Infiniti Q30: System kurtynowych bocznych poduszek powietrznych zamontowanych w suficie

System kurtynowych poduszek powietrznych pomaga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy kierowcy, pasażera na przednim siedzeniu i pasażerów na tylnych zewnętrznych siedzeniach podczas niektórych zderzeń bocznych.

Kurtynowe boczne poduszki powietrzne zamontowane w suficie napełniają się po tej stronie, po której dochodzi do uderzenia.

Rolą systemu SRS jest uzupełnienie ochrony, jaką podczas wypadku zapewniają pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu, nie zaś jej zastąpienie. Pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze prawidłowo zapięte, a kierowca i pasażer z przodu powinni zajmować swoje miejsca z zachowaniem odpowiedniej odległości od kierownicy, deski rozdzielczej i tapicerki drzwi. Dodatkowe informacje, patrz "Pasy bezpieczeństwa" we wcześniejszej części rozdziału.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON lub pozycji START, zaświeci się lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej. Jeśli system działa prawidłowo, lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zgaśnie w ciągu kilku sekund od uruchomienia silnika.Więcej informacji jest podane w "Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i przypomnienia dźwiękowe" w rozdziale "2. Wskaźniki i przełączniki".

System poduszek powietrznych jest aktywny tylko, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON lub pozycji START.

Właściwe pozycje siedzenia (tylne)
Właściwe pozycje siedzenia (tylne)

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu:

OSTRZEŻENIE

 •  Zazwyczaj, w przypadku zderzenia bocznego, tylnego, podczas dachowania lub mniej groźnego zderzenia czołowego, przednie poduszki powietrzne nie napełnią się. Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnychobrażeń podczas wypadków, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.
 •  Pasybezpieczeństwai czołowepoduszkipowietrzne oferują najskuteczniejszą ochronę, jeśli siedzisz wyprostowany, z plecami przylegającymi do oparcia fotela. Przednie poduszki powietrzne napełniają się z dużą siłą. Jeśli nie jesteś zapięty pasem bezpieczeństwa, pochylasz się do przodu, siedzisz bokiem lub Twoja pozycja w inny sposób odbiega od pozycji prawidłowej, wzrasta ryzyko odniesienia obrażeń lub śmierci podczas wypadku.

  Możesz również odnieść poważne lub śmiertelne obrażenia, jeśli znajdujesz się zbyt blisko napełniającej się czołowej poduszki powietrznej.

  Siedź opartyosiedzenie, takdalekoodkierownicy jak to praktycznie możliwe. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.

System kurtynowych bocznych poduszek powietrznych zamontowanych w suficie


OSTRZEŻENIE

 •  W żadnym przypadku NIE WOLNO montować fotelika dla dzieci skierowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje się AKTYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Może to doprowadzić do POWAŻNYCH OBRAŻEŃ lub ŚMIERCI DZIECKA.Patrz "System automatycznegowyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu" w dalszej części rozdziału.
 •  INFINITI zaleca przewożenie niemowląt i małych dzieci w fotelikach montowanych na tylnych siedzeniach, jeśli istnieje taka możliwość. Według statystyk wypadków, dzieci prawidłowo zabezpieczone w foteliku na tylnym siedzeniu są bezpieczniejsze niż na fotelu przednim. Patrz punkt "Foteliki dla dzieci" we wcześniejszej części rozdziału.

  Dobierz fotelik pasujący do pojazdu i przestrzegaj zaleceń producenta fotelika dotyczących instalacji i użytkowania.

 •  W przypadku przewożenia dziecka w foteliku zamontowanym tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z przodu należy zawsze sprawdzić, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

  Musi zaświecić się lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF>. Jeśli zaświeci się lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>, poduszka powietrzna pasażera może napełnić się w razie wypadku.

  Dziecko możezostać uderzone przez poduszkę powietrzną.

  Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń, w tym nawet śmiertelnych. Patrz punkt "Foteliki dla dzieci" we wcześniejszej części rozdziału.

