Infiniti Q30: Wprowadzanie liter i cyfr

Ekran klawiatury może się różnić w zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

Ekran wprowadzania znaków (liter i cyfr)

Za pomocą klawiatury można wprowadzić znaki alfanumeryczne.

Układ graficzny i wyświetlane elementy mogą się różnić w zależności od rodzaju ekranu.

Ekran wprowadzania znaków


 1. Dotknij znaku na wyświetlanej klawiaturze.

  Zostanie wprowadzony wybrany znak.

 2.  Wyświetlane są wprowadzane znaki.
 3.  Dotknij [Usuń], aby wykasować ostatni wprowadzony znak.

  Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby wykasować wszystkie wprowadzone znaki.

 4.  Dotknij [Zmień], aby zmienić typ klawiatury.
 5.  Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.
 6.  Dotknij lub,
  aby przemieścić kursor.
 7.  Dotknij [Wiel. lit.], aby przełączyć pomiędzy małymi a wielkimi literami.
 •  Dotknij [Lista], aby wyświetlić listę pasujących pozycji.
 •  Wyświetlenie [I] umożliwia wyszukiwanie wielu słów. Dotknij [I] pomiędzy wprowadzonymi słowami.
 •  Dla Hongkongu: Podczas wprowadzania liter przy użyciu klawiatury Pinyin można wprowadzić pierwsze litery, aby wyświetlić listę sugerowanych nazw miejsc. (Np. "BJ" oznacza Pekin.) Do wprowadzania znaków Pinyin należy używać pisowni mandaryńskiej. System nie rozpoznaje pisowni kantońskiej.

  Regulacja głośności oraz inne ustawienia

  Można dokonać ustawienia głośności, jasności itp. Dotknij przycisków regulacyjnych, takich jak [+]/[-], [L]/[R] itp., abywyregulować ...

  Obsługa wyświetlacza

  Ekran dotykowy Wyświetlacz można obsługiwać poprzez jego bezpośrednie dotykanie lub za pomocą sterownika INFINITI. Menu skrótów Mod ...

  Zobacz tez:

  Proaktywna ochrona jadących
  Proaktywna ochrona jadących (dalej nazywana tylko systemem) zwiększa ochronę pasażerów siedzących z przodu w sytuacjach, które mogą prowadzić do zderzenia lub dachowania pojazdu. UWAGA ■ Podwyższony standard bezpieczeństwa zwię ...

  Ponowna inicjalizacja systemu
  Po ponownym podłączeniu akumulatora albo w przypadku usterki podczas przesuwania zasłony może okazać się konieczne ponowne zainicjowanie systemu: przekręcić przełącznik do położenia pełnego zamknięcia, nacisnąć ...

  Rozkładane oparcie fotela pasażera
  Rys. 73 Składanie oparcia fotela pasażera Oparcie fotela pasażera można złożyć do przodu w położenie poziome. Składanie Pociągnąć dźwignię w kierunku strzałki 1 rys. 73. Oparcie złożyć w kierunk ...

  Categorie