Infiniti Q30: Akumulator pojazdu

 • Utrzymuj powierzchnię akumulatora suchą i czystą.

  Wszelkie ślady korozji należy usunąć przy pomocy sody oczyszczonej rozpuszczonejwwodzie.

 •  Upewnij się, żezłączaakumulatorasączyste i pewnie dokręcone.
 •  Jeśli pojazdnie jest używany przez okres 30 dni lub dłużej, odłącz kabel od ujemnego "-" zacisku akumulatora, aby zapobiec jego rozładowaniu.
 •  W razie konieczności kontroli lub wymiany akumulatora skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Uzyskiwanie dostępu do akumulatora pojazdu

Uzyskiwanie dostępu do akumulatora pojazdu


Akumulator pojazdu znajduje się pod pokrywą.

Aby zdjąć pokrywę i uzyskać dostęp do akumulatora:

 1.  Odłącz linkę zwalniania pokrywy przedziału silnika (1) i wszelkie inne linki od pokrywy akumulatora.
 2.  Mocno przytrzymaj górną pokrywę akumulatora i przesuń ją w kierunku przodu samochodu(2) iw górę(3) .
 3.  Unieś pokrywę i odciągnij od akumulatora.

UWAGA Podczas montowania pokrywy akumulatora pamiętaj, aby założyć linki w ich pierwotnympołożeniu.

Akumulator bezobsługowy

Akumulator bezobsługowy


W przypadku akumulatorów bezobsługowych nie ma potrzeby sprawdzania poziomu elektrolitu.

Niemniej jednak INFINITI zaleca okresowe sprawdzanie stanu zielonegowskaźnikajA (jeśli na wyposażeniu). Jeśli wskaźnik nie jest widoczny, wymień akumulator najszybciej, jak to możliwe.

Procedura inicjalizacji systemu po ponownym podłączeniu akumulatora

Po podłączeniu akumulatora:

 •  Ustawianie zegara (jeśli na wyposażeniu). Więcej informacji znajdzieszwpunkcie "Zegar" w rozdziale "2. Wskaźniki i przełączniki"lub w dostarczonej osobno instrukcji użytkownika systemu nawigacji, lub w opisie zespołów audio w "System audio (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "4.Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio".
 •  Zaprogramuj ulubione stacje radiowe, używając przyciskówpamięci. Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie urządzeń audio w rozdziale "4. Nagrzewnica, klimatyzator i system audio".

Modele z systemem Stop/Start

 •  Wpojeździe używaj specjalnegoakumulatoraowydłużonej żywotności, odpornego na częste cykle ładowania i rozładowania. Użycie innego akumulatorawpojeździe z systemem Stop/Startmoże spowodować jego przyspieszone zużywanie się i usterkę systemu Stop/Start. Zalecasięmontowanie oryginalnegoakumulatoramarki INFINITI. Abyuzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
 •  Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora (np. w przypadkuwymiany itp.) aktywacja systemu Stop/Start może potrwać dłużej niż zwykle.

  Bateria

  ...

  Uruchamianie silnika przy pomocy kabli rozruchowych

  Wrazie zajściakonieczności uruchomienia silnika przy pomocy kabli rozruchowych, zobacz w rozdziale "Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych"wrozdziale "6.Wn ...

  Zobacz tez:

  Przełącznik systemu ICC (dźwignia tempomatu)
  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub zwiększenie prędkości  Ustawianie wybranej odległości minimalnej  Lampka kontrolna LIM  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej ...

  Półka pod szybą tylną
  Rys. 104 Montowanie / wymontowanie półki pod szybą tylną Rys. 105 Półka pod szybą tylną schowana za kanapą tylną Gdy zachodzi potrzeba przewiezienia ładunku o większych wymiarach, można wymontować półk&# ...

  Obsługa systemu BSW
  Boczna lampka kontrolna Elementy sterowania zamontowane w kierownicy Ekran informacji o pojeździe Pasek MENU System BSW działa przy prędkości powyżej 30 km/h (20 MPH). Po włączeniu systemu BSW boczna lampka kontrolna świeci się w kolor ...

  Categorie