Skoda Octavia A7: Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych

Skoda Octavia A7 –> Obsługa –> Światła i widoczność –> Światła –> Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych

Rys. 51 Dźwignia obsługowa: Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych
Rys. 51 Dźwignia obsługowa: Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych

Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych automatycznie włącza i wyłącza światła drogowe odpowiednio do warunków otoczenia.

Światła drogowe są regulowane z użyciem danych rejestrowanych przez kamerę umieszczoną między szybą przednią a lusterkiem wewnętrznym.

Funkcję automatycznego włączania świateł drogowych można włączyć lub wyłączyć w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawianie układów pojazdu (przycisk CAR).

Światła drogowe mogą być włączane automatycznie przy prędkościach ponad 60 km/h lub 40 km/h1). Światła drogowe wyłączają się automatycznie, gdy prędkość spada poniżej 30 km/h.

Po automatycznym włączeniu świateł drogowych przez układ wspomagania na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna .


Włączanie

Włącznik świateł przekręcić w pozycję rys. 50 na stronie 75.


Ustawić dźwignię obsługową w pozycji A (pokonując siłę sprężynowania) rys. 51.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej włącza się symbol kontrolny włączenia
funkcji automatycznego włączania świateł drogowych.

Wyłączanie

Jeżeli światła drogowe są już włączone automatycznie, ustawić dźwignię w położeniu B (pokonując opór sprężyny) rys. 51.

Jeżeli światła drogowe nie są włączone automatycznie, ustawić dźwignię w położeniu A (światła drogowe włączają się), a następnie w położeniu B .

W celu ponownego aktywowania układu wspomagania ustawić dźwignię ponownie w położeniu A .

Układ wspomagania można również wyłączyć przez obrócenie włącznika świateł z położenia do innego położenia.


Ręczne włączanie świateł drogowych

Jeżeli światła drogowe nie zostały automatycznie włączone, można je włączyć ręcznie - ustawić dźwignię w położeniu A . Układ wspomagający zostaje wyłączony, symbol kontrolny gaśnie.


Ręczne wyłączanie świateł drogowych

Jeżeli światła drogowe zostały włączone automatycznie, można je wyłączyć ręcznie - ustawić dźwignię w położeniu B . Układ wspomagający zostaje wyłączony, symbol kontrolny gaśnie.


Komunikat informacyjny

Komunikaty i wskazówki są wyświetlane na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

M. Usterka: Light Assist

S. USTERKA LIGHT ASSIST

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

M. Light Assist: oczyść przednią szybę!

S. OCZYSC PRZEDNIA SZYBE

Sprawdzić, czy w zasięgu widzenia kamery na szybie przedniej nie znajdują się żadne przeszkody.

UWAGA

Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych stanowi tylko pomoc dla kierowcy, kierowca nie zostaje zwolniony z obowiązku, aby sprawdzać światła drogowe i mijania, i w razie potrzeby włączać je odpowiednio do warunków oświetlenia. W następujących sytuacjach może być wymagana obsługa ręczna.

■ Przy złej widoczności - np. podczas mgły, ulewy, gęstych opadów śniegu.

■ Na drogach krajowych lub autostradach, gdy ruch z przeciwnego kierunku jest częściowo zasłonięty.

■ Podczas mijania źle oświetlonych uczestników ruchu, np. rowerzystów.

■ Podczas jazdy "na ostrych" zakrętach.

■ Na dużych pochyleniach / wzniesieniach.

■ Podczas jazdy przez źle oświetlone miejscowości.

■ Podczas jazdy po nawierzchniach silnie odbijających światło.

■ Gdy szyba przednia jest zabrudzona, oblodzona, zaparowana lub zakryta naklejkami w obszarze kamery.

■ W pobliżu obiektywu kamery znajduje się źródło światła - np. ekran zewnętrznego urządzenia nawigacyjnego.

OSTROŻNIE

Nie naklejać naklejek lub innych podobnych przedmiotów na przedniej szybie przed kamerą, by nie pogorszyć działania układów wspomagających lub ich niezawodności.

  Adaptacyjne reflektory przednie (AFS)

  Układ AFS zapewnia oświetlenie drogi w zależności od warunków drogowych i atmosferycznych. Układ dopasowuje automatycznie strumień świ ...

  Reflektory przeciwmgłowe

  Rys. 52 Włącznik świateł: włączanie reflektorów przeciwmgłowych i tylnego światła przeciwmgłowego Włączani ...

  Zobacz tez:

   Układ hamulcowy
  Jeżeli świeci się lampka kontrolna , oznacza to, że poziom płynu hamulcowego w układzie hamulcowym jest za niski. Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następujący komunikat. M.Płyn hamulcowy: Instr. obsługi! S. SPRAWD&# ...

  Asystent parkowania
  Asystent parkowania (nazywany dalej systemem) wspomaga kierowcę podczas parkowania w odpowiednich miejscach parkowania równoległego i prostopadłego oraz podczas wyjeżdżania z miejsc parkowania równoległego. System przejmuje ruchy kierownicy podczas park ...

  Filtr powietrza i filtr kabiny
  Terminy wymiany tych elementów znajdują się w planie obsługowym producenta. W zależności od warunków zewnętrznych (zapylenie atmosfery...) oraz eksploatacji samochodu (jazda miejska...) filtry należy wymieniać dwa razy częściej. ...

  Categorie