Infiniti Q30: System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Infiniti Q30 –> Uruchamianie i jazda –> Środki ostrożności podczas uruchamiania i prowadzenia pojazdu –> System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Koła pojazdu są wyposażone w czujniki, które kontrolują ciśnienie we wszystkich czterech oponach. System monitorowania ciśnienia w oponachostrzega kierowcę, gdy spadnie ciśnieniewjednej lub kilkuoponach. Prawidłowe działanie systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy we wszystkich kołach zamontowane są odpowiednie czujniki.

Informacje o ciśnieniu powietrza w oponach są pokazywane na ekranie informacji o pojeździe.

Po kilku minutach jazdy na ekranie informacji o pojeździewmenu [Serv.] pojawiają się aktualne wartości ciśnienia w oponach poszczególnych kół.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)


OSTRZEŻENIE

  •  Jeżeli podczas jazdy zapali się lampka ostrzegawcza sygnalizująca niskie ciśnienie w ogumieniu lub jeśli na ekranie informacji o pojeździe pojawi się ostrzeżenie dotyczące ciśnienia w oponach, unikaj gwałtownych ruchówkierownicą i gwałtownegohamowania, zmniejsz prędkość, zjedźzdrogi w bezpieczne miejsce i jak najszybciej zatrzymaj pojazd. Jazda z niedopompowanymi oponami może doprowadzić do trwałych uszkodzeń opon oraz zwiększyć prawdopodobieństwo ich awarii. Grozi to wystąpieniem poważnego uszkodzenia samochodu, które może doprowadzić do wypadku oraz spowodować poważne obrażenia ciała. Sprawdź ciśnienie we wszystkich czterech oponach. Dostosuj ciśnienie opon do zalecanegopoziomu dlaopony zimnej (COLD) podanego na naklejce z informacją o oponach, abywyłączyć lampkę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w oponach. W razie przebicia opony niezwłocznie wymień ją na zapasową.
  •  Po zmianie koła system TPMSnie będzie działał, a lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach będzie migać przez około 1 minutę. Po minucie lampka zacznie świecić światłem ciągłym. Jak najszybciej skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu wymiany opony i/lub ponownego nastawienia systemu.
  •  Wymiana opon na inne, niż zalecane przez firmę INFINITI możemieć negatywny wpływ na działanie systemu TPMS.
  • Jeśli użyłeś szczeliwawcelu zreperowania drobnego uszkodzenia opony, po wymianie lub naprawie opony powinieneś również sprawdzić czujnik systemu TPMS w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi (dotyczy modeli wyposażonych w zestaw naprawczy opony).
  •  Firma INFINITI zaleca używanie wyłącznie oryginalnegoszczeliwadoopon INFINITI (INFINITI Emergency Tyre Sealant) będącego na wyposażeniu pojazdu.

    Inne szczeliwa do opon mogą uszkodzić uszczelkę trzonka zaworu, co z kolei może doprowadzić do spadku ciśnieniawoponie (dotyczy modeli wyposażonych wzestaw naprawczy opony).

OSTROŻNIE

  •  System TPMS może nie działać prawidłowo, gdy na koła są założone łańcuchy śniegowe lub gdy koła są zakopane w śniegu.
  •  Nie nakładaj żadnej metalizowanej powłoki lub jakichkolwiek metalowych elementów (anteny, itd.) na szyby. Może to pogorszyć odbiór sygnałów od czujników ciśnienia w oponach, w wyniku czego system TPMS nie będzie działał prawidłowo.

Katalizator trójfunkcyjny (jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE  Zarówno spaliny jak i układ wydechowy są bardzo gorące. Upewnij się, że ludzie, zwierzętaimateriały palne z ...

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Kierowca odpowiada za ustawienie ciśnienia w oponach do zalecanej, odpowiedniej do warunków eksploatacji wartości dla zimnych opon (patrz "Opony i koła" w ...

Zobacz tez:

Tablica rozdzielcza
Tablica rozdzielcza dostarcza kierowcy podstawowych informacji, jak np. aktualną prędkość, prędkość obrotową silnika, stan układów pojazdu itp. Sygnalizacja usterki W razie wystąpienia usterki w tablicy rozdzielczej na wyświetlaczu p ...

Silniki Diesla
Silniki i skrzynie biegów wersji Diesel * Moc maksymalna odpowiada wartości homologowanej na hamowni, zgodnie z warunkami określonymi przepisami europejskimi (dyrektywa 1999/99/WE). Silniki i skrzynie biegów wersji Diesel .../S: model wyposażony w Stop & ...

Zmiana biegu
W położeniu D (jazda) automatyczna skrzynia biegów samoczynnie zmienia przełożenia. Zmiana biegówzależy od następujących czynników:  Wybrany program jazdy.  Położenie pedału gazu.  Prędkoś ...

Categorie