Infiniti Q30: Przegląd aplikacji INFINITI InTouch

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> Przegląd aplikacji INFINITI InTouch

Przepisy w niektórych krajach mogą ograniczać używanie wybranychaplikacji lub funkcji, takich jak serwisy społecznościowe i przesyłanie wiadomości.

Zapoznaj się z miejscowymi przepisami.

System INFINITI InTouch zapewnia dostęp w pojeździe do dwóch rodzajów aplikacji: Vehicle Apps i Mobile Apps (Europa). Aplikacje Vehicle Apps można pobrać z App Garage na ekranie menu. Nazwa Mobile Apps (Europa) określa ograniczony wybór popularnych aplikacji na smartfony, które można dostosować do korzystania w pojeździe. Dostęp do aplikacji Mobile Apps (Europa) można uzyskać poprzez podłączenie do pojazdu kompatybilnego smartfona.

System umożliwia pobranie nowych aplikacji oraz aktualizację i usunięcie pobranych aplikacji w podobny sposób, jak w systemach operacyjnych popularnych smartfonów.

Niektóre fabrycznie zainstalowane aplikacje Vehicle Apps mogą być używane bez podejmowania żadnych dodatkowych działań. Konieczne będzie jednak podłączenie kompatybilnego smartfonadopojazduwcelu aktualizacji aplikacji Vehicle Apps lub użycia aplikacji Mobile Apps (Europa).

Używanie aplikacji jest gwarantowane tylko w przypadku smartfonów, które zostałyprzetestowane i zatwierdzone do użytku z aplikacjami INFINITI InTouch Apps. Aktualnie obsługiwane są tylko telefony iPhone i urządzenia z systemem Android. Smartfony z systemem Android muszą obsługiwać komunikację Bluetooth i SPP (profil portu szeregowego).

Wniektórych krajach i obszarach funkcja Mobile Apps (Europa) i niektóre usługi Vehicle Apps są niedostępne.

Za pomocą telefonu iPhone: Aby używać aplikacji InTouch Apps ze swoim telefonem iPhone, musi on być podłączony za pomocą kabla USB. Jeśli dodatkowy telefon iPhone zostanie podłączony poprzez połączenie przewodowe, gdy odtwarzacz iPod jest połączonywsposóbbezprzewodowy, usługa nie będzie dostępna. Abykorzystaćzusługi, konieczne jest najpierw odłączenie przewodu odtwarzacza iPod od gniazda USB.

"Elementysterowania zamontowanewkierownicy" we wcześniejszej części rozdziału Za pomocą smartfona z systemem Android: Aby używać aplikacji InTouch Apps ze swoim smartfonem Android, urządzenie musi być podłączone poprzez Bluetooth i zarejestrowane jako urządzenie z funkcją głośnomówiącą.

"Telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth" we wcześniejszej części rozdziału Kompatybilny smartfon jest wymagany do korzystania z aplikacji Mobile Apps (Europa) oraz do uzyskania dostępu do sieciowych funkcji określonych aplikacji Vehicle Apps.

Europa: Niektóre telefony komórkowe z systemem Bluetooth mogą nie być rozpoznawane przez moduł telefoniczny pojazdu. Skontaktuj się z Centrum INFINITI lub odwiedź portal użytkownika pojazdu INFINITI, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów.

"Telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth" we wcześniejszej części rozdziału Poza Europą: Niektóre telefony komórkowe z systemem Bluetooth mogą nie być rozpoznawane przez moduł telefoniczny pojazdu. Odwiedź portal użytkownika pojazdu INFINITI (jeśli dostępny) lub skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów.

OSTROŻNIE

 •  Aby korzystać z aplikacji Mobile Apps (Europa), aplikacja INFINITI InTouchmusi być zainstalowana i uruchomionanakompatybilnymsmartfonie. Aplikację można pobrać ze sklepu iTunes APP Store lub Google Play.
 •  Aplikacje Mobile Apps (Europa) wymagają również aktywnej subskrypcji i ważnego konta na portalu użytkownika pojazdu INFINITI.
 •  Mogą zostać naliczone opłaty komunikacyjne w zależności od treści umowy pomiędzy użytkownikiem a posiadaczem telefonu komórkowego.
 •  Przed korzystaniem z serwisu, niektóre aplikacje mogą wymagać oddzielnej subskrypcji.
 •  System może nie obsługiwać wszystkich funkcji niektórych aplikacji zainstalowanych w Twoim smartfonie. Ponadto, ze względu na politykę dostawcy usług, zawartość usług aplikacji może ulec zmianie lub zakończeniu.
 •  Jeśli smartfon znajduje się poza zasięgiem sieci, niektóre funkcje nie mogą być używane.
 •  Niektóre działania są ograniczone w trakcie jazdy, aby zapobiec rozpraszaniu kierowcy. Unikaj patrzenia na wyświetlacz podczas jazdy.
 •  Przed zmianąwłaścicielapojazdu wykasuj wszystkie dane aplikacji (dane poczty e-mail itp.) zapisanewpojeździe.

  Zaleca się również powiadomienie Centrum INFINITI o zmianie właściciela.

 •  Niektóre usługi aplikacji mogą podlegać zmianie lub zostać zakończone bez uprzedniego powiadomienia.

Znak towarowy

Znaksłownyi logoBluetoothsązastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Bluetooth SIG, Inc., a stosowanie tych znaków przez ...

Korzystanie z aplikacji

UWAGA Aby korzystać z funkcji aplikacjiwmodelach bez systemu nawigacji, uzupełnij ustawienia kalendarza z ekranu ustawień zegara. "Ustawienia zegara" w rozdziale ...

Zobacz tez:

Programy sport i śnieg
Te dwa specjalne programy uzupełniają tryb automatyczny w szczególnych warunkach. Program sport "S" Nacisnąć przycisk "S" po uruchomieniu silnika. Skrzynia biegów automatycznie dostosowuje się do dynamicznego stylu jazdy. W zes ...

Układ czyszczenia reflektorów
Reflektory są czyszczone po włączeniu zapłonu zawsze podczas pierwszego i po co piątym spryskaniu szyby przedniej (pozycja 5 rys. 61 na stronie 84), jeżeli światła mijania są włączone. W regularnych odstępach czasu, np. podczas tank ...

Pojazd
Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania [Depress brake to start engine] (Tylkomodele DCT). Próbowano uruchomić silnik z dźwignią zmiany biegów w położeniu N (neutralnym) bez wciskania pedału hamulca. Wc ...

Categorie