Citroen C4: Tylne pasy bezpieczeństwa

Citroen C4 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne pasy bezpieczeństwa


Każde siedzenie tylne jest wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz, na siedzeniach bocznych, w ogranicznik siły napięcia.

Zapinanie

 • Pociągnąć za pas, a następnie wsunąć klamrę do sprzączki.
 • Sprawdzić zapięcie, pociągając za pas.

Odpinanie

 • Nacisnąć czerwony przycisk na sprzączce.
 • Przytrzymać pas podczas zwijania.
 • W przypadku pasów bezpieczeństwa na siedzeniach bocznych podnieść klamrę do góry, aby nie uderzała ona o wykładzinę boczną.

Kontrolka odpiętego pasa bezpieczeństwa w zestawie wskaźników

Jeżeli pasażerowie z tyłu odepną
pas bezpieczeństwa, w zestawie wskaźników zapali się ta kontrolka.

Powyżej 20 km/h kontrolka będzie migać przez dwie minuty i włączy się narastający sygnał dźwiękowy. Po upływie dwóch minut kontrolka pozostanie zapalona, dopóki pasażerowie nie zapną pasów bezpieczeństwa.

Wyświetlacz kontrolek odpiętego pasa bezpieczeństwa

Wyświetlacz kontrolek odpiętego pasa bezpieczeństwa


3. K ontrolka tylnego prawego pasa bezpieczeństwa.

4. K ontrolka tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa.

5. K ontrolka tylnego lewego pasa bezpieczeństwa.

Po włączeniu zapłonu, przy pracującym silniku lub podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h, jeżeli pas bezpieczeństwa nie został zapięty, na około 30 sekund zapalą się kontrolki 3, 4 i 5.

Podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h, jeżeli pasażer z tyłu odepnie pasy, kontrolka 3, 4 lub 5 zapali się na czerwono, włączy się sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat.

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz czy pasy są dobrze zapięte.

Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała.

Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany.

Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się lekko zwinął.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

 • powinien być napięty jak najbliżej ciała,
 • należy go wyciągać przed siebie równomiernym ruchem, sprawdzając, czy nie jest skręcony,
 • powinien być wykorzystywany tylko przez jedną osobę,
 • nie może być przedziurawiony lub poszarpany,
 • nie może być przerabiany, może to pogorszyć jego właściwości.

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu, należy zwracać się do specjalistycznego warsztatu, posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci CITRO ËN.

Okresowo, a w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci CITRO ËN.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci

Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12 roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm.

Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów.

Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rubryce "Foteliki dziecięce".

W przypadku zderzenia

W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w systemie.

W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

  Przednie pasy bezpieczeństwa

  Przednie pasy bezpieczeństwa wyposażone są w system napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia. System zwiększa bezpiecze&# ...

  Poduszki powietrzne

  Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w ...

  Zobacz tez:

  Obsługa okresowa
  Wloty powietrza Wloty powietrza do układu ogrzewania i wentylacji znajdują się przed szybą przednią i nie mogą być niczym zasłonięte. Należy usuwać z nich liście, brud lub śnieg. Filtr przeciwpyłkowy Filtr przeciwpy ...

  Pamięć USB
  Nigdy nie dotykaj złącza pamięci USB.  Nie kładź ciężkich przedmiotów na karcie pamięci USB.  Nie przechowuj pamięci USBwmiejscach o bardzo wysokiej wilgotności.  Nie narażaj karty pamięci USB na bezpo" ...

  Wymontowanie i zamontowanie pojemnika z siatką oddzielającą
  Rys. 117 Wymontowanie obudowy siatki oddzielającej Wymontowanie Złożyć do przodu kanapę tylną strona 95. Otworzyć tylne drzwi z prawej strony strona 60. Obudowę z siatką oddzielającą A przesunąć w kierunku strzałki 1 ...

  Categorie