Infiniti Q30: Zewnętrzne lusterka wsteczne

Infiniti Q30 –> Kontrola i regulacja przed jazdą –> Lusterka –> Zewnętrzne lusterka wsteczne

OSTRZEŻENIE

 •  Nigdy nie dotykaj zewnętrznych lusterek wstecznych, gdy są w ruchu. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować przycięcie palców lub uszkodzenie lusterka.
 •  Nigdynie prowadź pojazduze złożonymizewnętrznymi lusterkami wstecznymi. Ogranicza towidoczność z tyłu pojazdu i może doprowadzić do wypadku.
 •  Obiekty w rzeczywistości znajdują się bliżej, niż pokazują to lusterka zewnętrzne (jeśli na wyposażeniu).
 •  Rozmiar obrazu i odległość widziane w lusterkach zewnętrznych nie są rzeczywiste.

Zewnętrzne lusterka wsteczne


Ustawienia

Zdalna regulacja lusterek zewnętrznych działa tylkowtedy, kiedywłącznikzapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

 1.  Przesuń przełącznik, abywybrać lewe(1) lub prawe lusterko(2) .
 2.  Ustaw obydwa lusterka w wybranym położeniu(3) .

Odparowywanie

Ogrzewanie zewnętrznych lusterek włącza się, gdy zostaje włączony przełącznik ogrzewania tylnej szyby.

Odparowywanie


Składanie

Odchylanie manualne (jeśli na wyposażeniu): Abyzłożyćzewnętrzne lusterkawsteczne, pchnij je w kierunku tyłu pojazdu.

Sterowane elektrycznie (jeśli na wyposażeniu): Zdalna regulacja lusterek zewnętrznych działa tylkowtedy, kiedywłącznikzapłonu znajduje się w pozycji ACC lub ON.

Krótko naciśnij przycisk(1) . Oba lusterka zewnętrzne złożą się lub rozłożą.

OSTROŻNIE Ciągłe składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych może spowodować zatrzymanie pracy przełącznika.

Aby przywrócić działanie przełącznika, przed rozpoczęciem regulacji położenia lusterek ustaw przełącznikw pozycji neutralnej (między OPEN i CLOSE).

UWAGA

 •  Upewnij się, że zewnętrzne lusterka wsteczne są zawsze w pełni rozłożone podczas jazdy. W przeciwnym razie mogą drgać.
 •  Gdy poruszasz się z prędkością ponad 47 km/h, nie możesz złożyć lusterek zewnętrznych.

Składanie lusterek- składanie automatyczne (jeśli na wyposażeniu)

Zewnętrzne lusterka wsteczne rozkładają się automatycznie po włączeniu zapłonu lub odblokowaniu drzwi pojazdu. Użyj opcji [Fold mirrors in when locking] dostępnej w menu [CONVENIENCE] na ekranie informacji o pojeździe, aby określić, że lusterka mają być automatycznie składane i rozkładane. Funkcję składania automatycznego można wyłączyć. Patrz punkt "Włączanie/ wyłączanie funkcji [Fold mirrors in when locking]" w rozdziale "2. Wskaźniki i przełączniki".

Jeśli opcja [Fold mirrors in when locking] została aktywowana na ekranie informacji o pojeździe:

 •  Lusterka zewnętrzne składają się automatycznie po zablokowaniu pojazdu z zewnątrz.
 •  Lusterka zewnętrzne rozkładają się automatycznie po odblokowaniu pojazdu i otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera z przodu.

UWAGA Lusterka nie rozłożą się automatycznie, jeśli wcześniej zostały złożone ręcznie.

Lusterko zewnętrzne wypchnięte z prawidłowego położenia

Jeśli lusterko zewnętrzne zostało wypchnięte z prawidłowego położenia (do przodu lub do tyłu), należy wykonać następujące czynności:

 •  Pojazdy bez elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych: ręcznie przesunąć lusterko w prawidłowe położenie.
 •  Pojazdy z elektrycznie składanymi lusterkami zewnętrznymi: nacisnąć i przytrzymać przyciskskładania lusterek(1) ażdo usłyszenia odgłosukliknięcia i słyszalnegozablokowania lusterka. Obudowa lusterka jest zablokowana i położenie lusterkamożna teraz ustawiać w zwykły sposób.

Pozycja do parkowania lusterka zewnętrznego po stronie pasażera z przodu (jeśli na wyposażeniu)

Pozycja do parkowania lusterka zewnętrznego po stronie pasażera z przodu jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposażonywpakiet pamięci ustawień.

