Infiniti Q30: Nagrzewnica i klimatyzator

OSTRZEŻENIE

 •  Nagrzewnica i klimatyzator działają tylkoprzy pracującym silniku.
 •  Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób dorosłych wymagających opieki samych w pojeździe. Zwierząt takżenie należypozostawiaćwpojeździe. Mogą przypadkowo uruchomić przełączniki lub elementy sterowania, powodując tym samym poważny wypadek lub odnosząc obrażenia. W gorące, słoneczne dni, temperaturawewnątrz pojazdu bardzoszybkomożewzrosnąć do poziomu,mogącego spowodowaćpoważne lub potencjalnie śmiertelne obrażenia u ludzi i zwierząt.
 •  Nie używaj trybu recyrkulacji przez dłuższy okres czasu, ponieważ może to spowodować, że powietrze wewnątrz pojazdu stanie się nieświeże oraz doprowadzić do zaparowania szyb.
 •  Nie reguluj ogrzewania i klimatyzacji podczas jazdy, poświęcając pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.

Nagrzewnicaiklimatyzator działają, gdy pracuje silnik. Nadmuchpowietrzadziała, nawet gdy silnik jest wyłączony, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON (włączony).

UWAGA

 •  Przy włączonej klimatyzacji (jeśli na wyposażeniu), wewnątrz zespołu klimatyzatora dochodzi do kondensacji pary wodnej, która w skroplonej postaci zostaje odprowadzona pod pojazd. Powstałe w wyniku kondensacji ślady wody pod pojazdem są normalnym zjawiskiem.
 •  W klimatyzatorze mogą gromadzić się zapachy z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu. Zapachy te mogą przedostawać się do przedziału pasażerskiego przez nawiewy.

  Gdy parkujesz samochód, wyłącz tryb recyrkulacji przy pomocy elementów sterowania nagrzewnicą i klimatyzatorem, aby wpuścić do kabiny świeże powietrze. W ten sposób ograniczysz przedostawanie się zapachów do wnętrza pojazdu.

Należy przestrzegać ustawień podanych na następnych stronach. W przeciwnym razie szyby mogą zaparować. Aby nie doszło do zaparowania szyb:

 •  Wyłączaj klimatyzację jedynie na krótko.
 •  Włączaj tryb cyrkulacji jedynie na krótko.
 •  Włączaj funkcję chłodzenia z osuszaniem powietrza.
 •  W razie potrzeby włączaj na krótko funkcję odszraniania szyby przedniej.

System klimatyzacji/automatyczny system sterowania klimatem reguluje temperaturę oraz wilgotność we wnętrzu i oczyszcza powietrze z niepożądanych zanieczyszczeń.

System klimatyzacji/automatyczny system sterowania klimatem można włączyć tylko podczas pracy silnika. Działa on optymalnie tylko przy zamkniętych szybach bocznych.

Funkcję ciepła resztkowego można włączyć lub wyłączyć tylko przy wyłączonym zapłonie (patrz "Funkcja ciepła resztkowego"wdalszej części rozdziału).

Klapywentylacyjne za okładziną bocznąwprzestrzeni bagażowej powinny być zawsze odsłonięte.

W przeciwnym razie pojazd nie jest prawidłowo wentylowany.

UWAGA

 •  Przy ciepłej pogodzie na krótko włącz wentylację przed rozpoczęciemjazdy, t.j. korzystajączfunkcji komfortowego otwierania (patrz "Funkcja komfortowego otwierania" w rozdziale "2. Wskaźniki i przełączniki"). Przyspiesza to schłodzenie wnętrza i osiągnięcieustawionej temperatury.
 •  Zintegrowany filtr całkowicie eliminuje pyłki roślin, zatrzymując również większość kurzu i cząstek sadzy. W przypadku automatycznego systemu sterowania klimatem dodatkowo redukowane są gazowe zanieczyszczenia oraz zapachy.

  Zapchany filtr ogranicza ilość powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu. Z tego względu należy zawsze przestrzegać okresów wymiany filtra podanych w książce serwisowej. Okresy wymiany filtra mogą być krótsze od podanych w książce serwisowej, ponieważ są one zależne od wpływu środowiska, np. stopnia zanieczyszczenia powietrza.

 •  Wokreślonych warunkach otoczenia istnieje możliwość, że po upływie godziny od chwili wyjęcia kluczyka ze stacyjki automatycznie włączy się funkcja ciepła resztkowego w celu osuszenia podzespołów automatycznego systemu sterowania klimatem.Wtakiej sytuacji pojazd jest wentylowany przez 30minut.

Nawiewy tylne (gdzie zamontowano)

Tył Otwórz/zamknij nawiewy, obracając pokrętłem. Wyreguluj kierunek strumienia powietrza, poruszając środkową gałką nawie ...

System klimatyzacji

Ustawianie temperatury  Odszranianie/odparowywanie szyby przedniej  Ustawianie rozdziału nadmuchu powietrza  Włączanie/wyłącz ...

Zobacz tez:

Autoalarm (jeśli na wyposażeniu)
Uzbrojenie: zablokuj pojazd za pomocą kluczyka lub inteligentnegokluczyka. Lampkakontrolna (1) miga. Autoalarm zostaje uzbrojony po upływie ok. 15 sekund. Wyłączenie: odblokuj pojazd za pomocą kluczyka lub inteligentnego kluczyka. lub Włóż kluc ...

Masy pojazdów i przyczep wersji z silnikami Diesla (w kg)
* Masa pojazdu gotowego do drogi jest równa masie własnej pojazdu + kierowca (75 kg). ** Masa przyczepy z hamulcami może być, w granicach MTRA , zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC pojazdu holującego; uwaga, jazda z przyczepą przy mnie ...

Przełącznik szyby elektrycznej po stronie pasażera
Przełącznik służy do sterowania pracą znajdującego się nad nim okna. Funkcja komfortowego otwierania Pojazdy z inteligentnym kluczykiem: przed rozpoczęciem jazdy można przewietrzyć pojazd. Kluczykamożna równieżuży ...

Categorie