Infiniti Q30: Tempomat

Tempomat utrzymuje stałą prędkość pojazdu.

Hamuje automatycznie, aby uniknąć przekroczenia ustawionej prędkości. Przed długimi i stromymi zjazdami należy odpowiednio wcześnie włączyć niższy bieg, zwłaszcza jeśli pojazd jest obciążony lub ciągnie przyczepę. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegówmusisz w tym celu wybrać wcześniej program manualnej zmiany biegówM(patrz "Manualny program jazdy" we wcześniejszej części rozdziału). Zapewni to wykorzystanie efektu hamowania silnikiem. Dzięki temu układ hamulcowy zostaje odciążony, co zapobiegaprzegrzaniu hamulców i przedwczesnemu zużyciu okładzin hamulcowych.

Korzystaj z tempomatu tylkowtedy, gdy warunki drogowe i natężenie ruchu umożliwiają jazdę przez dłuższy czas ze stałą prędkością. Możesz ustawić dowolną prędkość powyżej 30 km/h.

Wskazania prędkościomierza mogą się nieznacznie różnić od ustawionej prędkości.

OSTROŻNIE Tempomat nie może zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Tempomat nie uwzględnia warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. Tempomat pełni jedynie funkcję pomocniczą. Jakokierowcaponosisz odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu z przodu, prędkość, odpowiednio wczesne hamowanie oraz utrzymywanie pojazdu wewnątrz pasa ruchu. Wprzypadkuzmianykierowcy poinformujnowegokierowcę o zapisanej prędkości.

OSTRZEŻENIE

 •  Zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości i nie ustawiaj prędkości powyżej nich.
 •  Nie używaj tempomatupodczas jazdywopisanych poniżej warunkach. Użycie tempomatu w takich warunkach może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w rezultacie doprowadzić do wypadku.
 •  Kiedy nie ma możliwości utrzymania stałej prędkości pojazdu
 •  Podczas jazdy w dużym ruchu drogowym
 •  Podczas jazdywruchu drogowym z różną prędkością
 •  Podczas jazdy w warunkach silnego wiatru
 •  Podczas jazdy po stromych lub krętych drogach
 •  Podczas jazdypośliskichnawierzchniach (ze względu na deszcz, śnieg, lód, itd.)

OBSŁUGA TEMPOMATU

OBSŁUGA TEMPOMATU


 1. Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub zwiększenie prędkości
 2.  Lampka kontrolna LIM (ogranicznika prędkości)
 3.  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości
 4.  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub zmniejszenie prędkości
 5.  Przełączanie pomiędzy tempomatem a ogranicznikiem prędkości
 6.  Wyłączanie tempomatu

Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się tempomat i ogranicznik prędkości. Lampka kontrolna LIM na dźwigni tempomatu wskazuje wybrany układ:

 •  Lampka kontrolna LIM nie świeci się: wybrany jest tempomat.
 •  Lampka kontrolna LIM świeci się: wybrany jest ogranicznik prędkości.

Po włączeniu tempomatu na ekranie informacji o pojeździe przez pięć sekund wyświetlane jest wskazanie zapisanej prędkości.

Wybieranie tempomatu

Sprawdź, czy lampkakontrolnaLIM(2) nie świeci się. Jeśli nie świeci się, tempomat jest już wybrany.

Jeśli świeci się, naciśnij krótko przycisk(5) na dźwigni tempomatu. Lampka kontrolna LIM zgaśnie i zostanie wybrany tempomat.

Warunki włączenia

W celu włączenia tempomatu muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

 •  Elektryczny hamulec postojowy musi być zwolniony.
 •  Prędkość jazdy powyżej 30 km/h.
 •  System ESPmusi być włączony, ale nie może ingerować.
 •  Musi być wybrany tempomat.

Zapisywanie, utrzymywanie i wywoływanie prędkości

Zapisywanie i utrzymywanie aktualnej prędkości: Możesz zapisać aktualną prędkość, jeśli jedziesz szybciej niż 30 km/h:

 1.  Przyspiesz do żądanej prędkości.
 2.  Naciśnij krótko dźwignię tempomatu do góry (1) lub w dół(4) .
 3.  Zdejmij stopę z pedału gazu.

Tempomat jest włączony. Pojazd automatycznie utrzymuje prędkość.

UWAGA Podczas podjeżdżania pod górę tempomat może nie być w stanie utrzymać ustawionej prędkości. Po pokonaniu wzniesienia ustawiona prędkość zostanie przywrócona. Na zjazdach tempomat utrzymuje ustawioną prędkość poprzez automatyczne hamowanie pojazdu.

