Citroen C4: Tylne pasy bezpieczeństwa

Citroen C4 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne pasy bezpieczeństwa


Każde siedzenie tylne jest wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa oraz, na siedzeniach bocznych, w ogranicznik siły napięcia.

Zapinanie

 • Pociągnąć za pas, a następnie wsunąć klamrę do sprzączki.
 • Sprawdzić zapięcie, pociągając za pas.

Odpinanie

 • Nacisnąć czerwony przycisk na sprzączce.
 • Przytrzymać pas podczas zwijania.
 • W przypadku pasów bezpieczeństwa na siedzeniach bocznych podnieść klamrę do góry, aby nie uderzała ona o wykładzinę boczną.

Kontrolka odpiętego pasa bezpieczeństwa w zestawie wskaźników

Jeżeli pasażerowie z tyłu odepną
pas bezpieczeństwa, w zestawie wskaźników zapali się ta kontrolka.

Powyżej 20 km/h kontrolka będzie migać przez dwie minuty i włączy się narastający sygnał dźwiękowy. Po upływie dwóch minut kontrolka pozostanie zapalona, dopóki pasażerowie nie zapną pasów bezpieczeństwa.

Wyświetlacz kontrolek odpiętego pasa bezpieczeństwa

Wyświetlacz kontrolek odpiętego pasa bezpieczeństwa


3. K ontrolka tylnego prawego pasa bezpieczeństwa.

4. K ontrolka tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa.

5. K ontrolka tylnego lewego pasa bezpieczeństwa.

Po włączeniu zapłonu, przy pracującym silniku lub podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h, jeżeli pas bezpieczeństwa nie został zapięty, na około 30 sekund zapalą się kontrolki 3, 4 i 5.

Podczas jazdy z prędkością powyżej 20 km/h, jeżeli pasażer z tyłu odepnie pasy, kontrolka 3, 4 lub 5 zapali się na czerwono, włączy się sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat.

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz czy pasy są dobrze zapięte.

Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała.

Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany.

Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się lekko zwinął.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

 • powinien być napięty jak najbliżej ciała,
 • należy go wyciągać przed siebie równomiernym ruchem, sprawdzając, czy nie jest skręcony,
 • powinien być wykorzystywany tylko przez jedną osobę,
 • nie może być przedziurawiony lub poszarpany,
 • nie może być przerabiany, może to pogorszyć jego właściwości.

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu, należy zwracać się do specjalistycznego warsztatu, posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci CITRO ËN.

Okresowo, a w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci CITRO ËN.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci

Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12 roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm.

Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów.

Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rubryce "Foteliki dziecięce".

W przypadku zderzenia

W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w systemie.

W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

  Przednie pasy bezpieczeństwa

  Przednie pasy bezpieczeństwa wyposażone są w system napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia. System zwiększa bezpiecze&# ...

  Poduszki powietrzne

  Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w ...

  Zobacz tez:

  Bezpieczniki
  Poszczególne obwody są zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi. Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć zapłon i odpowiednie odbiorniki. Ustalić, który bezpiecznik należy do niedziałającego odbiornika elektrycznego stron ...

  Dodatkowe informacje o systemie
  Uruchamianie systemu Ze względu na dużą liczbę funkcji i procesów, które system INFINITI InTouch musi załadować podczas uruchamiania, uzyskanie dostępności do wszystkich funkcji (takich jakaplikacje)może zająć nawet minutę ...

  Przygotowanie
  Wymiana koła powinna się odbywać na możliwie poziomej powierzchni. Przed właściwą wymianą koła należy wykonać następujące prace przygotowawcze: Poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie samochodu. W czasie naprawy ...

  Categorie