Infiniti Q30: Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych

Infiniti Q30 –> Wnagłym wypadku –> Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych

W celu uruchomienia silnika przy pomocy kabli rozruchowych używaj wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w przedziale silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego.

Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych


OSTRZEŻENIE

 •  Uruchamianie silnika przy pomocy kabli rozruchowych w sposób nieprawidłowy może doprowadzić do eksplozji akumulatora. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

  Może także doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

  Postępuj dokładnie według zawartych poniżej instrukcji.

 •  Wpobliżu akumulatora zawsze znajduje się wybuchowy gaz - wodór. Nie pozwól, abywpobliże akumulatora dostały się iskry lub płomień.
 •  Podczas pracy z lubwpobliżuakumulatora zawsze miej na sobie odpowiednie okulary ochronne oraz zdejmij pierścionki, bransoletki i wszelką inna biżuterię.
 •  Podczas uruchamiania silnika przy pomocy kabli rozruchowychnigdy nie pochylaj się nad akumulatorem.
 •  Nie pozwól, abyelektrolitzakumulatoradostał się do oczu, na skórę, ubranie lub lakier pojazdu. Elektrolit to żrący kwas siarkowy, mogący powodować poważne oparzenia. Natychmiast spłucz zabrudzone elektrolitem miejsca dużą ilością wody.
 •  Utrzymuj akumulator z dala od dzieci.
 •  Napięcieakumulatorawykorzystywanegopodczas uruchamiania silnika przy pomocy kabli musi wynosić 12 Voltów. Użycie akumulatora o innym napięciu spowoduje uszkodzenie Twojego pojazdu.
 •  Nigdy nie próbuj uruchomić przy pomocy kabli pojazdu z zamrożonym akumulatorem. Może to doprowadzićdo eksplozji akumulatora i spowodować poważne obrażenia.
 1. Sprawdź, czy hamulec postojowy jestwłączony.

  Jeśli nie, po podłączeniu pojazdu do akumulatora rozruchowego (po kroku 8), włącz hamulec postojowy.

  Pojazd jest wyposażonyw elektryczny hamulec postojowy, szczegółowe informacje, patrz "Hamulec postojowy" w rozdziale "3. Kontrola i regulacja przed jazdą"

 2. PrzygotowaćpojazdjA zesprawnymakumulatorem, który ma zostać wykorzystany jako akumulator zewnętrzny do rozruchu pojazdu jB .

  OSTROŻNIE Pojazdy nie mogą się stykać.

 3.  Przesuń dźwignię zmiany biegów (modele z manualną skrzynią biegów (MT))wpołożenie N (neutralne).

  Naciśnij przycisk P (parkowanie). (modele z automatyczną skrzynią biegów)

 4.  Wyłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia elektryczne (reflektory, światła awaryjne itp.).
 5.  Upewnij się, że włącznik zapłonu w pojeździe, który uruchamiasz, znajduje się w pozycji OFF.
 6.  Otwórz pokrywę przedziału silnika. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale "Otwarcie pokrywy przedziału silnika" w rozdziale "3. Kontrola i regulacja przed jazdą".
 7.  Zdejmij zakrętki otworówwentylacyjnych (jeśli na wyposażeniu) z akumulatora i przykryj go starą szmatą.
 8.  Przyłączyć kable rozruchowe w kolejności ((1) →(2) →(3) →(4) ) jak to pokazano na ilustracji.

OSTROŻNIE

 •  Zawszepodłączaj plusj+ doplusaj+ aminus j- domasy nadwozia (np. elementumontażowego silnika itp.) - nigdy do akumulatoraj- .
 •  Nieprawidłowe podłączenie kablimoże spowodować uszkodzenie systemu ładowania.
 •  Upewnij się, że kable rozruchowe nie dotykają ruchomych elementów w przedziale silnika.
 •  Podczas podłączania i odłączania zachowaj ostrożność tak, aby nie dopuścić do zetknięcia się złącza kabla dodatniego z pojazdem, lub kablem ujemnym.
 1. Uruchomić silnik sprawnegopojazdujA ipozwolićmu pracować przez kilkaminut. Utrzymuj jego obroty na poziomie około 2.000 obr./ min.
 2.  Uruchomić normalnie silnik pojazdujB .

  OSTROŻNIE Nie pozwól, aby rozrusznik silnika obracał się dłużej, niż 10 sekund. Jeśli silnik nie uruchomi się, przekręć włącznik zapłonu na pozycję "OFF" i poczekaj 10 sekund. Następnie spróbuj ponownie.

 3.  Po uruchomieniu silnikawswoim pojeździe, ostrożnie odłącz kable, najpierw ujemny, potem dodatni ((4) →(3) →(2) →(1) ).
 4.  Zdejmij i wyrzuć szmatę, której użyłeś do przykrycia akumulatora - może ona być zanieczyszczona żrącym kwasem.
 5.  Załóż zakrętki otworów wentylacyjnych (jeśli na wyposażeniu).
 6.  Zamknij pokrywę przedziału silnika.

UWAGA Modele wyposażone w system Stop/Start:

 •  W pojeździe używaj specjalnego akumulatora o wydłużonej żywotności, odpornego na częste cykle ładowania i rozładowania. Użycie innego akumulatorawpojeździezsystememStop/ Startmoże spowodować jego przyspieszone zużywanie się i usterkę systemu Stop/Start. Zaleca się montowanie oryginalnego akumulatora marki INFINITI. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
 •  Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora( np.wprzypadkuwymianyitp.) aktywacja systemu Stop/Start może potrwać dłużej niż zwykle.

  Śruby zabezpieczające koła (jeśli na wyposażeniu)

  W celu zapobieżenia kradzieży na każdym kole zamontowano specjalną śrubę zabezpieczającą. Śruby tej nie można odkręci ...

  Uruchamianie silnika przez pchanie pojazdu

  Nie próbuj uruchamiać silnikaprzez pchanie pojazdu. OSTROŻNIE  Model z automatyczną skrzynią biegów (AT) nie może być urucha ...

  Zobacz tez:

  Konserwacja podwozia
  Podwozie samochodu jest trwale zabezpieczone przed wpływami chemicznymi i mechanicznymi. Podczas jazdy nie można wykluczyć uszkodzenia warstwy ochronnej. Zalecamy kontrolę warstwy ochronnej podwozia samochodu i zawieszenia - najlepiej przed zimą i pod koniec zimy. U ...

  System aktywnej redukcji hałasu (jeśli na wyposażeniu)/system aktywnego wzbogacania dźwięku (jeśli na wyposażeniu)
  UWAGA Abyzapewnić prawidłowe działanie systemu aktywnej redukcji hałasu (jeśli na wyposażeniu) i systemu aktywnego wzbogacania dźwięku (jeśli na wyposażeniu): Nie zakrywaj głośników ani subwoofera.  Nie zakrywaj mik ...

  Płyn chłodzący
  Płyn chłodzący chłodzi silnik. Składa się z wody i koncentratu płynu chłodzącego, który chroni układ chłodzenia przed korozją i osadzaniem się kamienia. Udział koncentratu w płynie chłodzącym musi wynosi ...

  Categorie