Infiniti Q30: Wprowadzanie liter i cyfr

Ekran klawiatury może się różnić w zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

Ekran wprowadzania znaków (liter i cyfr)

Za pomocą klawiatury można wprowadzić znaki alfanumeryczne.

Układ graficzny i wyświetlane elementy mogą się różnić w zależności od rodzaju ekranu.

Ekran wprowadzania znaków


 1. Dotknij znaku na wyświetlanej klawiaturze.

  Zostanie wprowadzony wybrany znak.

 2.  Wyświetlane są wprowadzane znaki.
 3.  Dotknij [Usuń], aby wykasować ostatni wprowadzony znak.

  Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby wykasować wszystkie wprowadzone znaki.

 4.  Dotknij [Zmień], aby zmienić typ klawiatury.
 5.  Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.
 6.  Dotknij lub,
  aby przemieścić kursor.
 7.  Dotknij [Wiel. lit.], aby przełączyć pomiędzy małymi a wielkimi literami.
 •  Dotknij [Lista], aby wyświetlić listę pasujących pozycji.
 •  Wyświetlenie [I] umożliwia wyszukiwanie wielu słów. Dotknij [I] pomiędzy wprowadzonymi słowami.
 •  Dla Hongkongu: Podczas wprowadzania liter przy użyciu klawiatury Pinyin można wprowadzić pierwsze litery, aby wyświetlić listę sugerowanych nazw miejsc. (Np. "BJ" oznacza Pekin.) Do wprowadzania znaków Pinyin należy używać pisowni mandaryńskiej. System nie rozpoznaje pisowni kantońskiej.

  Regulacja głośności oraz inne ustawienia

  Można dokonać ustawienia głośności, jasności itp. Dotknij przycisków regulacyjnych, takich jak [+]/[-], [L]/[R] itp., abywyregulować ...

  Obsługa wyświetlacza

  Ekran dotykowy Wyświetlacz można obsługiwać poprzez jego bezpośrednie dotykanie lub za pomocą sterownika INFINITI. Menu skrótów Mod ...

  Zobacz tez:

  Informacje ogólne
  Pod pokrywą konsoli środkowej znajduje się gniazdo AUX służące do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio. Navi 600:  CD 300 / CD 400: Uwaga Gniazdo musi być zawsze czyste i suche. Na przykład istnieje ...

  Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego opony
  Wyjmijawaryjnyzestawwulkanizacyjnyzbagażnika. Zestaw wulkanizacyjny składa się z następujących elementów:  Pojemnik ze szczeliwem  Sprężarka powietrza UWAGA W przypadku modeli z zestawem naprawczym opony standardowe wyposaże ...

  Dopuszczalne pozycje montażu uniwersalnych fotelików dla dzieci
  Pokazana tabela regulacyjna informuje o możliwości mocowania zatwierdzonych fotelików kategorii uniwersalnej za pomocą pasów bezpieczeństwa na różnychmiejscach siedzących. U: Odpowiednie dla fotelików kategorii "uniwersalnej" montowan ...

  Categorie