Chevrolet Cruze: Informacje ogólne

Navi 600

Zintegrowany odtwarzacz CD systemu audio-nawigacyjnego umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA.

Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA

Przestroga

W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD ani płyt CD o średnicy 8 cm lub o nieregularnych kształtach.

Na płytach CD/DVD nie wolno umieszczać naklejek. Płyty mogą zablokować się w napędzie i uszkodzić go. Będzie wtedy konieczna kosztowna wymiana urządzenia.

 • Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe.
 • Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW; patrz poniżej.
 • Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe.
 • W przypadku płyt CD z zawartością mieszaną (połączenie formatu audio i danych, np. MP3) wykrywane i odtwarzane będą wyłącznie utwory w formacie audio.
 • Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu.
 • W celu ochrony płyt CD przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich pokrowce.
 • Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacz znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie.
 • Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Odnośnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Maksymalna głębokość struktury katalogów: 11 poziomów.

  Maksymalna liczba możliwych do zapisania plików w formacie MP3/ WMA: 1000.

  Nie ma możliwości odtwarzania plików WMA zabezpieczonych systemem DRM, zakupionych w internetowych sklepach muzycznych.

Pliki WMA będą prawidłowo odtwarzane, tylko jeśli zostały utworzone przy użyciu aplikacji Windows Media Player w wersji 8 lub późniejszej.

Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania: .m3u, .pls Pozycje listy odtwarzania muszą być podane w formie tzw. ścieżek względnych.

 • Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa plików MP3 i WMA jest identyczna. Gdy załadowana jest płyta z plikami WMA, wyświetlane są takie same menu, jak w przypadku plików MP3.

CD 300 / CD 400

Zintegrowany odtwarzacz CD systemu audio-nawigacyjnego umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA.

Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA

Przestroga

W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD ani płyt CD o średnicy 8 cm lub o nieregularnych kształtach.

Na płytach CD/DVD nie wolno umieszczać naklejek. Płyty mogą zablokować się w napędzie i uszkodzić go. Będzie wtedy konieczna kosztowna wymiana urządzenia.

 • System umożliwia korzystanie z następujących formatów płyt CD: CD-ROM Mode 1 i Mode 2.

  CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2.

 • System umożliwia korzystanie z następujących formatów plików: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

  Pliki MP3 i WMA zapisane w dowolnym formacie innym niż wymienione powyżej mogą nie być odtwarzane prawidłowo, ponadto nazwy tych plików i folderów mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Uwaga

Standard ISO 13346 nie jest obsługiwany. Podczas nagrywania płyty Audio CD, np. w systemie Windows 7, może być konieczne ręczne wybranie standardu ISO 9660.

 • Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe.
 • Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt CD należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW.

  Patrz poniżej

 • Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe. W takich sytuacjach wina nie leży po stronie sprzętu.
 • W przypadku płyt CD z zawartością mieszaną (utwory w formacie audio i pliki poddane kompresji, np. MP3) możliwe jest oddzielne odtwarzanie utworów w formacie audio i plików poddanych kompresji.
 • Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu.
 • W celu ochrony płyt CD przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich pokrowce
 • Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacz znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie.
 • Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Odnośnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Liczba utworów: maks. 999.

  Liczba katalogów: maks. 255.

  Głębokość struktury katalogów: maks. 64 poziomy (zalecana: maks. 8 poziomów).

  Liczba list odtwarzania: maks. 15.

  Liczba utworów w liście odtwarzania: maks. 255.

  Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

 • Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa plików MP3 i WMA jest identyczna. Gdy załadowana jest płyta z plikami WMA, wyświetlane są takie same menu, jak w przypadku plików MP3.

  Odtwarzacz płyt CD

  ...

  Obsługa

  Navi 600 Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Trzymając płytę CD stroną z etykietą do góry, wsunąć ją w szczelinę pł ...

  Zobacz tez:

  Szukanie miejsca do zaparkowania
  Rys. 140 Przycisk systemowy / wyświetlacz Szukanie miejsca do parkowania równoległego do toru jazdy Jechać z prędkością maks. 40 km/h mijając miejsca parkingowe w odległości od 0,5 m do 1,5 m. Wcisnąć jeden raz przycisk z symbol ...

  Personalizacja
  (tylko CD 400) Różne ustawienia systemu Infotainment mogą zostać zapisane osobno dla każdego kluczyka (kierowcy) pojazdu. Ustawienia zapisywane Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następujące ustawienia są automatycznie zapisywane dla używaneg ...

  Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych
  Rys. 51 Dźwignia obsługowa: Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych automatycznie włącza i wyłącza światła drogowe odpowiednio do warunków otoc ...

  Categorie