Skoda Octavia A7: Tankowanie - gaz ziemny

Rys. 175 Króciec wlewowy gazu ziemnego
Rys. 175 Króciec wlewowy gazu ziemnego

Króciec wlewowy do tankowania gazu ziemnego jest ukryty pod pokrywą wlewu paliwa obok króćca wlewu benzyny.

Obsługa złączek napełniających dystrybutorów gazu ziemnego może być różna.

Podczas tankowania gazu ziemnego z nieznanych dystrybutorów należy skorzystać z pomocy przeszkolonych pracowników stacji. W razie nieznajomości procedury tankowania zlecić tankowanie przeszkolonemu personelowi.

Tankowanie można rozpocząć po spełnieniu następujących warunków.

Samochód jest odryglowany.

Silnik i zapłon są wyłączone.

Ogrzewanie postojowe i wentylacja postojowa są wyłączone strona 124.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Otworzyć pokrywę wlewu paliwa.

Zdjąć korek 1A rys. 175 z króćca tankowania gazu B w kierunku strzałki.

Złączkę napełniania dystrybutora gazu założyć na króciec tankowania gazu B .

O napełnieniu zbiornika świadczy automatyczne wyłączenie się kompresora dystrybutora gazu. Aby zakończyć tankowanie wcześniej, wcisnąć przycisk "Stop" na dystrybutorze gazu.

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający C rys. 175 pozostał w króćcu tankowania gazu.

Jeżeli uszczelka ześlizgnęła się na złączkę napełniania, należy ponownie włożyć ją w króciec tankowania gazu.

Założyć korek A na króciec tankowania gazu.

Otworzyć pokrywę wlewu.

Wysoka temperatura zewnętrza może powodować, iż zbiornik gazu nie zostanie zatankowany do końca. Dystrybutory gazu ziemnego dysponują mechanizmem ochrony przed przepełnieniem zbiornika gazu w zależności od temperatury zewnętrznej.

UWAGA

■ Podczas tankowania nie wolno palić, ani używać telefonu komórkowego.

■ Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi dystrybutorów gazu.

■ Podczas tankowania nie wsiadać do pojazdu. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest wejście do pojazdu, dotknąć metalowej powierzchni przed ponownym dotknięciem złącza napełniania. W ten sposób można uniknąć powstawania ładunków elektrostatycznych, które mogą być przyczyną iskrzenia. Iskry mogą wywołać pożar podczas tankowania.

■ Gaz ziemny jest wybuchowy i łatwopalny. Nieprawidłowo wykonane tankowanie lub niewłaściwe obchodzenie się z gazem ziemnym może doprowadzić do powstania pożaru, wybuchu i spowodować obrażenia.

Informacja

■ Instalacja gazu ziemnego pojazdu jest przystosowana do "powolnego tankowania"( tankowanie przy użyciu małych kompresorów) oraz do "szybkiego tankowania" (tankowanie w stacjach dystrybucji gazu przy użyciu dużych kompresorów.

■ Podczas tankowania powstaja odgłosy, którymi nie należy się przejmować.

Jeżeli jednak brak pewności, zasięgnąć porady pracowników stacji.

■ Jeżeli bezpośrednio po tankowaniu samochód był parkowany przez dłuższy czas, może się zdarzyć, że wskazówka wskaźnika ilości gazu po uruchomieniu nie wskaże dokładnie tego samego poziomu jak bezpośrednio po tankowaniu.

Nie ma to nic wspólnego z nieszczelnością instalacji, lecz z uwarunkowanym technicznie spadkiem ciśnienia w zbiorniku gazu ziemnego po okresie stygnięcia następującym bezpośrednio po tankowaniu.

■ Pojemność zbiornika gazu ziemnego wynosi ok. 15 kg.

■ Pojemność zbiornika benzyny wynosi ok. 50 l, z czego ok. 6 l stanowi rezerwę.

  Pojazdy z instalacja gazową (skompresowany gaz ziemny)

  Gaz ziemny można stosować jako alternatywne paliwo do samochodów. Należy ono do paliw wykazujących najniższe wartości emisji. Naturalny gaz ...

  Automatyczne przełączanie z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny

  Pojazd automatycznie przełącza się z trybu spalania gazu ziemnego na tryb spalania benzyny w jednej z następujących sytuacji. Zbiornik gazu ziemnego jes ...

  Zobacz tez:

  Zapisywanie ustawień
  Funkcja pamięci umożliwia zapisanie maksymalnie trzech różnych ustawień.  Pozycja fotela i oparcia.  Strona kierowcy: położenie zewnętrznych lusterek wstecznych po stronie kierowcy i pasażera z przodu. W celu zapisania ustawień ...

  Elektryczna pokrywa bagażnika
  Pokrywą bagażnika można operować elektrycznie lub ręcznie . Ograniczenie siły Elektryczna pokrywa bagażnika (dalej nazywana pokrywą) ma ograniczenie siły działania. Gdy pokrywa w trakcie zamykania napotka przeszkodę, zatrzyma się i roz ...

  Wyświetlacz serwisowy
  Układ czasu eksploatacji oleju silnikowego w silnikach wysokoprężnych Kiedy zmienić olej Pojazd został wyposażony w układ komputerowy, który informuje, kiedy należy zmienić olej silnikowy i filtr. Układ wykorzystuje informacje o obro ...

  Categorie