Skoda Octavia A7: Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do wnętrza samochodu, np. podczas przejazdu przez tunel lub jazdy w korku.

Gdy włączony jest zamknięty obieg powietrza, powietrze jest zasysane z wnętrza samochodu i trafia tam z powrotem.

Ogrzewanie i klimatyzacja (klimatyzacja ręczna)

Nacisnąć przycisk z symbolem , by
włączyć lub wyłączyć zamknięty obieg powietrza.

Gdy pokrętło rozdziału powietrza C zostanie obrócone do pozycji rys. 121
na stronie 120 lub rys. 122 na stronie 121, zamknięty obieg powietrza zostanie automatycznie wyłączony.

Ponownie naciskając przycisk z symbolem , można także w tym położeniu
pokrętła z powrotem włączyć zamknięty obieg powietrza.

Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Aby włączyć, nacisnąć przycisk z symbolem . Zapala się lampka kontrolna
pod przyciskiem.

Aby wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk z symbolem (zgaśnie lampka
kontrolna pod przyciskiem) lub przycisk .


Włączenie lub wyłączenie automatycznego zamkniętego obiegu powietrza może nastąpić w urządzeniu Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Ifotainment, rozdział Ustawianie układów pojazdu.

Climatronic posiada czujnik jakości powietrza w celu wykrywania stężenia szkodliwych substancji w zasysanym powietrzu. Gdy czujnik jakości powietrza rozpozna znaczący wzrost stężenia substancji szkodliwych, włączy się automatyczny zamknięty obieg powietrza.

Gdy stężenie substancji szkodliwych spadnie do normalnego poziomu, wyłączy się automatyczny zamknięty obieg powietrza i do wnętrza będzie mogło ponownie docierać świeże powietrze.

Jeżeli czujnik powietrza nie włącza automatycznego zamkniętego obiegu powietrza w przypadku nieprzyjemnego zapachu, można go włączyć samodzielnie.

UWAGA

Nigdy nie włączać zamkniętego obiegu powietrza na dłużej, nie ma wówczas dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. "Zużyte powietrze" może nużyć kierowcę i pasażerów, pogarszać koncentrację i powodować zaparowywanie szyb. Zwiększa się wówczas ryzyko wypadku. Gdy szyby zaczynają zaparowywać, należy natychmiast wyłączyć zamknięty obieg powietrza.

OSTROŻNIE

Zalecamy, by przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza nie palić w samochodzie.

Dym zassany z wnętrza samochodu osadza się na parowniku klimatyzacji.

Prowadzi to do powstania trwałego zapachu podczas pracy klimatyzacji, którego usunięcie jest bardzo trudne i związane z dużymi kosztami (wymiana parownika).

Informacja

Automatyczny obieg zamknięty powietrza działa z climatronic tylko, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż 2C.

  Kratki nawiewu powietrza

  Rys. 119 Przednie kratki nawiewu powietrza Rys. 120 Tylne kratki nawiewu powietrza W zależności od ustawienia pokrętła i zewnętrznych warunk&oacu ...

  Ogrzewanie

  Rys. 121 Elementy obsługowe ogrzewania Niektóre funkcje można włączyć lub wyłączyć przekręcając pokrętło lub ...

  Zobacz tez:

  Kalibracja
  Rys. 187 Przycisk kalibracji Wszystkie opony napompować do wymaganego ciśnienia strona 207. Włączyć zapłon. Uruchomić kalibrację systemu. W samochodach z urządzeniem Infotainment Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdzia& ...

  Naprawa opony
   Potrząśnij dobrze butelką ze szczeliwem(1) .  Podłącz przewód sprężarki do butelki ze szczeliwem(2) .  Wsuń butelkę ze szczeliwem do uchwytu w górnej części sprężarki(3) . Zdejmij ...

  Menu główne
  Rys. 30 Dźwignia obsługowa: przycisk do wywołania pozycji menu Układy wspomagania Obsługa wyświetlacza MAXI DOT strona 46. Główne pozycje menu (w zależności od wyposażenia samochodu) ■ Dane strona 48 ■ Asystenci strona ...

  Categorie