Infiniti Q30: Lampki ostrzegawcze

Patrz także punkt "Ekran informacji o pojeździe" w dalszej części rozdziału.

Lampka ostrzegawcza układu
zapobiegającego blokowaniu się kół (ABS)

Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawionyw pozycji ON, lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego blokowaniu się kół (ABS) zaświeci się, sygnalizując, że układ ABS został włączony.

Lampka wyłączy się po kilku sekundach od uruchomienia silnika.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik jest włączony lub podczas jazdy, może to oznaczać, że system ABS nie działa poprawnie. Zastosuj się do ewentualnychdodatkowych komunikatów wyświetlanych na ekranie informacji o pojeździe. Oddaj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli w systemie ABS wystąpi usterka, funkcja zapobiegania blokowaniu się kół zostanie wyłączona.

W takiej sytuacji układ hamulcowy działa normalnie, lecz bez funkcji zapobiegania blokowaniu się kół (patrz "Układ hamulcowy" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda"). Dodatkowo zostaje wyłączony między innymi system BAS, system awaryjnego hamowania, system ESP, funkcja stabilizacji przyczepy przez system ESP, system EBD (elektroniczny rozkład siłyhamowania) i system wspomagania przy ruszaniu pod górę.

OSTRZEŻENIE Układ hamulcowy nadal działa normalnie, lecz bez funkcji wymienionych powyżej. Dlatego też przednie i tylne koła mogą się blokować, na przykład podczas gwałtownego hamowania.

Charakterystyka kierowania i hamowania może ulec znacznemu pogorszeniu. W przypadku awaryjnego hamowania droga hamowania może zwiększyć się.

Jeśli system ESP nie działa, nie może stabilizować pojazdu.

Istnieje ryzyko wypadku.

Jeśli w module sterującym układu ABS wystąpi usterka, istnieje równieżmożliwość, że inne systemy, takie jak system nawigacji lub automatyczna skrzynia biegów, będą niedostępne.

Lampka ostrzegawcza układu
hamulcowego (czerwona)

OSTRZEŻENIE

 •  Jeśli lampka ostrzegawcza się świeci, może to oznaczać, że układ hamulcowy nie działa prawidłowo.

  Prowadzenie pojazdu w takichwarunkachmoże być niebezpieczne. Nawet jeśli uznasz układ hamulcowy za bezpieczny, ostrożnie poprowadź pojazd do najbliższej stacji obsługi w celu naprawy.

  Jeśli jednak uważasz, że prowadzenie pojazdu wtakim stanie byłobyzbyt niebezpieczne, odholuj go.

 •  Naciskanie pedału hamulca, gdy włącznik zapłonu nie znajduje się w pozycji ON i/lub poziom płynu hamulcowego jest niski może spowodować wydłużenie drogi hamowania oraz zwiększenie skoku pedału, może też być wymagana większa siła nacisku na pedał.
 •  Jeślipłyn hamulcowyznajduje się poniżej oznaczeniaMIN na zbiorniku, nie prowadź pojazdu, dopóki układ hamulcowy nie zostanie skontrolowany przez centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi.

Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w pozycji ON, lampkapozostaje zapalona i gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeśli lampka świeci się w innych sytuacjach, może to oznaczać, że układ hamulcowy nie działaprawidłowo. Jeśli zaświeci się lampka ostrzegawcza hamulca, niezwłocznie zatrzymaj pojazd i skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Lampka ostrzegawcza
niskiego ciśnienia opon

Twój pojazd został wyposażony w system monitorowania ciśnienia (TPMS) kontrolujący ciśnienie we wszystkich oponach.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnieniawoponach ostrzega o niskim ciśnieniu w oponach oraz o usterkach w systemie TPMS.

Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawionyw pozycji ON, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnieniawoponachzaświeci się, sygnalizując, żesystem został włączony. Lampkawyłączy się po kilku sekundach od uruchomienia silnika.

Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu w oponach: Podczas jazdy samochodem zapali się lampka ostrzegawcza, jeśli w oponach będzie zbyt niskie ciśnienie. Na ekranie informacjiopojeździe może również pojawić się komunikat ostrzegawczy ciśnienia w oponach.

Gdy włączy się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnieniawoponach, powinieneś zatrzymać pojazd i dostosować ciśnienie we wszystkich czterech oponachdozalecanegopoziomu dlaopony zimnej (COLD) podanego na tabliczce umieszczonej na słupku środkowym po stronie kierowcy, patrz "Tabliczka z informacją o oponach" w rozdziale "9. Informacje techniczne". Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia opon nie wyłącza się automatycznie po dostosowaniu ciśnienia.

