Infiniti Q30: SilnikProblem

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

[Top up coolant See
Owner's Manual]
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

OSTROŻNIE Unikaj dłuższych podróży z niewystarczającą ilością płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika.Wprzeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

Uzupełnij płyn chłodzący, przestrzegając ostrzeżeń (patrz "Jeśli Twój pojazd się przegrzewa" w rozdziale "6.Wnagłym wypadku").

Jeśli płyn chłodzący musi być uzupełniany częściej niż zwykle, oddaj pojazd do kontroli układu chłodzącego do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Silnik wentylatora jest uszkodzony.

Jeżeli temperatura płynu chłodzącego wynosi poniżej 120oC, możesz kontynuować jazdę do najbliższego centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Unikaj przy tym dużego obciążania silnika, np. jazdy w terenie górzystym lub jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

[Coolant Stop vehicle
Switch engine off]
Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie prowadź pojazdu z przegrzanym silnikiem. Prowadzenie pojazdu z przegrzanym silnikiem może spowodować zapalenie niektórych płynów, które mogły wyciec do przedziału silnika.

Ponadto para z przegrzanego silnika może doprowadzić do poważnych oparzeń, które może spowodować samo otwarcie pokrywy komory silnika.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała.

 1.  Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Odczekaj, aż silnik ostygnie.
 4.  Sprawdź, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika nie jest zablokowany, np. przez zamarznięte błoto pośniegowe.
 5.  Nie uruchamiaj ponownie silnika, dopóki komunikat ekranowy nie zniknie i temperatura płynu chłodzącego nie spadnie poniżej 120oC.Wprzeciwnym razie może dojść do uszkodzenia silnika.
 6.  Obserwuj wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.
 7.  Jeśli temperatura ponownie wzrośnie, niezwłocznie udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Gdy używany jest zalecany płyn chłodzący, w normalnych warunkach pracy temperatura płynu chłodzącego może wzrosnąć do 120oC.

[See Owner's Manual] Akumulator nie jest ładowany.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Możliwe przyczyny:

 •  Uszkodzony alternator.
 •  Zerwany pasek wieloklinowy.
 •  Uszkodzony układ elektroniczny.

OSTROŻNIE Nie jechać dalej.Wprzeciwnym razie może dojść do przegrzania silnika.

 1. Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
[Stop vehicle See
Owner's Manual]
Akumulator nie jest ładowany, a jego poziom naładowania jest zbyt niski.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

 1.  Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Zastosuj się do poleceń podanychwwyświetlanym komunikacie.
 4.  Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
[Check eng. oil lev.
when next refuelling]
Poziom oleju silnikowego obniżył się do oznaczenia minimum.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

OSTROŻNIE Unikaj dłuższych podróży z niewystarczającą ilością oleju silnikowego.Wprzeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 1. Sprawdź poziom oleju najpóźniej podczas następnego tankowania (patrz "Olej silnikowy" w rozdziale "8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie").
 2.  W razie potrzeby uzupełnij olej silnikowy.
 3.  Jeżeliwystępuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego, udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi i zleć kontrolę silnika.
[Add 1 litre engine oil
when next refuelling]
Poziom oleju silnikowego obniżył się do oznaczenia minimum.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

OSTROŻNIE Unikaj dłuższych podróży z niewystarczającą ilością oleju silnikowego.Wprzeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 1. Sprawdź poziom oleju najpóźniej podczas następnego tankowania (patrz "Olej silnikowy" w rozdziale "8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie").
 2.  W razie potrzeby uzupełnij olej silnikowy.
 3.  Jeżeliwystępuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego, udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi i zleć kontrolę silnika.
[Engine oil level Stop
vehicle Switch engine off]
Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski. Istnieje ryzyko uszkodzenia silnika.
 1.  Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Sprawdź poziom oleju silnikowego (patrz "Olej silnikowy" w rozdziale "8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie")
 4.  W razie potrzeby uzupełnij olej silnikowy.
[Engine oil pressure
Stop vehicle Switch engine off]
Ciśnienie oleju silnikowego jest zbyt niskie. Istnieje poważne ryzyko uszkodzenia silnika.
 1.  Niezwłocznie zatrzymaj pojazd, zwracając uwagę na warunki jazdy i inne samochody, i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

OSTROŻNIE Pozostawienie silnika włączonego, gdy wyświetlone jest ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju, może spowodować jego poważne uszkodzenie.

[Petrol: reserve fuel
Refuel Immediately]
Poziom paliwa w zbiorniku spadł do poziomu rezerwy.

Jeśli poziom paliwa spadnie do poziomu rezerwy, funkcje ogrzewania postojowego zostaną wyłączone.

