Skoda Octavia A7: Okres eksploatacji opon

Skoda Octavia A7 –> Wskazówki eksploatacyjne –> Koła –> Obręcze kół i opony –> Okres eksploatacji opon

Rys. 185 Zasada działania: bieżnik opony ze wskaźnikiem zużycia / zamiana kół
Rys. 185 Zasada działania: bieżnik opony ze wskaźnikiem zużycia / zamiana kół

Rys. 186 Otwarta pokrywa wlewu paliwa z tabelą rozmiarów opon i wartościami ciśnienia / pompowanie opon
Rys. 186 Otwarta pokrywa wlewu paliwa z tabelą rozmiarów opon i wartościami ciśnienia / pompowanie opon

Okres eksploatacji opon zależy od ciśnienia powietrza, sposobu jazdy i innych czynników.

Naklejka z przepisowymi wartościami ciśnienia w oponach rys. 186

 1. Pozycje naklejki
 2. Standardowe ciśnienie dla połowicznego obciążenia
 3. Komfortowe ciśnienie dla połowicznego obciążenia1)
 4. Standardowe ciśnienie dla pełnego obciążenia

Przestrzeganie następujących wskazówek może wydłużyć okres eksploatacji opon.

Ciśnienie powietrza w oponach

Ciśnienie kół włącznie z kołem zapasowym należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu i dodatkowo przed każdą dłuższą podróżą.

Naklejka z przepisowymi wartościami ciśnienia w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa A rys. 186.

W niektórych samochodach ciśnienie opon może zostać dopasowane do wartości ciśnienia komfortowego rys. 186 C co zapewnia lepszy komfort jazdy.

W przypadku cisnienia komfortowego zużycie paliwa może nieznacznie wzrosnąć.

W kole zapasowym należy utrzymywać najwyższe ciśnienie, jakie jest przewidziane dla samochodu.

Ciśnienie należy sprawdzać zawsze na zimnych oponach. W rozgrzanych oponach jest wyższe ciśnienie - nie upuszczać powietrza.

Przy większym obciążeniu odpowiednio dopasować ciśnienie w oponach.

Sposób jazdy

Szybkie pokonywanie zakrętów, ostre przyspieszanie i ostre hamowanie zwiększają zużycie opon.

Wyważenie kół

Koła nowego samochodu są wyważone. Mimo to podczas jazdy różne czynniki mogą spowodować ich niewyważenie. Można to odczuć przede wszystkim jako "drgania" kierownicy.

Po wymianie lub naprawie koła należy wyważyć.

Złe ustawienie kół

Nieprawidłowe ustawienie kół z przodu lub z tyłu powoduje nadmierne zużywanie się opon.

Uszkodzenia opon

Przez krawężniki i inne tego typu przeszkody należy przejeżdżać powoli i najlepiej prostopadle, aby nie uszkodzić opon i obręczy kół.

Zalecamy regularne sprawdzanie opon i obręczy pod kątem uszkodzeń (nakłuć, pęknięć, pęcherzy, odkształceń itp.). Natychmiast usuwać z bieżnika opon ciała obce (np. małe kamienie).

Zamiana kół

Przy wyraźnie większym zużyciu opon przednich kół zaleca się zamienić przednie koła na tylne, zgodnie ze schematem rys. 185 - B. Dzięki temu wszystkie opony samochodu osiągną podobną żywotność.

Aby wszystkie opony równomiernie się zużywały i osiągnęły maksymalną żywotność, zalecamy zamianę kół co 10 000 km.

Przechowywanie opon

Oznaczyć wymontowane opony, aby można było ponownie je zamontować z tym samym kierunkiem obrotu.

Koła i opony przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i możliwie ciemnym.

Opony niezałożone na obręcze powinny być przechowywane na stojąco.

Wskaźnik zużycia opony

W podstawie bieżnika opony są umieszczone wskaźniki zużycia o wysokości 1,6 mm. Wskaźniki są rozmieszczone na całym obwodzie opony, w kilku miejscach w równych odstępach rys. 185 - A. Oznaczenia na boku opony - litery "TWI", trójkąty lub inne symbole - wskazują położenie wskaźników zużycia.

Wiek opon

Opony starzeją się i tracą swoje pierwotne właściwości nawet wtedy, gdy nie są używane. Dlatego nie należy używać opon letnich lub opon zimowych starszych niż odpowiednio 6 lub 4 lata.

  Obręcze kół i opony

  UWAGA Podczas użytkowania opon należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów. Wskazówki dotyczące używania opon &# ...

  Nowe opony

  Na wszystkie cztery koła powinny być założone opony radialne tego samego rodzaju, rozmiaru (obwód) i na jednej osi o tym samym bieżniku. Opony i ...

  Zobacz tez:

  Zatrzymywanie pojazdu na wzniesieniach
  OSTRZEŻENIE Jeśli dojdzie do przegrzania sprzęgła, elektroniczny układ sterowania zostanie automatycznie wyłączony. Powoduje to przerwanie przekazywania napędu. W wyniku tego pojazd może na przykład stoczyć się do tyłu na wznies ...

  Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (zalecenie przerwy)
  Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (zwane dalej tylko systemem) zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na skutek sposobu kierowania pojazdem system rozpoznana zmęczenie kierowcy. UWAGA ■ Kierowca jest odpowiedzialny za swoją zdolność do prowadzenia samoch ...

  Działanie
  Włączenie regulatora prędkości odbywa się ręcznie: minimalna prędkość samochodu to 40 km/h oraz włączony: - czwarty bieg w manualnej skrzyni biegów, - w trybie sekwencyjnym, drugi bieg w manualnej sterowanej lub automatycznej skrzyn ...

  Categorie