Chevrolet Cruze: Światła pozycyjne

1. Odłączyć od żarówki złącze elektryczne.

Światła pozycyjne


2. Zdjąć osłonę.

Światła pozycyjne


3. Wyjąć oprawkę żarówki światła pozycyjnego z obudowy reflektora.

Światła pozycyjne


4. Wyjąć żarówkę z gniazda.

5. Włożyć nową żarówkę.

6. Włożyć oprawkę żarówki w obudowę reflektora.

7. Umieścić osłonę reflektora we właściwym położeniu i zamknąć.

8. Podłączyć złącze elektryczne do żarówki.

  Światła mijania i drogowe

  1. Odłączyć od żarówki złącze elektryczne. 2. Zdjąć osłonę. 3. Ścisnąć zacisk sprężysty ...

  Przednie kierunkowskazy i światła postojowe

  1. Obrócić oprawkę żarówki w lewo, aby ją odblokować. 2. Lekko wcisnąć żarówkę w gniazdo, obróci ...

  Zobacz tez:

  System klimatyzacji
  Ustawianie temperatury  Odszranianie/odparowywanie szyby przedniej  Ustawianie rozdziału nadmuchu powietrza  Włączanie/wyłączanie trybu recyrkulacji powietrza  Ustawianie intensywności nadmuchu  Włączanie/wył& ...

  Bezpieczeństwo pojazdu
  Jeśli pozostawiasz pojazd bez nadzoru:  Zawsze zabieraj ze sobą klucz - nawet jeśli pozostawiasz pojazd we własnym garażu.  Całkowicie zamykaj wszystkie okna i zamki drzwi.  Parkuj pojazd w miejscach, w których jest widoczny. W nocy par ...

  System inteligentnego tempomatu (ICC) (cały zakres prędkości) (jeśli na wyposażeniu)
  OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczącychwłaściwego użytkowania systemu ICCmożeskutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.  System ICC nie jest urządzeniem służącym ...

  Categorie