Infiniti Q30: System podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków (jeśli na wyposażeniu)

Infiniti Q30 –> Bezpieczeństwo - fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego –> System podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków (jeśli na wyposażeniu)

Wniektórych zderzeniach czołowych z udziałem pieszych system podnoszenia pokrywy przedziału silnika może pomóc w ograniczeniu obrażeń głowy pieszego. System ten ma za zadanie podnoszenie tylnej części pokrywy przedziału silnikawniektórych zderzeniachczołowych, aby poprzez utworzenie określonegoprześwitu między pokrywą a przedziałem silnika zmniejszyć siłę uderzeniową skierowaną na pieszego.

System podnoszenia pokrywy przedziałusilnika uruchamia się podczas niektórych zderzeń czołowychzpieszymi lub przedmiotami, gdy pojazd porusza się z prędkością od 20 do 60 km/h.

System podnoszenia pokrywy może zostać uruchomiony, jeśli podczas jazdy zostanie wykryte uderzenie w dolną część pojazdu lub zderzak.

System zostaje uruchomiony, gdy siłauderzenia osiąga określony poziom, nawet jeśli kolizja nie powoduje uszkodzenia zderzaka.

Podnoszenie pokrywy przedziału silnika podczas wypadków działa tylko wtedy, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

OSTRZEŻENIE

 •  Funkcja podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków nie włączy się w razie uderzenia bocznego, od tyłu lub kolizji z dachowaniem.
 •  Funkcja podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków może nie włączyć się w razie uderzenia w jeden z rogów przedniego zderzaka.
 • Żadne przeróbki na własną rękę nie powinny być wykonywane w żadnych elementach, łącznie z pokrywą przedziału silnika i przednim zderzakiem lubwokablowaniu systemu podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków. Ma to na celu zapobiegnięcie przypadkowemu lub nieodpowiedniemu uruchomieniu systemu podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków oraz jego ewentualnemu uszkodzeniu.
 •  Prace przy systemie podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków powinny być wykonywanewośrodku INFINITI lubwprofesjonalnej stacji obsługi. Okablowanie systemu podnoszenia pokrywy przedziałusilnikapodczas wypadkównie powinno być modyfikowane lub odłączane. Do systemu nie należy stosować nieautoryzowanych elektrycznych urządzeń testowych i mierników.

  Mogłoby to negatywnie wpłynąć na działanie systemu oraz spowodować jego przypadkową i nieodpowiednią aktywację.

 •  Po uruchomieniu systemu nie ciągnij za uchwyt zwalniania zamka pokrywy przedziału silnika ani nie próbuj naciskać na pokrywę.Może tospowodować obrażenia lub uszkodzenia pokrywy silnika, ponieważ po uruchomieniu systemu nie ma możliwości ręcznego zamknięcia pokrywy. Jeśli doszło do uruchomienia systemu podnoszenia pokrywy przedziału silnika, skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
 •  Jeśli musisz zutylizować system lub zezłomować pojazd, skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi. Prawidłoweprocedury utylizacji systemu podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadkówsą przedstawione w odpowiednim poradniku konserwacji firmy INFINITI. Wyrzucenie/zezłomowanie niezgodne z procedurami może prowadzić do uszkodzeń ciała.
 •  Po aktywacji systemu podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków nie mozna użyć ponownie. Skontaktuj się z ośrodkiem INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi w celu dokonania wymiany. Jeśli pojazd uczestniczył w czołowym zderzeniu, a system podnoszenia pokrywy przedziału silnika nie uruchomił się, zleć jego kontrolę i - w razie potrzeby - wymianę w centrum INFINITI lubwprofesjonalnej stacji obsługi.
 •  W celu dojazdu do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi należy samodzielnie opuścić uruchomioną pokrywę przedziałusilnika. Nie przekraczaj prędkości 20 km/h.

OPUSZCZANIE URUCHOMIONEJ POKRYWY PRZEDZIAŁU SILNIKA

OSTRZEŻENIE Niektóre podzespoły w przedziale silnika mogą być bardzo gorące, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego. Podczas otwierania pokrywy przedziału silnika istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.

Na ile to możliwe, odczekaj, aż silnik ostygnie i dotykaj tylko podzespołów opisanych w poniżej.

OPUSZCZANIE URUCHOMIONEJ POKRYWY PRZEDZIAŁU SILNIKA


Naciśnij płaską dłonią pokrywę przedziału silnika(1) wobszarze wokół zawiasów po obu stronach (strzałki), aż do jej wyczuwalnego zablokowania.

Gdy pokrywę przedziału silnika można unieść nieco z tyłuwobszarzewokół zawiasów, nie jest ona prawidłowo zablokowana. Powtórz czynność.

Jeśli pokrywę przedziału silnika nadal można unieść, skontaktuj sięzcentrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi. Nie należy prowadzić pojazdu. Jeśli musisz samodzielnie prowadzić samochód, nie przekraczaj prędkości 20 km/h (12 MPH).

  Procedura naprawy i wymiany

  OSTRZEŻENIE  Po napełnieniu poduszek powietrznych, moduły poduszek nie działają i należy je wymienić. Wymiana modułów po ...

  Wskaźniki i przełączniki

  ...

  Zobacz tez:

  Położenia kluczyka
  OFF (normalna pozycja parkowania) j0 Kluczyk może być wyjęty jedynie w tej pozycji. Kierownicę można zablokować jedynie w tej pozycji. ACC (zasilanie akcesoriów)(1) Silnik zostaje wyłączony bez blokowania kierownicy. W tej pozycji możliwe j ...

  Silnik 2.0 HDi
  Wlać do zbiornika co najmniej pięć litrów oleju napędowego. O tworzyć pokrywę silnika. W razie potrzeby odpiąć osłonę, aby uzyskać dostęp do pompki zasysającej. O dkręcić zawór odpowietrzania. ...

  Komputer pokładowy
  Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów Nacisnąć MENU na wyświetlaczu typu Midlevel, aby wybrać Menu informacji o przebiegu i paliwie, lub wybrać na wyświetlaczu typu Uplevel. Wybra ...

  Categorie