Infiniti Q30: Wprowadzanie liter i cyfr

Ekran klawiatury może się różnić w zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

Ekran wprowadzania znaków (liter i cyfr)

Za pomocą klawiatury można wprowadzić znaki alfanumeryczne.

Układ graficzny i wyświetlane elementy mogą się różnić w zależności od rodzaju ekranu.

Ekran wprowadzania znaków


 1. Dotknij znaku na wyświetlanej klawiaturze.

  Zostanie wprowadzony wybrany znak.

 2.  Wyświetlane są wprowadzane znaki.
 3.  Dotknij [Usuń], aby wykasować ostatni wprowadzony znak.

  Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby wykasować wszystkie wprowadzone znaki.

 4.  Dotknij [Zmień], aby zmienić typ klawiatury.
 5.  Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.
 6.  Dotknij lub,
  aby przemieścić kursor.
 7.  Dotknij [Wiel. lit.], aby przełączyć pomiędzy małymi a wielkimi literami.
 •  Dotknij [Lista], aby wyświetlić listę pasujących pozycji.
 •  Wyświetlenie [I] umożliwia wyszukiwanie wielu słów. Dotknij [I] pomiędzy wprowadzonymi słowami.
 •  Dla Hongkongu: Podczas wprowadzania liter przy użyciu klawiatury Pinyin można wprowadzić pierwsze litery, aby wyświetlić listę sugerowanych nazw miejsc. (Np. "BJ" oznacza Pekin.) Do wprowadzania znaków Pinyin należy używać pisowni mandaryńskiej. System nie rozpoznaje pisowni kantońskiej.

  Regulacja głośności oraz inne ustawienia

  Można dokonać ustawienia głośności, jasności itp. Dotknij przycisków regulacyjnych, takich jak [+]/[-], [L]/[R] itp., abywyregulować ...

  Obsługa wyświetlacza

  Ekran dotykowy Wyświetlacz można obsługiwać poprzez jego bezpośrednie dotykanie lub za pomocą sterownika INFINITI. Menu skrótów Mod ...

  Zobacz tez:

  Tryb recyrkulacji powietrza
  Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czaswyłączyć, jeśli downętrza przedostają się nieprzyjemne zapachy. Następuje wtedy wymuszona recyrkulacja powietrza znajdującego się we wnętrzu pojazdu. Po wł& ...

  Zmiana ustawionej prędkości pojazdu
  Aby anulować wstępnie ustawioną prędkość, użyj którejkolwiek z następujących metod:  Naciśnij dźwignię tempomatu w kierunku strzałki (6) .Pamiętaj, że spowoduje towłączenie ogranicznika pr&# ...

  Kierunkowskazy i światła drogowe
  Rys. 49 Dźwignia obsługowa: Obsługa kierunkowskazów i świateł drogowych Położenia dźwigni obsługowej rys. 49 Włączenie prawych kierunkowskazów Włączenie lewych kierunkowskazów Włączeni ...

  Categorie