UWAGA Pojazdy z manualną skrzynią biegów:

 •  Zawsze prowadź z dostateczną, ale nie za dużą prędkością obrotową silnika.
 •  Odpowiednio wcześnie zmieniaj biegi.
 •  Wmiaręmożliwości nie redukuj przełożeniaokilka biegów jednocześnie.

Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości:

OSTRZEŻENIE Jeśli wywołasz zapisaną prędkość i jest ona różna od aktualnej prędkości, pojazd przyspiesza lub hamuje.

Jeśli nie znasz zapisanej prędkości, pojazd może nieoczekiwanie przyspieszyć lubzahamować. Istnieje ryzyko wypadku.

Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli nie znasz zapisanej prędkości, ponownie zapisz żądaną prędkość.

 1. Pociągnij krótko dźwignię tempomatu do siebie(3) .
 2.  Zdejmij stopę z pedału gazu. Przy pierwszej aktywacji tempomat zapisuje aktualną prędkość lub reguluje prędkość pojazdu do wartości ostatnio wprowadzonej do pamięci.

Ustawianie prędkości

Pamiętaj, że przyspieszenie lub wyhamowanie pojazdu do ustawionej prędkości może potrwać chwilę.

 1.  Naciśnięcie dźwigni w górę (1) powoduje zwiększenie prędkości, a w dół(4) - zmniejszenie.
 2.  Naciśnij dźwignię tempomatu i przytrzymaj do chwili osiągnięcia żądanej prędkości.
 3.  Zwolnij dźwignię tempomatu. Nowa prędkość zostaje zapisana w pamięci.
 4.  Zmianaustawionej prędkościwodstępachco 1 km/h: naciśnij krótko dźwignię tempomatu do oporu w górę(1) lub w dół(4) . Ostatnio zapisana prędkość jest zwiększana lub zmniejszana w odstępach co 1 km/h.
 5.  Zmianaustawionej prędkościwodstępachco 10 km/h: naciśnij krótko dźwignię tempomatu poza punkt oporuwgórę(1) lubwdół(4) .

  Ostatnio zapisana prędkość jest zwiększana lub zmniejszana w odstępach co 10 km/h.

UWAGA Wciśnięciepedaługazunie powoduje wyłączenia tempomatu.

Jeśli na chwilę przyspieszysz, np. przy wyprzedzaniu, po zakończeniu manewru wyprzedzania tempomat przywróci ostatnio zapisaną prędkość.

Wyłączanie tempomatu

Tempomat można wyłączyć na kilka sposobów:

 •  Naciśnij krótko dźwignię tempomatu do przodu (6) .

  lub

 •  Zahamuj.

  lub

 •  Naciśnij krótko przycisk(5) na dźwigni tempomatu.

  Zostaje wybranyogranicznik prędkości. Lampka kontrolna LIM (2) na dźwigni tempomatu zapala się.

Tempomat zostaje wyłączony automatycznie, gdy:

 •  Pojazd zostaje zabezpieczony za pomocą elektrycznego hamulca postojowego.
 •  Prędkość jazdy spadnie poniżej 30 km/h.
 •  System ESP ingeruje lub go wyłączysz.

Gdy tempomat wyłącza się, słychać sygnał ostrzegawczy. Naekranie informacjiopojeździe na około pięć sekund pojawia się komunikat [Cruise control off].

UWAGA W chwili wyłączenia silnika z pamięci kasowana jest ostatnio zapisana prędkość.

  Konserwacja czujników radarowych

  Dwaczujniki radarowejA systemu BSWznajdują sięwpobliżu tylnego zderzaka. Obszar wokół czujnikównależyzawsze utrzymywaćwczystoś ...

  Ogranicznik prędkości (jeśli na wyposażeniu)

  Ogranicznik prędkości hamuje automatycznie, aby nie dopuścić do przekroczenia ustawionej prędkości. Przed długimi i stromymi zjazdami nale& ...

  Zobacz tez:

  Zdejmowanie koła
  OSTRZEŻENIE  Przed użyciem podnośnika przeczytaj znajdującą się na nim etykietę ostrzegawczą.  NIE WCHODŹ POD POJAZD OPIERAJĄCY SIĘ NA SKŁADANYMPODNOŚNIKU.  Nigdy nie używaj podnośnika, który ...

  Katalizator
  Katalizator usuwa ze spalin pewną ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Przestroga Paliwa niespełniające norm opisanych na stronach   256,   323 mogą doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub podzespoł&oacut ...

  Sprawdzanie prawidłowego zamocowania
  Rys. 167 Prawidłowo zamocowany zaczep kulowy Przed każdym użyciem zaczepu kulowego sprawdzić jego prawidłowe zamocowanie. Prawidłowo zamocowany zaczep kulowy rys. 167 Zaczep kulowy nie poluzuje się w gnieździe pod wpływem silnych "wstrząs& ...

  Categorie