Pozycja do parkowania lusterka zewnętrznego po stronie pasażera z przodu (jeśli na wyposażeniu)


 1. Przycisk lewego lusterka zewnętrznego.
 2.  Przycisk prawego lusterka zewnętrznego.
 3.  Przycisk regulacji.
 4.  Przycisk pamięci M.

Ustawianie i zapisywanie pozycji do parkowania za pomocą biegu wstecznego: Lusterkozewnętrznepostronie pasażeramożna ustawić tak, abypowłączeniu biegu wstecznego było w nim widoczne tylne koło. Ustawienie to można zapisać w pamięci.

 1.  Upewnij się, że pojazd stoiwmiejscu.
 2.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 3.  Naciśnij przycisk (1) (pojazdy z kierownicą po prawej stronie - RHD) lub(2) (pojazdy z kierownicą po lewej stronie - LHD) zewnętrznego lusterka przedniego pasażera.
 4. Włącz bieg wsteczny. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przemieści się do zaprogramowanej pozycji parkowania.
 5.  Użyj przycisku regulacji(3) , aby ustawić lusterko zewnętrzne. W lusterku zewnętrznym powinnobyćwidoczne tylne kołoikrawężnik.

  Pozycja do parkowania została zapisana.

UWAGA

 •  Powłączeniu innegobiegu lusterkozewnętrzne po stronie pasażera powraca w normalne położenie do jazdy.
 •  Jeśli aktualnie wybrane jest lusterko po stronie kierowcy, lusterko po stronie pasażera nie zmieni położenia po wybraniu biegu wstecznego.

Ustawianie i zapisywanie pozycji do parkowania za pomocą przycisku pamięci: Lusterkozewnętrznepostronie pasażeramożna ustawić tak, abypowłączeniu biegu wstecznego było w nim widoczne tylne koło. Ustawienie to można zapisać za pomocą przycisku pamięci M (4) .

 1.  Upewnij się, że pojazd stoiwmiejscu.
 2.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 3.  Naciśnij przycisk(2) zewnętrznego lusterka przedniego pasażera.
 4.  Włącz bieg wsteczny. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przemieści się do zaprogramowanej pozycji parkowania.
 5.  Użyj przycisku regulacji(3) , aby ustawić lusterko zewnętrzne. W lusterku zewnętrznym powinnobyćwidoczne tylne kołoikrawężnik.
 6.  Naciśnij przycisk pamięci M (4) i jedną ze strzałek na przycisku regulacji (3) przed upływemtrzech sekund. Pozycja do parkowania zostaje zapisana, jeśli lusterko zewnętrzne się nie rusza.
 7.  Jeśli lusterko przemieści się ze swojego położenia, powtórz czynności.

Wywoływanie zapisanej pozycji do parkowania:

 1.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 2.  Wyreguluj lusterkozewnętrzne po stronie pasażera za pomocą odpowiedniego przycisku.
 3.  Włącz bieg wsteczny. Lusterkozewnętrznepo stronie pasażera przemieści się do zapisanej pozycji do parkowania.

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera powróci do pierwotnego położenia:

 •  Gdy przekroczysz prędkość 15 km/h.
 •  Około dziesięć sekund po wyłączeniu biegu wstecznego.
 •  Gdy naciśniesz przycisk(1) zewnętrznego lusterka kierowcy.

  Wewnętrzne lusterko wsteczne

  Przytrzymując wewnętrzne lusterko wsteczne, wyreguluj jego pochylenie aż do osiągnięcia żądanej pozycji. ...

  Automatycznie przyciemniane lusterka (jeśli na wyposażeniu)

  OSTRZEŻENIE Wskutekpęknięcia szkła automatycznie przyciemnianego lusterka może dojść do wycieku płynu elektrolitycznego. Płyn elek ...

  Zobacz tez:

  Odbiór sygnału FM
  MAKSYMALNY ZASIĘG SYGNAŁU FM: 40 do 48 km (25 do 30mil) AM: 97 do 209 km (60 do 130mil) Zasięg: w przypadku sygnału FM zasięg jest zazwyczaj ograniczony do 40-48 km (25-30 mil), przy czym sygnał monofoniczny (jednokanałowy) ma nieco większy zas ...

  Obustronna wykładzina podłogowa
  Istnieje możliwość umieszczenia obustronnej wykładziny podłogowej w bagażniku. Jedna strona wykładziny podłogowej jest wykonana z tkaniny, druga z materiału zmywalnego (łatwego w konserwacji). Strona zmywalna jest przeznaczona do transportu mo ...

  Bezpieczniki w desce rozdzielczej - samochody z kierownicą po lewej stronie
  Rys. 214 Schowek po stronie kierowcy: samochody z kierownicą po lewej stronie W samochodach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w lewej części deski rozdzielczej. Wymiana bezpieczników Otworzyć schowek s ...

  Categorie