Zatankuj pojazd na najbliższej stacji benzynowej.

Wzbiorniku znajduje się bardzo mało paliwa.

Koniecznie zatankuj pojazd na najbliższej stacji benzynowej.

[Replace air cleaner] Pojazdy z silnikiem Diesla: filtr powietrza jest zanieczyszczony i wymaga wymiany.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[Clean the fuel filter] Pojazdy z silnikiem Diesla: w filtrze paliwa znajduje się woda. Woda musi zostać spuszczona.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[inoperative] System DSR (system kontroli prędkości podczas zjeżdżania ze wzniesienia) został wyłączony z powodu usterki.
[Lane Departure Warning currently unavailable See Owner'sManual] System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu jest wyłączony i tymczasowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 •  Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.
 •  Widoczność jest zakłóconawwyniku silnego deszczu, śniegu lub mgły.
 •  Przez dłuższy czas nie ma oznaczeń pasa ruchu.
 •  Oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się wystarczająco od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem.

Gdy przyczyny wymienione powyżej ustąpią, komunikat ekranowy zniknie.

System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu będzie ponownie dostępny.

Jeśli komunikat ekranowy nie zniknie:

 1.  Zjedź na pobocze i bezpiecznie zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to możliwe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki panujące na drodze i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Wyczyść szybę przednią.
[Lane Departure Warning inoperative] System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu jest uszkodzony.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[Blind Spot Warning currently unavailable See Owner's Manual] System sygnalizacji martwego pola jest chwilowo niedostępny. Możliwe przyczyny:
 •  Działanie systemu jest zakłóconewwyniku silnego deszczu lub śniegu.
 •  System czujników radarowych jest chwilowo niedostępny, np. ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez pobliskie stacje telewizyjne lub radiowe lub inne źródła promieniowania elektromagnetycznego.
 •  Temperatura systemu czujników radarowych jest poza zakresem roboczym.

W lusterkach zewnętrznych świecą się również żółte lampki kontrolne.

Gdy przyczyny wymienione powyżej ustąpią, komunikat ekranowy zniknie.

System sygnalizacji martwego pola będzie ponownie dostępny.

Jeśli komunikat ekranowy nie zniknie:

 1.  Zjedź na pobocze i bezpiecznie zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to możliwe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki panujące na drodze i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Ponownie uruchom silnik.
[Blind Spot Warning not available when towing a trailer See Owner's Manual] System sygnalizacji martwego pola jest wyłączony podczas holowania przyczepy.

Pomiędzy pojazdem a przyczepą występuje połączenie elektryczne.

Naciśnij <OK> na kierownicy, aby potwierdzić komunikat ekranowy.

[Blind Spot Warning inoperative] System sygnalizacji martwego pola (BSW) jest uszkodzony.

Świecą się również lampki kontrolne systemu BSW.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[Park Assist cancelled] Drzwi kierowcy są otwarte, a pas bezpieczeństwa kierowcy nie został zapięty.

Powtórz procedurę parkowania z zapiętym pasem bezpieczeństwa i zamkniętymi drzwiami kierowcy.

Podczas automatycznego kierowania dotknięto przypadkowo kierownicy.

Uważaj, aby podczas automatycznego kierowania nie dotykać kierownicy.

Pojazd zaczął się ślizgać i nastąpiła interwencja systemu ESP.

Skorzystaj ponownie z inteligentnego asystenta parkowania później.

[Park Assist inoperative] Wykonano bardzo wiele skrętów lub manewrów podczas parkowania.

Inteligentny asystent parkowania będzie dostępny ponownie po około dziesięciuminutach.

 1.  Zjedź na pobocze i bezpiecznie zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to możliwe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki panujące na drodze i wyłącz silnik.
 2.  Ponownie uruchom silnik.

  Jeśli komunikat ekranowy będzie nadal wyświetlany, odwiedź centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi.

System czujników parkowania jest uszkodzony.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[Park Assist switched off] Pojazd jest zaparkowany. Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Komunikat ekranowy zniknie automatycznie.

[Traffic Sign Recognition currently unavailable See Owner'sManual] System rozpoznawania znaków drogowych jest wyłączony i tymczasowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 •  Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.
 •  Widoczność jest zakłóconawwyniku silnego deszczu, śniegu lub mgły.

  Wyczyść szybę przednią.

Gdy system wykryje, że kamera jest dostępna, komunikat ekranowy zniknie.

System rozpoznawania znaków drogowych będzie ponownie dostępny.

