Skoda Octavia A7: Holowanie samochodu

Samochody z ręczną skrzynią biegów można holować za pomocą holu sztywnego lub linki holowniczej albo z podniesioną przednią lub tylną osią.

Samochody z automatyczną skrzynią biegów można holować za pomocą holu sztywnego lub linki holowniczej albo z podniesioną przednią osią. Gdyby samochód był holowany z uniesionymi tylnymi kołami, nastąpiłoby uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów! Podczas holowania przestrzegać następujących wskazówek.

Kierowca ciągnącego samochodu

Podczas ruszania delikatnie operować sprzęgłem lub - w przypadku automatycznej skrzyni biegów - bardzo ostrożnie dodawać gazu.

Rozpocząć jazdę dopiero po naprężeniu linki.

Maksymalna prędkość holowania wynosi 50 km/h.

Kierowca ciągniętego samochodu

Włączyć zapłon, tak aby kierownica nie była zablokowana i aby można było używać kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, wycieraczek i spryskiwaczy.

Wyłączyć bieg lub - w przypadku automatycznej skrzyni biegów - ustawić dźwignię sterującą w położeniu N.

Wspomaganie hamulców i wspomaganie kierownicy działa tylko wtedy, gdy pracuje silnik. Gdy silnik nie pracuje, pedał hamulca trzeba naciskać z dużo większą siłą, dużo trudniej też obracać kierownicą.

Należy uważać, aby podczas holowania linka była cały czas naprężona.

Do holowania potrzebna jest pewna wprawa. Obaj kierowcy powinni być zaznajomieni ze specyficznymi zasadami jazdy, obowiązującymi w czasie holowania.

Niedoświadczony kierowca nie powinien ani holować ani być holowany.

Jeśli normalne holowanie jest niemożliwe lub gdy odległość holowania jest większa niż 50 km, samochód należy przewieźć na specjalnym holowniku lub przyczepie.

Linkę holowniczą lub hol sztywny zaczepiać tylko do przewidzianych do tego uch holowniczych strona 224 lub strona 225 do zdejmowanej główki zaczepu holowniczego strona 170.

UWAGA

■ Linka holownicza nie może być skręcona, ponieważ mogłaby wówczas spowodować wykręcenie przedniego ucha holowniczego pojazdu.

■ Nie używać skręconej linki holowniczej, ponieważ mogłoby to spowodować wykręcenie przedniego ucha holowniczego pojazdu.

■ Podczas holowania należy przestrzegać odpowiednich krajowych przepisów np. dotyczących oznaczenia pojazdu holującego i holowanego.

OSTROŻNIE

■ Nie uruchamiać silnika przez holowanie - grozi uszkodzeniem silnika i katalizatora! Do pomocy w uruchomieniu silnika można użyć akumulatora innego samochodu strona 222, Rozruch awaryjny.

■ Jeśli w skrzyni biegów nie ma już oleju, samochód może być holowany tylko z podniesionymi kołami napędowymi albo na specjalnym holowniku lub przyczepie.

■ Podczas holowania lub zaciągania linka holownicza powinna być elastyczna, co chroni oba samochody. Dlatego powinno się używać wyłącznie linek z włókna sztucznego lub podobnie elastycznego materiału.

■ Podczas manewrów holowniczych na nieutwardzonej nawierzchni zawsze występuje ryzyko, że elementy mocujące zostaną przeciążone i uszkodzone.

Informacja

Najlepiej używać linek holowniczych z oryginalnych akcesoriów ŠKODA dostępnych u autoryzowanych partnerów ŠKODA.

Rozruch awaryjny w samochodach z układem START-STOP

Rys. 202 Punkt masowy silnika: układ START-STOP W samochodach z układem START-STOP przewód rozruchowy urządzenia do ładowania nie może być ...

Ucho holownicze przednie

Rys. 203 Zdejmowanie osłony / montaż ucha holowniczego Zdejmowanie / zakładanie osłony Nacisnąć osłonę w obszarze 1 rys. 203. Zdj& ...

Zobacz tez:

Dzielenie bagażnika
Rys. 114 Dzielenie bagażnika z regulowaną podłogą Bagażnik można podzielić przez ustawienie regulowanej podłogi w górnej lub dolnej pozycji. Podnieść tylną część regulowanej podłogi za uchwyt A rys. 114. Tyl ...

Usterka działania
W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Sprawdzić działanie przez ASO sieci CITRO ËN lub przez warsztat specjalistyczny. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uw ...

Aby chronić pojazd przed korozją
Utrzymuj pojazd w czystości, często myjąc go i woskując. Sprawdzaj, czy na powierzchni lakieru nie pojawiają się małe uszkodzenia. Jeśli tak, usuń je jak najszybciej. Utrzymuj drożność odpływów w dolnej krawędzi ...

Categorie