Skoda Octavia A7: Wprowadzenie do tematu

Rys. 3 Kierowca przypięty pasem
Rys. 3 Kierowca przypięty pasem

Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę podczas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia wypadku.

Prawidłowo zapięty pas utrzymuje osobę jadącą we właściwej pozycji siedzącej rys. 3.

Pasy bezpieczeństwa w znacznym stopniu pochłaniają energię kinetyczną. Ponadto zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się ciała, co znacznie zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.

Dla osób jadących samochodem prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa oznaczają optymalne wytłumienie energii kinetycznej.

Również budowa przedniej części nadwozia i inne cechy bezpieczeństwa biernego samochodu, np. poduszki powietrzne, przyczyniają się do optymalnego pochłonięcia energii kinetycznej. Powstająca energia jest przez to w mniejszym stopniu przenoszona na jadących i zmniejsza się ryzyko obrażeń.

Przewożenie dzieci wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa strona 22.

UWAGA

Pasy bezpieczeństwa należy zakładać przed każdą jazdą, nawet w mieście! Dotyczy to również pasażerów siedzących z tyłu - ryzyko obrażeń!

■ Również kobiety w ciąży powinny zawsze używać pasów bezpieczeństwa.

Tyko wtedy nienarodzone dziecko ma również zapewnioną ochronę strona 12, Zapinanie i odpinanie pasów bezpieczeństwa.

■ Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania ochronnego pasów strona 7, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.

■ Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, bowiem wówczas pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.

Wskazówki dotyczące właściwego ułożenia pasa

■ Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa.

Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia nawet podczas lekkiego wypadku.

■ Wysokość zaczepienia pasa wyregulować tak, aby jego część barkowa przebiegała mniej więcej przez środek barku - w żadnym razie nie przez szyję.

■ Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, ponieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemieszcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez pas.

■ Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych lub kruchych przedmiotów (np. okularów, długopisu, pęku kluczy itp.), ponieważ mogą one spowodować obrażenia.

Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa

■ Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre krawędzie.

■ Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa

■ Jednym pasem bezpieczeństwa nie wolno przypinać dwóch osób (w tym dzieci), pasem bezpieczeństwa nie wolno także przypinać dziecka przewożonego na kolanach pasażera.

■ Pas bezpieczeństwa należy wpinać tylko w zamek należący do danego siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działanie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.

■ Gniazdo zamka pasa nie może być zatkane, ponieważ wówczas zaczep pasa nie zaskoczy.

■ Noszenie wielu warstw odzieży i luźnego ubrania (np. jazda w płaszczu i marynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność pasów bezpieczeństwa.

■ Używanie dodatkowych sprzączek albo innych przedmiotów do regulacji pasa bezpieczeństwa (np. do skracania pasa dla osób niskiego wzrostu) jest zabronione.

■ Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowane strona 95.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa

■ Taśmę pasa utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać działanie zwijacza pasa strona 188.

■ Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikolwiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasa.

■ Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tkaniny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza lub części z zamkiem, należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi wymianę odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.

■ Pasy bezpieczeństwa uszkodzone podczas wypadku (rozciągnięte), muszą zostać wymienione na nowe - najlepiej w specjalistycznej stacji obsługi.

Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.

Informacja

Podczas użytkowania pasów bezpieczeństwa należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

  Używanie pasów bezpieczeństwa

  ...

  Zjawiska fizyczne, zachodzące podczas zderzenia czołowego

  Rys. 4 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na tylnej kanapie Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam jak i j ...

  Zobacz tez:

  Tel
  Podłączanie telefonu poprzez system głośnomówiący Bluetooth Telefon komórkowymusi byćpodłączony dosystemu głośnomówiącego Bluetooth przed rozpoczęciem obsługi. Do systemu tego można podłączy ...

  Poziom płynu do spryskiwaczy
  Symbol kontrolny włącza się, gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest za niski. Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następująca informacja. M. Uzupełnij płyn do mycia szyb! S. UZUPEŁNIJ PŁYN DO MYCIA SZYB Dolać p ...

  Filtr powietrza i filtr kabiny
  Terminy wymiany tych elementów znajdują się w planie obsługowym producenta. W zależności od warunków zewnętrznych (zapylenie atmosfery...) oraz eksploatacji samochodu (jazda miejska...) filtry należy wymieniać dwa razy częściej. ...

  Categorie