Po dopompowaniu opony do zalecanego poziomu, pojazd musi jechać z prędkością powyżej 25 km/h (16 MPH), aby uruchomić system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) i wyłączyć lampkę ostrzegawczą niskiego ciśnienia.

Użyj miernika ciśnienia w oponach, aby je sprawdzić.

Komunikat ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach wyświetla się za każdym razem, gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w pozycji ON - tak długo, jak długo świeci się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia opon.

Dodatkowe informacje, patrz "Ekran informacji o pojeździe" w dalszej części rozdziału oraz "System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda".

Resetowanie systemu TPMS musi być również wykonane po wymianie opony lub koła, bądź po przełożeniu kół.

W zależności od zmian temperatury zewnętrznej, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach może zaświecić się, nawet jeśli ciśnienie w oponach zostało prawidłowo wyregulowane.

Gdy opony będą zimne, ponownie wyreguluj ciśnienie do zalecanegopoziomu dlaopony zimnej (COLD) i zresetuj system TPMS.

Dodatkowe informacje, patrz "System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda" oraz "Ekran informacji o pojeździe" w dalszej części rozdziału.

Usterka systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS): Jeśli system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) nie działa prawidłowo, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia będzie migać przez około 1 minutę po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON. Po minucie lampka zacznie świecić światłem ciągłym. Oddaj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi. Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu opon nie pojawia się, jeśli lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia opon zapala się w celu zasygnalizowania usterki systemu TPMS.

Dodatkowe informacje, patrz "System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda".

OSTRZEŻENIE

 •  Fale radiowe mogą mieć negatywnywpływ na elektroniczne urządzenia medyczne. Osoby korzystające z rozrusznika serca powinny przed użyciem inteligentnegokluczykaskontaktować sięzproducentem rozrusznika w celu zasięgnięcia informacji o możliwych zakłóceniach.
 •  Jeśli lampkanie zapali się po wciśnięciuwłącznika zapłonu do pozycji ON, niezwłocznie oddaj pojazd do przegląduwośrodku INFINITI lubwprofesjonalnej stacji obsługi.
 •  Jeśli lampka zapali się podczas jazdy, unikaj gwałtownegomanewrowania kierownicą lub raptownego hamowania, zmniejsz prędkość pojazdu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce oraz jak najszybciej wyłącz silnik. Jazda z niedopompowanymi oponamimożedoprowadzić do trwałychuszkodzeń opon oraz zwiększyć prawdopodobieństwo ich awarii.

  Grozi to wystąpieniem poważnego uszkodzenia samochodu, które może doprowadzić do wypadku oraz spowodować poważne obrażenia ciała.

  Sprawdź ciśnienie we wszystkich czterech oponach.

  Abywyłączyć lampkę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w oponach, dostosuj ciśnienie do poziomuzalecanegodla opony zimnej (COLD) podanego na tabliczce znajdującej się na słupku środkowym po stronie kierowcy. Jeśli lampka dalej się pali podczas jazdy po dopompowaniu, jedna z opon może być przebita. Jeśli opona zostanie przebita, jak najszybciej napraw ją za pomocą zestawu naprawczego opony (jeśli na wyposażeniu) lub wymień.

 •  Pamiętaj, aby po wyregulowaniu ciśnienia w oponach zresetować system TPMS. Jeżeli resetowanie nie zostanie wykonane, system TPMS nie będzie poprawnie ostrzegał o niskim ciśnieniu opon.
 •  Po założeniu koła zapasowego lub koła bez czujnikaTPMSsystemTPMSnie będzie działał, a lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach będzie migać przez około1minutę. Pominucie lampka zacznie świecić światłem ciągłym. Jak najszybciej skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu wymiany opony i/lub ponownego nastawienia systemu.
 •  Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę INFINITI możemieć negatywny wpływ na działanie systemu TPMS.

OSTROŻNIE

 •  System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) nie zastępuje regularnej kontroli ciśnienia.

  Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu ciśnienia w oponach.

 •  Jeśli pojazd jedzie z prędkością poniżej 25 km/h (16 MPH), system TPMS może nie działać prawidłowo.
 •  Zwróć uwagę na prawidłowe zamontowanie opon o zalecanym rozmiarze nawszystkich czterech kołach.

Lampka sygnalizująca usterkę
(żółta)

Żółta lampkaostrzegawczausterki zapalasiępo przekręceniu włącznika zapłonu w położenie ON. Oznacza to, że system funkcjonuje prawidłowo.

