Skoda Octavia A7: Tankowanie - gaz ziemny

Rys. 175 Króciec wlewowy gazu ziemnego
Rys. 175 Króciec wlewowy gazu ziemnego

Króciec wlewowy do tankowania gazu ziemnego jest ukryty pod pokrywą wlewu paliwa obok króćca wlewu benzyny.

Obsługa złączek napełniających dystrybutorów gazu ziemnego może być różna.

Podczas tankowania gazu ziemnego z nieznanych dystrybutorów należy skorzystać z pomocy przeszkolonych pracowników stacji. W razie nieznajomości procedury tankowania zlecić tankowanie przeszkolonemu personelowi.

Tankowanie można rozpocząć po spełnieniu następujących warunków.

Samochód jest odryglowany.

Silnik i zapłon są wyłączone.

Ogrzewanie postojowe i wentylacja postojowa są wyłączone strona 124.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Otworzyć pokrywę wlewu paliwa.

Zdjąć korek 1A rys. 175 z króćca tankowania gazu B w kierunku strzałki.

Złączkę napełniania dystrybutora gazu założyć na króciec tankowania gazu B .

O napełnieniu zbiornika świadczy automatyczne wyłączenie się kompresora dystrybutora gazu. Aby zakończyć tankowanie wcześniej, wcisnąć przycisk "Stop" na dystrybutorze gazu.

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający C rys. 175 pozostał w króćcu tankowania gazu.

Jeżeli uszczelka ześlizgnęła się na złączkę napełniania, należy ponownie włożyć ją w króciec tankowania gazu.

Założyć korek A na króciec tankowania gazu.

Otworzyć pokrywę wlewu.

Wysoka temperatura zewnętrza może powodować, iż zbiornik gazu nie zostanie zatankowany do końca. Dystrybutory gazu ziemnego dysponują mechanizmem ochrony przed przepełnieniem zbiornika gazu w zależności od temperatury zewnętrznej.

UWAGA

■ Podczas tankowania nie wolno palić, ani używać telefonu komórkowego.

■ Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi dystrybutorów gazu.

■ Podczas tankowania nie wsiadać do pojazdu. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest wejście do pojazdu, dotknąć metalowej powierzchni przed ponownym dotknięciem złącza napełniania. W ten sposób można uniknąć powstawania ładunków elektrostatycznych, które mogą być przyczyną iskrzenia. Iskry mogą wywołać pożar podczas tankowania.

■ Gaz ziemny jest wybuchowy i łatwopalny. Nieprawidłowo wykonane tankowanie lub niewłaściwe obchodzenie się z gazem ziemnym może doprowadzić do powstania pożaru, wybuchu i spowodować obrażenia.

Informacja

■ Instalacja gazu ziemnego pojazdu jest przystosowana do "powolnego tankowania"( tankowanie przy użyciu małych kompresorów) oraz do "szybkiego tankowania" (tankowanie w stacjach dystrybucji gazu przy użyciu dużych kompresorów.

■ Podczas tankowania powstaja odgłosy, którymi nie należy się przejmować.

Jeżeli jednak brak pewności, zasięgnąć porady pracowników stacji.

■ Jeżeli bezpośrednio po tankowaniu samochód był parkowany przez dłuższy czas, może się zdarzyć, że wskazówka wskaźnika ilości gazu po uruchomieniu nie wskaże dokładnie tego samego poziomu jak bezpośrednio po tankowaniu.

Nie ma to nic wspólnego z nieszczelnością instalacji, lecz z uwarunkowanym technicznie spadkiem ciśnienia w zbiorniku gazu ziemnego po okresie stygnięcia następującym bezpośrednio po tankowaniu.

■ Pojemność zbiornika gazu ziemnego wynosi ok. 15 kg.

■ Pojemność zbiornika benzyny wynosi ok. 50 l, z czego ok. 6 l stanowi rezerwę.

  Pojazdy z instalacja gazową (skompresowany gaz ziemny)

  Gaz ziemny można stosować jako alternatywne paliwo do samochodów. Należy ono do paliw wykazujących najniższe wartości emisji. Naturalny gaz ...

  Automatyczne przełączanie z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny

  Pojazd automatycznie przełącza się z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny w jednej z następujących sytuacji. Zbiornik gazu ziemnego jes ...

  Zobacz tez:

  Awaryjne odblokowanie dźwigni sterującej
  Rys. 211 Awaryjne odblokowanie dźwigni sterującej Mocno zaciągnąć hamulec ręczny. Otworzyć schowek w konsoli środkowej z przodu strona 98. Ostrożnie chwycić pokrywę A w obszarze strzałek i ostrożnie unieść w kier ...

  Jazda z przyczepą
  Rys. 171 Wyciąganie gniazda 13-stykowego Przed jazdą Chwycić 13-biegunowe gniazdo w obszarze A i wyciągnąć w kierunku strzałki rys. 171. Kapturek ochronny 5 rys. 160 na stronie 171 zdjąć pociągnięciem do góry. Po zakończ ...

  Zatrzymanie pojazdu
  OSTRZEŻENIE  Dobrze zaciągnij hamulec postojowy.  Upewnij się, żewłączony jest bieg P (parkowanie).  Nigdy nie zmieniaj kół, gdy pojazd znajduje się na wzniesieniu lub na oblodzonej czy śliskiej nawierzchni. Jest to niebe ...

  Categorie