Infiniti Q30: System poduszek powietrznych

System poduszek powietrznych


 1. Czujnik strefy zgniotu
 2.  Moduły czołowych poduszek powietrznych
 3.  Moduły bocznych poduszek powietrznych zamontowanych w przednich fotelach
 4.  Generatory gazu bocznych kurtynowych poduszek powietrznychmontowanych w suficie
 5.  Moduły poduszek nadokiennych/bocznych kurtynowych poduszek powietrznych montowanych w suficie
 6. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
 7.  Czujniki ciśnienia zamontowane w drzwiach przednich
 8.  Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami
 9.  Czujniki uderzeń
 10.  Sterownik poduszek powietrznych (ACU)
 11.  Tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami

OSTRZEŻENIE

 •  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na środkowej części kierownicy. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między kierowcą a kierownicą.

  Przedmioty znajdujące się w powyższych miejscachmogą stanowić zagrożenie podczas wypadku, gdy poduszka powietrzna nagle wypełni się.

 •  Nie umieszczaj na fotelach przedmiotów o ostro zakończonych krawędziach. Nie umieszczaj na fotelach ciężkich przedmiotów, które mogłyby pozostawić trwały odcisk na powierzchni siedziska.

  Takie przedmioty mogą uszkodzić siedzenie lub system automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu. Mogą mieć również negatywny wpływ na działanie systemu poduszek powietrznych, doprowadzając do poważnych obrażeń ciała.

 •  Do myia foteli nie używaj wody ani preparatów kwasowych(stosowanychprzyczyszczeniu gorącą parą). Mogą one uszkodzić siedzenie lub system automatycznegowyłączania poduszkipowietrznej pasażerazprzodu.Może tomieć również negatywny wpływ na działanie systemu poduszek powietrznych, doprowadzając w następstwie do poważnych obrażeń ciała.
 •  Bezpośrednio po napełnieniu, niektóre z elementów systemu poduszki powietrznej będą gorące.

  Nie dotykaj tych części, ponieważ możesz się poważnie poparzyć.

 •  Nie wolno przeprowadzać we własnym zakresie żadnychmodyfikacji jakichkolwiek elementów lub okablowania systemu poduszek powietrznych. Ma to na celu zapobieżenie uszkodzeniu systemu poduszek powietrznych i ich przypadkowemu napełnieniu.
 •  Nie wykonuj we własnym zakresie jakichkolwiek zmian w układzie elektrycznym, zawieszeniu lub konstrukcji przodu pojazdu. Takie zmiany mogą spowodować usterkę w pracy systemu poduszek powietrznych.
 •  Próby modyfikacji systemu poduszki powietrznej mogą doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń ciała. Dotyczy to także zmian w środkowej części kierownicy polegających na umieszczaniu na niej lub nad nią materiału lub umieszczaniu dodatkowego materiału wykończeniowego namodułach poduszek powietrznych.
 •  Manipulowanie przednim siedzeniem pasażera lub próby jego modyfikacji mogą doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń ciała. Przykładowo nie wolno przykrywać poduszki siedzenia materiałem lub umieszczać dodatkowego materiału wykończeniowego, np. pokrowców, na siedzeniu, jeśli nie został on specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia prawidłowego działania poduszek powietrznych. Ponadto nie wolno chować żadnych przedmiotów pod przednim siedzeniem pasażera, pod poduszką siedzenia lub oparciem.

  Takie przedmioty mogą zakłócać prawidłowe działanie systemu automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu.

 •  Nie należy przeprowadzać we własnym zakresie żadnych modyfikacji podzespołów lub okablowania systemu pasów bezpieczeństwa. Takie zmiany mogą spowodować usterkę w pracy systemu poduszek powietrznych. Próby modyfikacji systemu pasówbezpieczeństwamogą spowodować poważne obrażenia ciała.
 •  Wszelkie czynności związane z systemem poduszek powietrznych powinny być wykonywane przez centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi.WiązkaprzewodówsystemuSRSniemoże być odłączana ani w żaden sposóbmodyfikowana.

  Nie wolno wykonywać żadnych pomiarówwsystemie poduszekpowietrznychprzy użyciu nieautoryzowanych elektronicznych urządzeń kontrolnych i mierniczych.

 • Złączawiązekprzewodówsystemu SRS są łatwe w identyfikacji - są żółte i/lub pomarańczowe.
 •  Nigdy nie montuj fotelika dla dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu bez uprzedniego sprawdzenia, czy czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Patrz punkt "System automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu" w dalszej części rozdziału. W przypadku kolizji czołowej, przedniepoduszkipowietrzne napełniają się z dużą siłą. Napełniająca się czołowa poduszka powietrzna może poważnie zranić lub zabić Twoje dziecko.

Podczas napełniania się poduszek powietrznych, może rozlec się głośny huk i pojawić się dym. Dym ten nie jest szkodliwy i nie stanowi oznaki pożaru. Mimo to nie należy go wdychać, ponieważ może on powodować podrażnienia i krztuszenie się. Osobom z dolegliwościami związanymi z oddychaniem, należy bezzwłocznie zapewnić dopływ świeżego powietrza.

Poduszki powietrzne wraz z zapiętymi pasami bezpieczeństwa pomagają złagodzić siłę uderzenia w rejonie klatki piersiowej osób siedzącychnaprzednich fotelach. Poduszki kurtynowe pomagają złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy osób, zajmujących zewnętrzne miejsca z tyłu i z przodu. Poduszki mogą uratować życie pasażerów i zmniejszyć ilość poważnych obrażeń.

Napełniające się poduszki boczne i kurtynowemogą jednakspowodować otarcia lub inne urazy. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne nie chronią dolnych części ciała.

Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek powietrznych

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej systemu SRS, widoczna jako ikona na desce rozdzielczej, kontroluje obwody czołowych poduszekpowietrznych, bocznychpoduszekpow ...

System czołowych poduszek powietrznych

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy. Czołowa poduszka pasażera znajduje się w desce rozdzielcz ...

Zobacz tez:

Elektryczne ustawianie foteli przednich
Rys. 65 Elementy obsługowe na fotelu Elementy obsługowe na fotelu rys. 65 Ustawianie siedziska Ustawianie pochylenia oparcia Regulacja podpórki lędźwiowej Przesuwanie fotela w przód i w tył Wcisnąć wyłącznik A w kierunku je ...

Wymiana karty SD z danymi kartograficznymi
Szczelina na kartę SD znajduje się pod pokrywą konsoli środkowej. Wyjmowanie karty SD Nacisnąć kartę SD, aby ją zwolnić, a następnie ostrożnie wyjąć ją ze szczeliny. Wkładanie karty SD Ostrożnie wsuną ...

Zasada działania
Rys. 142 Wyświetlacz tablicy rozdzielczej: przykładowe wskazania stanu GRA Wskazania stanu GRA rys. 142 Prędkość zapisana, regulacja wyłączona (cyfry danych dotyczących prędkości prezentowane są jako małe lub na szaro) Uste ...

Categorie