Jeśli żółta lampka ostrzegawcza usterki zapala się przy uruchomionym silniku, może występować usterka, na przykład:

 •  Wukładzie sterowania pracą silnika
 •  Wukładzie wtrysku paliwa
 •  Wukładzie wydechowym
 •  W układzie zapłonowym (pojazdy z silnikiem benzynowym)
 •  Wukładzie paliwowym
 •  Wpozostałychmonitorowanych układach, na przykład w układzie automatycznej skrzyni biegów DCT.

Dopuszczalne wartości emisjimogą zostać przekroczone, a silnik może pracować w trybie awaryjnym.

Jak najszybciej oddaj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Pojazdy z silnikiem Diesla: wyczerpało się paliwo.

Uruchom silnik od trzechdo czterech razy po zatankowaniu.

Jeśli lampka sygnalizująca usterkę zgaśnie, oznacza to, że awaryjny tryb pracy został wyłączony. Nie ma potrzeby sprawdzania pojazdu.

OSTROŻNIE Użytkowanie pojazdu bez uprzedniej kontroli i, o ile zajdzie taka potrzeba, naprawy systemu kontroli silnikamożeprowadzićdo drastycznegopogorszenia się właściwości jezdnych, zwiększonego zużycia paliwa i potencjalnego uszkodzenia systemu kontroli silnika, co może mieć wpływ na gwarancję.

Nieprawidłowa konfiguracja systemu kontroli silnika może spowodować niezgodność z lokalnymi i krajowymi normami i przepisami dotyczącymi emisji spalin.

Lampka ostrzegawcza
odległości

Lampka tazapalasię, gdy odległośćod poprzedzającego pojazdu jest zbyt mała dla wybranej prędkości.

Jeśli dodatkowo rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy, oznacza to, że zbliżasz się ze zbyt dużą prędkością do pojazdu lub nieruchomej przeszkody znajdujących się na Twoim torze jazdy.

Dodatkowe informacje, patrz "System bezpieczeństwa" w dalszej części rozdziału.

Lampka ostrzegawcza
elektrycznego hamulca postojowego

Czerwona lampka świeci się, gdy elektryczny hamulec postojowy jest włączony.

Jeśli miga lub świeci się czerwona lampka elektrycznegohamulcapostojowego i/lub świeci się żółta lampka ostrzegawcza elektrycznego hamulca postojowego, zastosuj się do dodatkowych komunikatów wyświetlanych na ekranie informacji o pojeździe.

Więcej informacji na temat działania hamulca postojowego znaleźć można w "Hamulec postojowy" w rozdziale "3. Kontrola i regulacja przed jazdą".

Lampka ostrzegawcza pasów
bezpieczeństwa (kierowcy i pasażera z przodu)

Ta lampka przypomina, aby zapiąć pasy bezpieczeństwa.

Lampka świeci się, gdy silnik jest uruchomiony, wszystkie drzwi są zamknięte, a pas bezpieczeństwa kierowcy i/lub pasażera z przodu jest odpięty. Lampka pozostaje zapalona do czasu, aż kierowca i/lub pasażerzprzodu zapną swójpas bezpieczeństwa.Gdypojazdruszy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, patrz "Sygnał przypomnieniaopasachbezpieczeństwa" wdalszej części rozdziału. Patrz punkt "Pasy bezpieczeństwa" w rozdziale "1. Bezpieczeństwo - fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego" w celu uzyskania informacji na temat środków ostrożności dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa może również zaświecić się, jeżeli na przednim fotelu pasażera znajdują się przedmioty. Usuń przedmioty i schowaj jewbezpiecznym miejscu.

Jeśli lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa miga i rozlega się przerywany dźwięk ostrzegawczy, oznacza to, że kierowca lub pasażer nie zapięli pasa bezpieczeństwa a prędkość pojazdu przekracza 25 km/h (15 MPH).

Lampka ostrzegawcza
systemu SRS poduszek powietrznych

OSTRZEŻENIE Jeśli lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych jest zaświecona, może to oznaczać, że poduszki czołowe, boczne, kurtynowe i kolanowa poduszka powietrzna kierowcy oraz napinacze pasów bezpieczeństwanie zadziałająwmomencie zderzenia.

Aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała u kierowcy i pasażerów, niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawionyw pozycji ON, lampkaostrzegawcza systemu SRS poduszekpowietrznychzaświeci się, sygnalizując, że system został włączony. Lampka wyłączy się po kilku sekundach od uruchomienia silnika.

System poduszek powietrznych i system pasów bezpieczeństwaznapinaczamiwymagają serwisowania i pojazd należy oddać do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi, jeśli:

 •  Lampkaostrzegawczasystemupoduszekpowietrznych pozostaje zapalona przez ponad kilka sekund po uruchomieniu silnika.
 •  Lampka ostrzegawczasystemupoduszekpowietrznych miga niejednostajnie.
 •  Lampka ostrzegawczasystemupoduszekpowietrznych w ogóle się nie zapala.

