Infiniti Q30: Zmiana biegów

Zmiana biegów


P Położenie parkowania z blokadą parkingową
R Bieg wsteczny
N Położenie neutralne D Jazda

Zmiana biegów


Wskaźnik położenia skrzyni biegów:

UWAGA Jeśli wskaźnik położenia skrzyni biegów na ekranie informacjiopojeździe nie działa, należyruszać ostrożnie, sprawdzając, czy żądane położenie skrzyni biegów ZOSTAŁO wybrane. Najlepiej wybrać w tym celu położenie D i program jazdy E lub S.

Wskaźnik położenia skrzyni biegów (2) , wyświetlanywdolnej części ekranu informacji o pojeździe, wyświetla aktualny bieg.

W trybie automatycznym wskaźnik wyświetla literę P, R, N lub D, a w trybie manualnym - aktualne położenie skrzyni biegów.

Zmiana biegów


P (parkowanie): Użyj tej pozycji po zatrzymaniu pojazdu lub podczas uruchamiania silnika. Przed wciśnięciem przycisku(1) wcelu wybrania pozycji P (parkowanie) każdorazowo upewnij się, że pojazd całkowicie się zatrzymał. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, przed wybraniem pozycji P (parkowanie) należy wcisnąć pedał hamulca. Pozycji tej używaj w połączeniu z włączonym hamulcem postojowym. Podczas parkowania na wzniesieniu, najpierw wciśnij pedał hamulca, następnie włącz hamulec postojowy i wybierzpozycjęP(parkowanie). Blokadyparkingowej nie należyużywaćwcharakterzehamulca podczas parkowania.Wcelu zabezpieczenia pojazdu, poza włączeniem blokady parkingowej należyzawsze zaciągać elektryczny hamulec postojowy.

Wprzypadkuusterkiukładu elektronicznegopojazdu skrzynia biegów może zablokować się w położeniu P (parkowanie). Jak najszybciej zleć usunięcieusterki układu elektronicznegopojazdu w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Położenie parkingowe P włącza się automatycznie, gdy:

 •  Wyłączysz silnik za pomocą kluczyka i wyjmiesz kluczyk ze stacyjki.
 •  Otworzysz drzwi kierowcy, gdy pojazdstoiwmiejscu lub jedzie z bardzo niską prędkością, a skrzynia biegów jest przełączona w położenie D (jazda) lub R (bieg wsteczny).

OSTROŻNIE Położenia tego możesz używać tylko wtedy, gdy pojazd się nie porusza.

R (bieg wsteczny):

OSTROŻNIE Przed włączeniem biegu wstecznego upewnij się, że pojazd całkowicie się zatrzymał.

Pozycja ta służy do cofania.

Gdy dźwignia skrzyni biegów zostanie przesunięta na pozycję R (bieg wsteczny), włączy się ekran kamery cofania (jeśli na wyposażeniu) lub ultradźwiękowy czujnik parkowania (jeśli na wyposażeniu).

Więcej informacji znajdziesz w punkcie "Ekran kamery cofania (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "4. Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio"lub " Monitor kamer (jeśli na wyposażeniu)" w rozdziale "4. Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio" lub "System czujników parkowania (jeśli na wyposażeniu)" w dalszej części rozdziału.

N (pozycja neutralna): Podczas jazdy nie przełączaj skrzyni biegów w położenie N (neutralne). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów.

Wyłączone są wszystkie biegi jazdy w przód i wstecz.Wtej pozycji możliwe jest uruchomienie silnika. Jeśli silnik zgaśnie podczas jazdy, możesz przełączyć skrzynię biegów na pozycję N (neutralną) i uruchomić go ponownie.

Napęd nie jest przekazywany z silnika na koła.

Pozwolnieniu hamulcówpojazdmożna swobodnie przemieszczać, np. pchać lub holować.

Jeśli system ESP jest wyłączony lub uszkodzony: przełącz skrzynię biegów w położenie N (neutralne), gdy występuje ryzyko poślizgu, np. na oblodzonej nawierzchni.

Jeśli wyłączysz silnik z dźwignią zmiany biegów w położeniu R (bieg wsteczny) lub D (jazda), automatyczna skrzynia biegów automatycznie przełączy się w położenie N (neutralne).

OSTROŻNIE Jazda z włączonym położeniem N (neutralnym) może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów.

D (jazda): Tej pozycji użyj do normalnej jazdy do przodu.

Automatyczna skrzynia biegów samoczynnie przełącza przełożenia. Wszystkie biegi jazdy do przodu są dostępne.

  Ruszanie

   Po uruchomieniu silnikawciśnij pedał hamulca do oporu, zanim przesuniesz dźwignię skrzyni biegów na pozycję biegu wstecznego (R), poz ...

  Zmiana biegu

  W położeniu D (jazda) automatyczna skrzynia biegów samoczynnie zmienia przełożenia. Zmiana biegówzależy od następujących czynni ...

  Zobacz tez:

  Wskaźniki na prędkościomierzu
  Gdy system ICC zostaje włączony i nie są wykrywane pojazdy z przodu, następuje podświetlenie jednego lub dwóch segmentów(2) wzakresie ustawionej prędkości. Gdy system ICC wykryje pojazd poprzedzający, podświetlone zostają segm ...

  Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie
  Ostrzeżenie wstępne Jeżeli system rozpozna zagrożenie kolizji z poprzedzającym samochodem, na wyświetlaczu pojawia się symbol i włącza się sygnał dźwiękowy rys. 151 na stronie 158 - B. Jednocześnie następuje przygotowanie ...

  Silniki Diesla
  Dla Europy: Należy używać oleju napędowegoowartości cetanowej ponad 50 i zawartości siarki poniżej 10 ppm (EN590). Użycie paliwa innego niż zalecane może spowodować wydzielanie białego dymu. * Jeśli dostępne są dwa ...

  Categorie