 •  Jeśli dzieci nie są prawidłowo zabezpieczone, mogą odnieść poważne obrażenia lub zginąć podczas napełniania się poduszek powietrznych. Patrz punkt "Foteliki dla dzieci" we wcześniejszej części rozdziału.
 •  Nigdy nie pozwalaj dzieciom na jazdę bez odpowiednich zabezpieczeń ani na wystawianie rąk lub twarzy przez okno. Nie próbuj trzymać ichwramionach lub na kolanach.

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne:

OSTRZEŻENIE

 •  Boczne poduszki powietrzne montowanewprzednich fotelach i boczne kurtynowe poduszki powietrzne montowane w suficie zwykle nie napełniają się w przypadku zderzenia czołowego, zderzenia tylnego, przewrócenia się pojazdu lub lekkich zderzeń bocznych. Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń podczas wypadków, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.
 •  Skuteczność działania pasów bezpieczeństwa, bocznychpoduszekpowietrznychmontowanychw przednich fotelach i bocznych kurtynowych poduszek powietrznych montowanych w suficie jest największa wtedy, gdy pasażer/kierowca siedzi wyprostowany, z plecami przylegającym do oparcia fotela. Boczne poduszki powietrzne montowane w przednich fotelach i boczne kurtynowe poduszki powietrzne montowane w suficie napełniają się z dużą siłą. Jeśli kierowca lub którykolwiek z pasażerów nie jest zapięty pasem bezpieczeństwa, pochyla się do przodu, siedzi bokiem lub jegopozycja w inny sposóbodbiega odpozycji prawidłowej, ryzyko odniesienia obrażeń lub śmierci podczas wypadku wzrasta.
 •  Nie pozwalaj żadnemu z pasażerów na trzymanie rąk, nóg lub twarzy w pobliżu bocznych lub kurtynowych poduszek powietrznych znajdujących się po bokach oparć przednich siedzeń i na bocznych krawędziach sufitu. Nie pozwalaj osobom siedzącym na przednich fotelach oraz zewnętrznych tylnych fotelach na wystawianie rąk przez okno lub opieranie się o drzwi.
 •  Siedząc na tylnym siedzeniu nie trzymaj się oparcia przedniego fotela. Ponieważ boczne poduszki powietrzne montowane w przednich fotelach i boczne kurtynowe poduszki powietrzne montowane w suficie napełniają się z dużą siłą, mogą one spowodować poważne obrażenia ciała. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przewożenia dzieci, które powinny być zawsze prawidłowo zabezpieczone.
 •  Nie zakładaj pokrowców na oparcia przednich foteli.

  Mogą one utrudnić napełnianie się bocznych poduszek powietrznych zamontowanych w przednich fotelach.

UWAGA Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, patrz: "Środki ostrożności dotyczące uzupełniającego systemu bezpieczeństwa biernego (SRS)" w rozdziale "0. Bezpieczeństwo - fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego".

  System czołowych poduszek powietrznych

  System czołowych poduszek powietrznych pomaga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy i klatki piersiowej kierowcy oraz pasażera z przodu pod ...

  System pasów bezpieczeństwa z napinaczami

  OSTRZEŻENIE  Po aktywacji napinacze nie nadają się do ponownego użytku. Musi zostać wymieniony ze zwijaczem i zamkiem jako całoś ...

  Zobacz tez:

  System komunikatów drogowych TMC i dynamiczna nawigacja
  System komunikatów drogowych TMC odbiera wszystkie bieżące informacje dotyczące ruchu drogowego ze stacji TMC. Jeśli dynamiczna nawigacja jest włączona, informacje te są brane pod uwagę podczas obliczania całej trasy przejazdu. W ramach tego ...

  Numer identyfikacyjny pojazdu
  Numer identyfikacyjny pojazdu jest umieszczony na podłodze, pod osłoną między prawymi drzwiami przednimi a fotelem pasażera. Numer identyfikacyjny pojazdu jest również umieszczony na przedniej szybie. ...

  Tryb recyrkulacji powietrza
  Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czaswyłączyć, jeśli downętrza przedostają się nieprzyjemne zapachy. Następuje wtedy wymuszona recyrkulacja powietrza znajdującego się we wnętrzu pojazdu. Po wł& ...

  Categorie