Chevrolet Cruze: Informacje ogólne

Navi 600

Zintegrowany odtwarzacz CD systemu audio-nawigacyjnego umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA.

Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA

Przestroga

W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD ani płyt CD o średnicy 8 cm lub o nieregularnych kształtach.

Na płytach CD/DVD nie wolno umieszczać naklejek. Płyty mogą zablokować się w napędzie i uszkodzić go. Będzie wtedy konieczna kosztowna wymiana urządzenia.

 • Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe.
 • Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW; patrz poniżej.
 • Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe.
 • W przypadku płyt CD z zawartością mieszaną (połączenie formatu audio i danych, np. MP3) wykrywane i odtwarzane będą wyłącznie utwory w formacie audio.
 • Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu.
 • W celu ochrony płyt CD przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich pokrowce.
 • Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacz znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie.
 • Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Odnośnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Maksymalna głębokość struktury katalogów: 11 poziomów.

  Maksymalna liczba możliwych do zapisania plików w formacie MP3/ WMA: 1000.

  Nie ma możliwości odtwarzania plików WMA zabezpieczonych systemem DRM, zakupionych w internetowych sklepach muzycznych.

Pliki WMA będą prawidłowo odtwarzane, tylko jeśli zostały utworzone przy użyciu aplikacji Windows Media Player w wersji 8 lub późniejszej.

Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania: .m3u, .pls Pozycje listy odtwarzania muszą być podane w formie tzw. ścieżek względnych.

 • Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa plików MP3 i WMA jest identyczna. Gdy załadowana jest płyta z plikami WMA, wyświetlane są takie same menu, jak w przypadku plików MP3.

CD 300 / CD 400

Zintegrowany odtwarzacz CD systemu audio-nawigacyjnego umożliwia odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA.

Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3/WMA

Przestroga

W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD ani płyt CD o średnicy 8 cm lub o nieregularnych kształtach.

Na płytach CD/DVD nie wolno umieszczać naklejek. Płyty mogą zablokować się w napędzie i uszkodzić go. Będzie wtedy konieczna kosztowna wymiana urządzenia.

 • System umożliwia korzystanie z następujących formatów płyt CD: CD-ROM Mode 1 i Mode 2.

  CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2.

 • System umożliwia korzystanie z następujących formatów plików: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

  Pliki MP3 i WMA zapisane w dowolnym formacie innym niż wymienione powyżej mogą nie być odtwarzane prawidłowo, ponadto nazwy tych plików i folderów mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Uwaga

Standard ISO 13346 nie jest obsługiwany. Podczas nagrywania płyty Audio CD, np. w systemie Windows 7, może być konieczne ręczne wybranie standardu ISO 9660.

 • Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe.
 • Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt CD należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW.

  Patrz poniżej

 • Odtwarzanie samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może być niepoprawne lub niemożliwe. W takich sytuacjach wina nie leży po stronie sprzętu.
 • W przypadku płyt CD z zawartością mieszaną (utwory w formacie audio i pliki poddane kompresji, np. MP3) możliwe jest oddzielne odtwarzanie utworów w formacie audio i plików poddanych kompresji.
 • Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu.
 • W celu ochrony płyt CD przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich pokrowce
 • Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacz znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie.
 • Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Odnośnie do danych zapisanych na płytach z plikami MP3/WMA mają zastosowanie poniższe ograniczenia: Liczba utworów: maks. 999.

  Liczba katalogów: maks. 255.

  Głębokość struktury katalogów: maks. 64 poziomy (zalecana: maks. 8 poziomów).

  Liczba list odtwarzania: maks. 15.

  Liczba utworów w liście odtwarzania: maks. 255.

  Dozwolone rozszerzenia list odtwarzania: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

 • Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie odtwarzanie plików MP3, ponieważ obsługa plików MP3 i WMA jest identyczna. Gdy załadowana jest płyta z plikami WMA, wyświetlane są takie same menu, jak w przypadku plików MP3.

  Odtwarzacz płyt CD

  ...

  Obsługa

  Navi 600 Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Trzymając płytę CD stroną z etykietą do góry, wsunąć ją w szczelinę pł ...

  Zobacz tez:

  Osłona przestrzeni bagażowej
  Na osłonie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. 5-drzwiowy hatchback Odpinanie Odczepić zawiesia od klapy tylnej. Unieść pokrywę od tyłu i popchnąć ją w górę z przodu. Zdjąć osłon ...

  Przełącznik szyby elektrycznej po stronie pasażera
  Przełącznik służy do sterowania pracą znajdującego się nad nim okna. Funkcja komfortowego otwierania Pojazdy z inteligentnym kluczykiem: przed rozpoczęciem jazdy można przewietrzyć pojazd. Kluczykamożna równieżuży ...

  Automatyczne włączanie systemu podczas jazdy do przodu
  Rys. 137 Wyświetlacz Infotainment: zmniejszony wskaźnik Automatyczne włączenie następuje przy prędkości poniżej 10 km/h, w następujących sytuacjach. Odstęp od przeszkody z przodu jest mniejszy niż około 90 cm. Odstęp o ...

  Categorie