Infiniti Q30: Manualny program jazdy

Gdy aktywny jest manualny program jazdy M, możesz samodzielnie zmieniać biegi za pomocą manetek znajdujących się przy kierownicy.

Skrzynia biegówmusi przy tym znajdować się w położeniuD(jazda). Aktualnie wybranyi włączony bieg jest wyświetlany na ekranie systemu informacji o pojeździe.

Manualny program jazdy M różni się od programów jazdy E i Spod względem spontaniczności, czasu reakcji oraz płynności zmiany przełożeń.

Manualna zmiana przełożeń:

3 Umożliwia wykorzystanie efektu hamowania silnikiem
2 Umożliwia wykorzystanie efektu hamowania silnikiem na zjazdach oraz jazdę po stromych górskich drogach, w terenie górzystym oraz w trudnych warunkach jazdy.

1 Umożliwia wykorzystanie efektu hamowania silnikiem na bardzo stromych lub długich zjazdach.

Manualny program jazdy


Włączanie manualnego programu jazdy:

 •  Na stałe: Naciskaj przyciskwyboru programu jazdy (1) ,ażna ekranie informacjiopojeździe pojawi się litera M. Manualny program jazdy M pozostaje aktywny do momentu włączenia programu E lub S.
 •  Tymczasowo: pociągnij prawą lub lewą manetkę zmiany biegów przy kierownicy (patrz "Manetki zmiany biegów przy kierownicy" w dalszej części rozdziału). Manualny program M pozostanie aktywny przez pewien czas. W zależności od tego, która manetka zostanie pociągnięta, automatyczna skrzynia biegów natychmiast przełączy się na kolejny wyższy lub niższy bieg.

Gdy manualny program jazdy M zostanie tymczasowo włączony za pomocą manetek zmiany biegówprzy kierownicy, zostanie wyłączony automatycznie po pewnym czasie, jeżeli sytuacja na drodzena topozwoli. Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na wcześniej aktywny program E lub S. Podczas zjeżdżania ze wzniesień tymczasowo włączony manualny program M zostanie wyłączony tylkowtedy, gdy pedał gazu jest wciśnięty podczas zjeżdżania w dół.

Zmiana biegu na wyższy: Pociągnij prawą manetkę zmiany biegów przy kierownicy (patrz "Manetki zmiany biegów przy kierownicy" we wcześniejszej części rozdziału). Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny wyższy bieg.

Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, automatyczna skrzynia biegów przełącza się samoczynnie na wyższy bieg, gdy zostaje osiągnięta maksymalna prędkość obrotowa silnika dla aktualnie włączonegobiegu, a pedał gazu pozostaje wciśnięty.

Manualny program jazdy


Zalecenie zmiany biegu: Zalecenia zmiany biegu pomagają w wypracowaniu bardziej ekonomicznego stylu jazdy. Zalecanybieg jestpokazywany na ekranie informacji o pojeździe.

Włącz sugerowany bieg(1) , gdy na ekranie informacjiopojeździe pojawi sięzalecenie zmiany biegu(2) .

Zmiana biegu na niższy: Pociągnij lewą manetkęzmiany biegówprzy kierownicy (patrz "Manetki zmiany biegów przy kierownicy" we wcześniejszej części rozdziału). Automatyczna skrzynia biegów przełączy się na następny niższy bieg.

Jeżeli zwolnisz lub zatrzymasz pojazdbez zredukowania przełożenia, automatyczna skrzynia biegów samoczynnie przełączy się na niższy bieg.

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia, pociągnij lewąmanetkęzmiany biegówprzy kierownicy i przytrzymaj, aż przekładnia wybierze optymalne przełożenie dla aktualnej prędkości.

Jeśli silnikprzekroczymaksymalną prędkość obrotową podczas redukcji biegu, automatyczna skrzynia biegównie zredukuje przełożeniawcelu ochrony silnika przed uszkodzeniem.

Funkcja kickdown: Wcelu osiągnięcia maksymalnego przyspieszenia w manualnym programie jazdy M możesz użyć funkcji kickdown.

 •  Wciśnij pedał gazu pozapunkt oporu. Skrzynia biegówprzełączy bieg na niższywzależności od prędkości obrotowej silnika.
 •  Po osiągnięciu żądanej prędkości przełącz bieg na wyższy.

Gdy funkcja kick-down jest aktywna, nie można przełączać biegówza pomocą manetek przy kierownicy.

Po pełnym wciśnięciu pedału gazu i osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej automatyczna skrzynia biegów przełącza się na wyższy bieg. Pozwala to zapobiec nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

Wyłączanie tymczasowego manualnego programu jazdy: Pociągnij i przytrzymaj prawą manetkę zmiany biegówprzy kierownicy, aż automatyczna skrzynia biegów przełączy się na ostatnio aktywny automatyczny program E lub S.

Gdy manualny program jazdy M zostanie wyłączony, automatyczna skrzynia biegów w automatycznym programie jazdy E lub Smoże zmienić bieg na wyższy lub niższy. Zależy to od położenia pedału gazu, prędkości i obciążenia.

Problemy ze skrzynią biegów:

Problem

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Problemy ze zmianą przełożeń. Wyciek oleju ze skrzyni biegów.

Niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli skrzyni biegów do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Słabsze przyspieszanie.

Skrzynia biegów nie przełącza się na wszystkie biegi. Nie można włączyć biegu wstecznego

Skrzynia biegów pracuje w trybie awaryjnym.
 •  Zatrzymaj pojazd.
 •  Przełącz skrzynię biegów w położenie P (parkowanie).
 •  Wyłącz silnik.
 •  Odczekaj co najmniej dziesięć sekund przed ponownym uruchomieniem silnika.
 •  Przełącz skrzynię biegów w położenie D (jazda).
 •  Niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli skrzyni biegów do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

  Automatyczne programy jazdy

  Program jazdy E ma następującą charakterystykę:  Komfortowe ustawienia pracy silnika  Optymalne zużycie paliwa na skutek wcześniejszej ...

  Napęd na cztery koła (4WD) (jeśli na wyposażeniu)

  OSTRZEŻENIE  Nie używaj samochodu ponad możliwości jezdne opon, nawetz włączonym napędem na cztery koła (4WD). Gwałtowne p ...

  Zobacz tez:

  Symbole kontrolne na wyświetlaczu
  Symbole kontrolne sygnalizują aktualny stan określonych funkcji lub usterki. Symbole kontrolne wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej strona 31. Po włączeniu zapłonu na krótko włącza się kilka symboli kontrolnyc ...

  Sterowanie przy kierownicy
  Przyciski tego systemu znajdują się na przełączniku przy kierownicy. 1. Pokrętło wyboru trybu ogranicznika. 2. Przycisk zmniejszenia zaprogramowanej wartości. 3. Przycisk zwiększenia zaprogramowanej wartości. 4. Przycisk włącz ...

  Pojemnik na odpady
  Rys. 86 Pojemnik na odpady: wkładanie i wsuwanie / otwieranie / wymiana worków Pojemnik na odpady można umieścić w schowku podręcznym w drzwiach przednich strona 97. Wkładanie pojemnika na odpady Założyć pojemnik na odpady w przednim ob ...

  Categorie