcie przycisku "AUTO" umożliwia powrót do działania automatycznego.

W celu maksymalnego ochłodzenia lub ogrzania powietrza w kabinie, można przekroczyć wartość minimalną 14 lub maksymalną 28.

 • Obrócić pokrętłem 2 lub 3 w lewo, aż wyświetli się "LO", lub w prawo, aż wyświetli się "HI".

5. Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

 • Po
  wciśnięciu tego przycisku klimatyzacja zostaje wyłączona.

Należy unikać długotrwałego stosowania tego trybu (niebezpieczeństwo zaparowania, wilgoć).

 • Jak tylko to możliwe, nacisnąć ponownie ten przycisk, aby powrócić do automatycznego działania klimatyzacji.

  Zapali się kontrolka przycisku "A/C".

6. Rozprowadzanie powietrza

Wciśnięcie
jednego lub kilku przycisków umożliwia skierowanie nadmuchu powietrza na:

 • przednią szybę i szyby boczne (odmrażanie lub odparowanie),
 • nawiewy boczne i środkowe,
 • nogi pasażerów,

Można połączyć trzy kierunki, aby uzyskać żądane rozprowadzanie powietrza.

7. Regulacja natężenie nawiewu

 • Obrócić
  pokrętło w lewo, aby zmniejszyć natężenie nawiewu, lub w prawo, aby je zwiększyć.

Kontrolki natężenia nawiewu, między dwoma wiatraczkami, zapalają się stopniowo w miarę ustawianej wartości.

8. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Naciśnięcie
tego przycisku zamyka obieg powietrza wewnątrz kabiny.

Zapala się kontrolka przycisku. Zamknięty obieg powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od zewnętrznych zapachów i dymów.

 • W miarę możliwości należy ponownie nacisnąć ten przycisk w celu otwarcia obiegu powietrza, by uniknąć zaparowania szyb. Kontrolka przycisku gaśnie.

Unikać długotrwałego działania funkcji zamkniętego obiegu powietrza w kabinie (ryzyko zaparowania i pogorszenia jakości powietrza).

9. Funkcja "REST": wentylacja przy wyłączonym silniku

Można
włączyć wentylację na kilka minut podczas gdy silnik jest wyłączony.

Przykładowo, kiedy kierowca opuszcza samochód, siedzący w nim pasażerowie mogą korzystać z obiegu powietrza bez uruchamiania silnika.

Funkcja ta jest dostępna po włączeniu stacyjki, jak również po wyłączeniu silnika.

Czas trwania i dostępność funkcji zależą od stanu naładowania akumulatora.

Można włączyć funkcję "REST ", dopóki włączone są wyświetlacze sterowania systemu klimatyzacji.

Po włączeniu stacyjki

 • Wyświetlacze sterowania włączają się: funkcja jest dostępna.
 • Naciśnięcie przycisku REST włącza wentylację na kilka minut. Wyświetlenie dwóch kresek na wyświetlaczach sterowania i czterech kontrolek poziomu natężenia przepływu powietrza oznacza, że funkcja jest włączona.
 • Funkcję można wyłączać i włączać, dopóki wyświetlacze sterowania są włączone.
 • Po upływie tego czasu wyświetlacze gasną.

Po wyłączeniu silnika

 • Wyświetlacze sterowania pozostają włączone: funkcja jest dostępna.
 • Naciśnięcie przycisku REST włącza wentylację na kilka minut. Wyświetlenie dwóch kresek na wyświetlaczach sterowania i czterech kontrolek poziomu natężenia przepływu powietrza oznacza, że funkcja jest włączona.

  Zaryglowanie samochodu nie wpływa na funkcję.

 • Wyświetlacze wyłączają się po upływie tego czasu.

  Ponowne naciśnięcie przed upływem tego czasu definitywnie wyłącza wentylację: wyświetlacze gasną i funkcja nie jest już dostępna.

Ten przełącznik nie uruchamia klimatyzacji, lecz tylko dmuchawę powietrza.

Kiedy funkcja "REST " jest włączona, nie można zmieniać ustawień temperatury, natężenia przepływu i rozprowadzania powietrza: są one sterowane automatycznie w funkcji temperatury zewnętrznej.

Funkcja te jest niedostępna w trybie STO P funkcji Stop & Start.

  Tryb automatyczny

  1. Program automatyczny komfort Zaleca się stosowanie jednego z trzech dostępnych trybów AUTO : umożliwiają one optymalną regulację ...

  Wyłączenie systemu

  Obrócić pokrętło natężenia nawiewu w lewo, do momentu wyłączenia wszystkich kontrolek. Takie ustawienie powoduje wyłącze ...

  Zobacz tez:

  System zapobiegający blokadzie kół i elektroniczny rozdział siły hamowania
  Systemy współpracują ze sobą w celu zwiększenia stabilności i zwrotności samochodu podczas hamowania, w szczególności na złej lub śliskiej nawierzchni. Aktywacja System zapobiegający blokadzie kół zaczyna działa& ...

  Wprowadzenie do tematu
  Rys. 3 Kierowca przypięty pasem Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę podczas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia wypadku. Prawidłowo zapięty pas utr ...

  Gazy spalinowe
  Niebezpieczeństwo Gazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli spaliny przedostaną się do wnętrza samochodu, należy opuścić szyby w d ...

  Categorie