Infiniti Q30: Wprowadzanie liter i cyfr

Ekran klawiatury może się różnić w zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

Ekran wprowadzania znaków (liter i cyfr)

Za pomocą klawiatury można wprowadzić znaki alfanumeryczne.

Układ graficzny i wyświetlane elementy mogą się różnić w zależności od rodzaju ekranu.

Ekran wprowadzania znaków


 1. Dotknij znaku na wyświetlanej klawiaturze.

  Zostanie wprowadzony wybrany znak.

 2.  Wyświetlane są wprowadzane znaki.
 3.  Dotknij [Usuń], aby wykasować ostatni wprowadzony znak.

  Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby wykasować wszystkie wprowadzone znaki.

 4.  Dotknij [Zmień], aby zmienić typ klawiatury.
 5.  Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.
 6.  Dotknij lub,
  aby przemieścić kursor.
 7.  Dotknij [Wiel. lit.], aby przełączyć pomiędzy małymi a wielkimi literami.
 •  Dotknij [Lista], aby wyświetlić listę pasujących pozycji.
 •  Wyświetlenie [I] umożliwia wyszukiwanie wielu słów. Dotknij [I] pomiędzy wprowadzonymi słowami.
 •  Dla Hongkongu: Podczas wprowadzania liter przy użyciu klawiatury Pinyin można wprowadzić pierwsze litery, aby wyświetlić listę sugerowanych nazw miejsc. (Np. "BJ" oznacza Pekin.) Do wprowadzania znaków Pinyin należy używać pisowni mandaryńskiej. System nie rozpoznaje pisowni kantońskiej.

  Regulacja głośności oraz inne ustawienia

  Można dokonać ustawienia głośności, jasności itp. Dotknij przycisków regulacyjnych, takich jak [+]/[-], [L]/[R] itp., abywyregulować ...

  Obsługa wyświetlacza

  Ekran dotykowy Wyświetlacz można obsługiwać poprzez jego bezpośrednie dotykanie lub za pomocą sterownika INFINITI. Menu skrótów Mod ...

  Zobacz tez:

  Pilot zdalnego sterowania
  Rys. 125 Obsługa ogrzewania za pomocą pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania rys. 125 Antena Lampka kontrolna Włączanie ogrzewania postojowego Wyłączanie ogrzewania postojowego Nadajnik i bateria znajdują się w obudowie pilot ...

  Nagrzewnica i klimatyzator
  OSTRZEŻENIE  Nagrzewnica i klimatyzator działają tylkoprzy pracującym silniku.  Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób dorosłych wymagających opieki samych w pojeździe. Zwierząt takżenie należypozostawiaćwpojeźdz ...

  Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa
  Rys. 5 Zapinanie / odpinanie pasów bezpieczeństwa Rys. 6 Ułożenie części piersiowej i biodrowej pasa / Ułożenie pasa bezpieczeństwa u kobiet w ciąży Zakładanie Przed zapięciem pasa 1) należy prawidłowo ustawi& ...

  Categorie