[Traffic Sign Recognition: System inoperative] System rozpoznawania znaków drogowych jest uszkodzony.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[ICC off] [ICC available again] Inteligentny tempomat został wyłączony (patrz "System inteligentnego tempomatu (ICC) (cały zakres prędkości) (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda").

Jeśli nie został wyłączony przez kierowcę, rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Inteligentny tempomat jest ponownie dostępny po uprzednim tymczasowym wyłączeniu. Możesz teraz ponownie aktywować inteligentny tempomat (patrz "System inteligentnego tempomatu (ICC) (cały zakres prędkości) (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda")
[ICC currently unavailable See Owner'sManual] Inteligentny tempomat jest chwilowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 •  Działanie systemu jest zakłóconewwyniku silnego deszczu lub śniegu.
 •  System czujników radarowych jest chwilowo niedostępny, np. ze względu na promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez pobliskie stacje telewizyjne lub radiowe lub inne źródła promieniowania elektromagnetycznego.
 •  Temperatura systemu jest poza zakresem roboczym.
 •  Napięcie w instalacji pojazdu jest zbyt niskie.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Gdy przyczyny wymienione powyżej ustąpią, komunikat ekranowy zniknie.

Inteligentny tempomat będzie ponownie dostępny.

Jeśli komunikat ekranowy nie zniknie:

 1.  Zjedź na pobocze i bezpiecznie zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to możliwe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki panujące na drodze i wyłącz silnik.
 2.  Zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się.
 3.  Ponownie uruchom silnik.
[ICC inoperative] Inteligentny tempomat jest uszkodzony. Mogła też wystąpić usterka w systemie awaryjnego hamowania.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[ICC suspended]

[ICC - - - km/h]]

Wciśnięto pedał gazu. Inteligentny tempomat nie kontroluje już prędkości pojazdu.

Zdejmij stopę z pedału gazu

Nie jest spełniony warunek włączenia inteligentnego tempomatu.

Sprawdź warunki włączenia inteligentnego tempomatu (patrz "System inteligentnego tempomatu (ICC) (cały zakres prędkości) (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda")

[ICC and Speed Limiter inoperative] Inteligentny tempomat i ogranicznik prędkości są uszkodzone.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi

[Cruise Control and Speed Limiter inoperative] Tempomat i ogranicznik prędkości są uszkodzone.

Rozlega się również dźwięk ostrzegawczy.

Udaj się do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

[Speed Limiter suspended] Gdy pedał przyspieszenia jest wciśnięty poza punkt oporu (kick-down), nie można włączyć ogranicznika prędkości.

Jeśli warunki na to pozwalają, rozwiń prędkość powyżej 30 km/h i zapisz prędkość.

[Cruise Control - - - km/h] Nie jest spełniony warunek włączenia inteligentnego tempomatu.

Próbowałeś na przykład zapisać prędkość poniżej 30 km/h.

Jeśli warunki na to pozwalają, rozwiń prędkość powyżej 30 km/h i zapisz prędkość.

Sprawdź warunki włączenia inteligentnego tempomatu (patrz "System inteligentnego tempomatu (ICC) (cały zakres prędkości) (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "5. Uruchamianie i jazda")

[120 km/h!] [Maximum speed exceeded] Dotyczy tylko niektórych krajów: przekroczono prędkość maksymalną.

Dodatkowo na ekranie informacji o pojeździe pojawia się komunikat [120 km/h!]

  Światła

  UWAGA Pojazdy z diodami LED w reflektorach: komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich diod świetlnych danego światła. ...

  Opony

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania [Rectify tyre pressure] W co najmniej jednej oponie ciśnienie jest za niskie lub r&oacut ...

  Zobacz tez:

  Bezpieczniki w desce rozdzielczej - samochody z kierownicą po lewej stronie
  Rys. 214 Schowek po stronie kierowcy: samochody z kierownicą po lewej stronie W samochodach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w lewej części deski rozdzielczej. Wymiana bezpieczników Otworzyć schowek s ...

  Hamulce
  Hamulec zasadniczy składa się z dwóch niezależnych obwodów. W razie awarii jednego z nich samochód można wyhamować za pomocą drugiego. Jednak hamowanie wymaga silnego wciśnięcia pedału hamulca. Potrzeba do tego znacznie wi ...

  Odryglowanie / zaryglowanie drzwi kierowcy
  Rys. 208 Uchwyt w drzwiach kierowcy: zakryta wkładka zamka / wkładka zamka z kluczykiem Drzwi kierowcy można awaryjnie zaryglować lub odryglować. Pociągnąć za klamkę. Kluczyk wsunąć w wycięcie na dole osłony w okolicy strza& ...

  Categorie