Infiniti Q30: System Super Lock (modele RHD)

Infiniti Q30 –> Kontrola i regulacja przed jazdą –> Drzwi –> System Super Lock (modele RHD)

OSTRZEŻENIE Modele wyposażone w system Super Lock: Niezachowanie wymienionych poniżej środków ostrożności może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Upewnij się, że aktywacja systemu Super Lock jest zawsze przeprowadzana w sposób bezpieczny.

 •  Nigdy nie zamykaj pojazdu, w którymznajdują się ludzie, przy pomocy pilota.Wten sposób uwięzisz osobyznajdujące się wewnątrz pojazdu, ponieważ system Super Lock uniemożliwia otworzenie drzwi od środka.
 •  Przycisku "LOCK" pilota używaj wyłącznie wtedy, gdy dobrze widzisz pojazd. Służy to zapobiegnięciu sytuacji, w której po aktywacji systemu Super Lockw pojeździe uwięzieni zostają pasażerowie.

System Super Lock jest aktywowany poprzeznaciśnięcie przycisku "LOCK" () na pilocie lub
poprzez użycie jednego z przycisków w uchwytach drzwi (modele z inteligentnym kluczykiem).

Gdy system Super Lock jest aktywny, wtedy żadnych drzwi w pojeździe nie można otworzyć od środka. Tozapewnia dodatkowaochronęwprzypadku kradzieży lub włamania.

System Super Lock zostaje wyłączony po odblokowaniu wszystkich drzwi za pomocą zintegrowanego pilota lub jednego z przycisków w uchwytach drzwi (modele z inteligentnym kluczykiem).

Sytuacje zagrożenia

Jeśli System Super Lock aktywuje się gdy jesteś wewnątrzpojazdu, np. podczas wypadkudrogowego lubwczasienieprzewidzianej sytuacji, postępuj według poniższych instrukcji.

Zablokowanie pojazdu z zewnątrz standardowo powoduje włączenie podwójnej blokady zamków.

Nie ma wówczas możliwości otwarcia drzwi pojazdu od wewnątrz. Funkcję podwójnej blokady zamków można dezaktywować przez wyłączenie czujnika ruchu wewnątrz pojazdu (patrz "Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu (jeśli na wyposażeniu)" w dalszej części rozdziału). W takiej sytuacji po zablokowaniu pojazdu z zewnątrz drzwi można otworzyć od wewnątrz. Możesz otworzyć tylne drzwi pojazdu od wewnątrz, jeśli nie są włączone blokady zabezpieczające drzwi przed otwarciem przez dzieci (patrz "Blokada zamków - drzwi tylne" w dalszej części rozdziału). Po otwarciu drzwi od wewnątrz pojazdu uruchomi się alarm. Wyłącz alarm (patrz "Autoalarm (jeśli na wyposażeniu)" w dalszej części rozdziału).

Zamykanie bez aktywacji systemu centralnej blokady zamków Super Lock

OSTRZEŻENIE Nie zostawiaj kluczyka wewnątrz pojazdu kiedy go opuszczasz.

Zamykanie drzwi przekręceniem kluczyka lub za pomocą przełącznikazamkadrzwiowegonie aktywuje systemu Super Lock.

  Drzwi

  OSTRZEŻENIE  Przyotwieraniu drzwi uważaj na nadjeżdżające pojazdy.  Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprzez ...

  Zamykanie/otwieranie za pomocą kluczyka (wyczerpany akumulator)

  OSTRZEŻENIE  Kiedy opuszczasz pojazd nie zostawiaj kluczyków w środku.  Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci poprz ...

  Zobacz tez:

  Informacje ogólne
  System nawigacyjny skutecznie poprowadzi kierowcę do celu, dzięki czemu nie ma potrzeby studiowania map, nawet w przypadku poruszania się po całkowicie nieznanych rejonach. Jeśli włączona jest opcja nawigacji dynamicznej, bieżące zdarzenia drogo ...

  Sprawdzanie baterii
  Naciśnij przycisk (BLOKOWANIE) lub (ODBLOKOWANIE). Jeśli lampka kontrolna baterii (1) zaświeci się na krótko, bateria działa prawidłowo. Jeśli lampka kontrolna baterii (1) nie zaświeci się na krótko, bateria jest rozładow ...

  Ekran informacji o pojeździe
  Ekran informacjiopojeździe(1) znajduje się pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem. Wskazanie stałe: w zależności od specyfikacji pojazdu: temperatura zewnętrzna lub prędkość Czas Pole tekstowe Pasek menu Program ...

  Categorie