Skoda Octavia A7: Przegląd danych

Przegląd danych dotyczących przejazdów (ilość wyświetlanych parametrów jest różna i zależy od wyposażenia).

Zasięg jazdy

Wartość ta informuje, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.

Wyświetlana wartość zmienia się skokowo co 10 km. Po włączeniu się symbolu kontrolnego wskazanie będzie się
zmieniało co 5 km.

Podstawą obliczenia danych jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu ostatnich 50 km. Dzięki ekonomicznej jeździe zasięg jazdy może wzrosnąć.

W przypadku pojazdów z instalacją gazową wyświetlane są następujące dane.

Łączny zasięg jazdy

Zasięg jazdy - zasilanie gazem ziemnym

Zasięg jazdy - zasilanie benzyną

Średnie zużycie paliwa

Średnie zużycie paliwa1) jest obliczane od ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego okresu pomiarowego trzeba wyzerować pamięć strona 48.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 100 metrów zużycie paliwa nie wyświetla się.

Podczas jazdy wyświetlana wartość danych jest aktualizowana na bieżąco.

W przypadku pojazdów z instalacją gazową wyświetlane jest średnie zużycie aktualnie używanego paliwa.

Bieżące zużycie paliwa

Na podstawie tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa1).

Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h2) lub w kg/ h3).

W przypadku pojazdów z instalacją gazową wyświetlane jest aktualne zużycie obecnie używanego paliwa.

Temperatura oleju

Jeżeli temperatura oleju silnikowego mieści się w zakresie 80-110 C, silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeżeli temperatura oleju jest niższa niż 80C lub wyższa niż 110C, należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału przyspieszenia i silnego obciążania silnika.

Przy temperaturze oleju poniżej 50C lub w przypadku pojawienia się usterki w układzie kontroli temperatury oleju, zamiast temperatury oleju wyświetlą się symbole .


Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy

Ustawić limit prędkości, np. maksymalną dozwoloną prędkość na terenach zabudowanych strona 50.

1) Ustawianie jednostek wskazywanego zużycia następuje w urządzeniu Infotainment Bedienungsanleitung Infotainment, rozdział Ustawienia urządzenia.

2) W modelach przeznaczonych na rynki niektórych krajów w stojącym pojeździe jest wyświetlane wskazanie --,- km/l.

3) W trybie zasilania gazem ziemnym.

Rozpoznawanie znaków drogow.

Na wyświetlaczu mogą wyświetlić się jednocześnie trzy następujące znaki drogowe.

Nakazy prędkości (łącznie ze znakami dodatkowymi).

Zakazy wyprzedzania.

Dalsze informacje strona 167, Rozpoznawanie znaków drogowych.

Bieżąca prędkość jazdy

Wskazanie aktualnej prędkości jest identyczne ze wskazaniem prędkościomierza 3 rys. 21 na stronie 31.

Średnia prędkość jazdy

Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby zmierzyć średnią prędkość w określonym przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć strona 48.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 300 metrów jazdy nie wyświetla się średnia prędkość.

Podczas jazdy wyświetlana wartość danych jest aktualizowana na bieżąco.

Odległość

Na wyświetlaczu pokazywana jest odległość, jaka została pokonana od ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby zmierzyć odległość pokonaną od określonego momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć strona 48.

Maksymalna wartość wynosi 9999 km. Po przekroczeniu tej wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Czas jazdy

Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy od ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby zmierzyć czas jazdy od określonego momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć strona 48.

Maksymalna wyświetlana wartość wynosi 99 godzin i 59 minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Odbiorniki Komfort

Wyświetla się łączne zużycie wszystkich odbiorników Komfort w l/h.

Razem z informacjami o zużyciu wyświetlana jest także lista trzech odbiorników Komfort o najwyższym zużyciu.

Więcej informacji Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawienie układów pojazdu (przycisk CAR).

Ilość zatankowanego paliwa1)

Po zużyciu ok. 10 l paliwa ze zbiornika zatankowanego do pełna, na wyświetlaczu pojawi się ilość paliwa w l, którą można bezpiecznie zatankować.

Jakość gazu ziemnego

Na wyświetlaczu podawana jest informacja dotycząca jakości gazu ziemnego w procentach od 70% do 100%.

Im wyższa wartość, tym niższe zużycie gazu.

Temperatura płynu chłodzącego

Jeżeli temperatura płynu chłodzącego mieści się w zakresie 80-110C, silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeżeli temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż 80C lub wyższa niż 110C, należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału gazu i dużego obciążania silnika.

  Pamięć

  Rys. 29 Wskazania pamięci: wyświetlacz MAXI DOT / wyświetlacz segmentowy W pamięci zapisywane są wartości niektórych danych dotyczący ...

  Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy

  System umożliwia ustanowienie limitu prędkości, po przekroczeniu którego rozlega się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawia si ...

  Zobacz tez:

  Gniazdo 230 V / 50 Hz
  Gniazdo 230 V / 50 Hz (moc maks.: 120 W) jest zainstalowane w środkowej konsoli. Aby z niego skorzystać: podnieść pokrywę przedniego podłokietnika, aby uzyskać dostęp do schowka, sprawdzić, czy kontrolka świeci na zielono, pod ...

  Gaśnica
  Rys. 191 Gaśnica Gaśnica jest umocowana za pomocą dwóch pasów w uchwycie pod fotelem kierowcy. Wyjmowanie / umocowanie Poluzować obydwa pasy poprzez pociągnięcie przy zabezpieczeniach w kierunku strzałki rys. 191. Wyjąć gaś ...

  Dźwignia zmiany biegów
  R. B ieg wsteczny. Wcisnąć pedał hamulca, podnieść i przesunąć dźwignię do przodu. N. Luz. Wcisnąć pedał hamulca i wybrać tę pozycję, aby uruchomić silnik. A. T ryb zautomatyzowany. Przesuną ...

  Categorie