Infiniti Q30: Obsługa monitora kamer

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, przesuń dźwignię skrzyni biegówwpołożenie R (bieg wsteczny) lub naciśnij przycisk <CAMERA> w celu włączenia monitora kamer.

Widok wyświetlany na monitorze kamer zostanieautomatycznie przełączony na poprzedni widokpo3minutachodnaciśnięcia przycisku <CAMERA>, jeśli dźwignia automatycznej skrzyni biegówjestwpozycji innej niżR(bieg wsteczny).

Dostępne widoki

OSTRZEŻENIE

 •  Linii odległości i linii szerokości pojazdu należy używać jako odniesienia tylkowtedy, kiedy pojazd znajduje się na płaskiej, twardej nawierzchni. Odległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wyłącznie pomocnicząimożesięróżnić od rzeczywistej odległości pomiędzy pojazdem a obiektami widocznymi na ekranie.
 •  Używaj wyświetlonych linii i widoku z góry jako odniesienia. Na linie i widokz góry znaczny wpływ ma liczba pasażerów, poziom paliwa w zbiorniku, pozycja pojazdu oraz stan i nachylenie drogi.
 •  Jeżeli opony w pojeździe zostaną wymienione na opony o innym rozmiarze, linie przewidywanego toru jazdy i widok z góry mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
 •  Podczas jazdy pod górę, obiekty widoczne na monitorze znajdują się w rzeczywistości dalej, niż się wydają. Podczas jazdy w dół wzniesienia, obiekty widoczne na monitorze znajdują się w rzeczywistości bliżej, niż się wydają.
 •  Obiekty wyświetlane na monitorze wydają się być odwrócone względem ich obrazów widocznych w wewnętrznym lusterku wstecznym i lusterkach zewnętrznych.
 •  Aby prawidłowo ocenić odległość od innych obiektów, używaj lusterek lub obserwuj obiekty bezpośrednio.
 •  Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego, odległość od obiektów przedstawionych na monitorze w trybie widoku z tyłu różni się od odległości rzeczywistej.
 •  Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub drodze pokrytej śniegiem, linie przewidywanego toru jazdy i linie rzeczywistego kursu pojazdu mogą się różnić.
 •  Widoczne na ekranie odległości pomiędzy liniami szerokości pojazdu i liniami przewidywanego toru jazdy są większe niż w rzeczywistości.
 •  Linie wyświetlone w trybie widoku z tyłu będą nieznacznie przesunięte w prawo, ponieważ kamera tylna nie jest zamontowana na środku pojazdu.

Widok z przodu.


Widok z przodu

Widok z tyłu
Widok z tyłu

Widoki z przodu i z tyłu: Na monitorze wyświetlone są linie, które wskazują szerokość pojazdu i odległość obiektów od linii nadwozia pojazdujA .

Linie oznaczające odległość: Wskazują odległości od nadwozia pojazdu.

 •  Linia czerwona(1) : około 0,5 m (1,5 ft)
 •  Linia żółta(2) : około 1 m (3 ft)
 •  Linia zielona(3) : około 2 m (7 ft)
 •  Linia zielona(4) : około 3 m (10 ft)

Linie szerokości pojazdu(5) : Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

Linie przewidywanego toru jazdy(6) : Wskazują przewidywany tor jazdy podczas manewrowania pojazdem. Linie przewidywanego toru jazdy zostaną wyświetlone po obróceniu kierownicy. Linie przewidywanego toru jazdy przemieszczają się wrazz obracaniem kierownicy.

Linie nie pojawią się na wyświetlaczu, jeśli kierownica znajduje się w położeniu środkowym.

Widok z przodu nie będzie wyświetlany, gdy prędkość pojazdu przekroczy 10 km/h (6 MPH).

UWAGA Gdy na monitorzewyświetlany jest widokzprzodu pojazdu, a kierownica zostanie obrócona z pozycji środkowej o nie więcej niż 90 stopni, zostaną wyświetlone obydwie (lewa i prawa) linie przewidywanego toru jazdy (6) . Gdy kierownica zostanie przekręcona o 90 stopni lub więcej, wyświetlona jest tylko linia znajdująca się po przeciwnej stronie skrętu.

Widok z góry:

OSTRZEŻENIE

 •  Obiekty w trybie widoku z góry są wyświetlane w odległości większej od rzeczywistej.
 •  Obiekty wysokie, takie jak krawężnik lub pojazd, znajdujące się na granicy zasięgu kamery, mogą być przesunięte lub nie być wyświetlane.
 •  Obiekty znajdujące się powyżej kamery nie mogą być wyświetlone.
 •  Gdy pozycja kamery ulegnie zmianie, widokz góry może być przesunięty.
 •  Na granicach widoków linia na nawierzchni może być przesunięta i widoczna jako krzywa. Przesunięcie zwiększa się wraz z oddaleniem linii od pojazdu.

Obsługa monitora kamer


Widok z góry pomaga potwierdzić pozycję pojazdu.

Ikona pojazdu(1) przedstawia jego pozycję.

UWAGA Rozmiar ikony pojazduwwidokuzgórymożesięnieco różnić od rzeczywistych rozmiarów samochodu.

Obszary, niepokryte zasięgiem kamer(2) oznaczone są na czarno.

Po wyświetleniu widoku z góry na kilka sekund zostaje podświetlony na żółto niewidoczny obszar (2) . Jest on podświetlany przy pierwszym wyświetleniu tegowidokuwdanym cyklu zapłonowym.

Gdy narożnik pojazdu zbliży się do obiektu, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik czujnika narożnego(3) .

Modele z kierownicą po lewej stronie
Modele z kierownicą po lewej stronie

Widok boczny z przodu: Na monitorze wyświetlane są linie prowadzące, które wyznaczają szerokość i przód pojazdu.

Linia przednia(1) wyznacza przednią część pojazdu.

Linia boczna (2) wyznacza szerokość pojazdu wraz z lusterkami zewnętrznymi.

Przedłużenia(3) obu linii, przedniej(1) i bocznej(2) , przedstawione są w postaci kropkowanych odcinków koloru zielonego.

Gdy narożnik pojazdu zbliży się do obiektu, wyświetlony zostanie wskaźnik czujnika narożnego(4) .

  Monitor kamer (jeśli na wyposażeniu)

  Ekranmonitora kamer Sterownik INFINITI Przycisk <MENU> Przycisk <CAMERA> OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazó ...

  Różnica między przewidywaną a rzeczywistą odległością

  Wyświetlane liniepomocnicze i ich rozmieszczenie na podłożu mają wyłącznie charakter orientacyjny. Obiekty na podjazdach i zjazdach oraz wystaj&# ...

  Zobacz tez:

  Schowek w desce rozdzielczej
  W celu otwarcia pociągnąć za uchwyt. Schowek w desce rozdzielczej można zamknąć kluczykiem pojazdu. Ostrzeżenie Aby ograniczyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w razie wypadku lub gwałtownego hamowania, podczas jazdy drzw ...

  Sztuczna skóra, tkaniny i Alcantara
  Sztuczna skóra Sztuczną skórę czyścić wilgotną ściereczką. Jeżeli w ten sposób nie udało się doczyścić sztucznej skóry, należy użyć łagodnego roztworu mydlanego lub specjalnych śro ...

  Obrotomierz
  Obrotomierz 1 rys. 21 na stronie 31 wskazuje aktualną prędkość obrotową silnika na minutę. Początek czerwonego zakresu skali obrotomierza oznacza osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej pracującego i rozgrzanego siln ...

  Categorie