System poduszekpowietrznychi/lub system pasów bezpieczeństwa z napinaczami mogą nie działać prawidłowo, jeśli nie zostaną poddane kontroli i naprawie.

Więcej informacjiznajdzieszw"Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (SRS)" w rozdziale "1. Bezpieczeństwo - fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego".

Lampka ostrzegawcza płynu
chłodzącego (jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, silnikmożenie być dostatecznie chłodzonyimoże zostać uszkodzony.

Nigdy nie prowadź pojazdu z przegrzanym silnikiem.

Prowadzenie pojazdu z przegrzanym silnikiem może spowodowaćzapalenie niektórych płynów, któremogły wyciec do przedziału silnika.

Ponadto para z przegrzanego silnika może doprowadzić do poważnych oparzeń, które może spowodować samo otwarcie pokrywy komory silnika.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała.

Jeśli czerwona lampkaostrzegawczapłynu chłodzącego zapali się przy uruchomionym silniku, a wskazanie temperatury płynu chłodzącego znajduje się na początku skali, oznacza to, że czujnik temperatury płynu chłodzącego działa nieprawidłowo. Temperaturapłynu chłodzącego nie jest już kontrolowana. Istnieje ryzyko uszkodzenia silnika, jeśli temperatura płynu chłodzącego jest zbyt wysoka.

Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik. W żadnym razie nie kontynuuj jazdy.

Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Jeśli czerwona lampkaostrzegawczapłynu chłodzącego zapali się przy pracującym silniku z lub bez towarzyszącego dźwięku ostrzegawczego, może to oznaczać, że:

 •  Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.
 •  Jeśli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, możebyćzablokowany dopływ powietrzadochłodnicy lub elektryczny wentylator chłodnicy może działać nieprawidłowo.
 •  Płyn chłodzący jest zbyt gorący i silnik nie jest dostatecznie chłodzony.

Zastosuj się do dodatkowych komunikatów wyświetlanych na ekranie informacji o pojeździe.

Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik.

Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.

Opuść pojazd i pozostań w bezpiecznej odległości od niego, aż silnik ostygnie.

Sprawdź poziom płynu chłodzącego i uzupełnij go, przestrzegającostrzeżeń (patrz "Jeśli Twój pojazd się przegrzewa" w rozdziale "6.Wnagłym wypadku").

Jeśli musisz często uzupełniać płyn chłodzący, oddaj pojazd do kontroli układu chłodzenia silnika.

Upewnij się, czy dopływ powietrza do chłodnicy nie jest zablokowany, t.j. przez zmrożoną bryję.

Nie uruchamiaj ponownie silnika, dopóki temperatura płynu chłodzącego nie spadnie poniżej 120oC. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.

Lampka ostrzegawcza
niskiego poziomu paliwa (jeśli na wyposażeniu)

Jeżeli żółta lampkaostrzegawczarezerwypaliwa świeci się, gdy silnik jest uruchomiony, poziom paliwa w zbiorniku spadł do poziomu rezerwy.

Zatankuj pojazd na najbliższej stacji benzynowej.

  Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i przypomnienia dźwiękowe

  Niektóre wskaźniki i ostrzeżenia są także wyświetlane na ekranie informacji o pojeździe znajdującym się między prędko ...

  Lampki kontrolne

  Lampki kontrolne kierunkowskazów/świateł awaryjnych Lampki migają po włączeniu kierunkowskazu lub świateł awaryjnych. Patrz punkt "Prz ...

  Zobacz tez:

  Docieranie i jazda ekonomiczna
  Zużycie paliwa, obciążenie środowiska i stopień zużycia samochodu zależą od stylu jazdy, stanu nawierzchni, warunków atmosferycznych itp. Docieranie Docieranie silnika W ciągu pierwszych 1500 kilometrów silnik musi zostać dotarty. W ...

  Płyn do wspomagania układu kierowniczego
  Przestroga Nawet bardzo małe ilości zanieczyszczeń mogą spowodować uszkodzenie układu kierowniczego i uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Nie dopuszczać, aby zanieczyszczenia miały kontakt z wewnętrzną stroną kork ...

  Ustawianie poziomu czasowego odstępu
  Poziom czasowego odstępu do poprzedzającego pojazdu można ustawiać za pomocą dźwigni rys. 147 na stronie 153 lub w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienia układów pojazdu (przycisk CAR ...

  Categorie