Chevrolet Cruze: Obsługa

Wprowadzenie

Po ustanowieniu połączenia Bluetooth pomiędzy telefonem komórkowym a systemem audionawigacyjnym można używać systemu do obsługi różnych funkcji telefonu.

Za pomocą systemu audionawigacyjnego można np. ustanowić połączenie z numerami telefonicznymi zapisanymi w telefonie komórkowym lub je zmienić.

Uwaga

W trybie głośnomówiącym obsługa telefonu komórkowego nadal jest możliwa, np. odbieranie połączeń lub regulacja głośności.

Po ustanowieniu połączenia pomiędzy telefonem komórkowym a systemem audio-nawigacyjnym następuje kopiowanie danych telefonu komórkowego do systemu.

W zależności od modelu telefonu może to zająć trochę czasu. Podczas kopiowania danych obsługa telefonu za pomocą systemu audionawigacyjnego jest możliwa tylko w ograniczonym stopniu.

Niektóre telefony nie obsługują wszystkich funkcji interfejsu telefonu.

Dlatego też zakres funkcji określonych telefonów może się różnić od opisanego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi używanego adaptera telefonu.

Ustawianie głośności funkcji głośnomówiącej

Obrócić pokrętło systemu
audionawigacyjnego lub nacisnąć przyciski + / - na kierownicy.

Wybieranie numeru telefonu

Jeśli główne menu telefonu jest
aktywne, nacisnąć pokrętło MENU, aby otworzyć menu obsługi telefonu.

Dostępnych jest kilka opcji wybierania numerów telefonu oraz korzystania z książki telefonicznej i list połączeń.

Ręczne wprowadzanie numeru

Wybrać Wpisz numer, a następnie
wprowadzić żądaną sekwencję cyfr.

Wybrać , aby nawiązać połączenie.


Aby wyświetlić menu książki telefonicznej, wybrać opcję .


Książka telefoniczna

Po ustanowieniu połączenia telefonu z systemem zawartość książki telefonicznej telefonu jest porównywana z książką telefoniczną w pamięci tymczasowej, pod warunkiem że użyto tego samego telefonu i tej samej karty SIM.

Podczas trwania tego procesu nowo dodane numery są niewidoczne.

Jeśli podłączono inny telefon lub użyto innej karty SIM, książka telefoniczna jest kopiowana w całości. W zależności od modelu telefonu proces ten może potrwać kilka minut.

Wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej

Wybrać pozycję Książka
telefoniczna. Z wyświetlonego menu wybrać pierwszą literę nazwy poszukiwanego kontaktu, aby zawęzić listę wpisów książki telefonicznej do wyświetlenia.

Uwaga


Wpisy do książki telefonicznej są przenoszone z telefonu komórkowego. Prezentacja oraz kolejność wpisów książki telefonicznej może być inna na wyświetlaczu systemu Infotainment i wyświetlaczu telefonu komórkowego.

Po dokonaniu wstępnej selekcji: wybrać żądany wpis z książki telefonicznej, aby wyświetlić numery zapisane dla danego kontaktu.

Wybrać żądany numer, aby rozpocząć łączenie.

Listy połączeń

Za pośrednictwem menu Listy
rozmów można przeglądać połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane, a także wybierać numery telefonów. W celu rozpoczęcia wybierania numeru: wybrać żądaną listę połączeń, pozycję na liście, a następnie numer telefonu.

Połączenia przychodzące

Po nadejściu połączenia przychodzącego wyświetlane jest menu umożliwiające odebranie lub odrzucenie połączenia.

Wybrać żądaną opcję.

Funkcje dostępne podczas rozmowy telefonicznej

Podczas trwania połączenia telefonicznego nacisnąć pokrętło MENU, aby otworzyć podmenu.

W zależności od bieżącej sytuacji i zakresu funkcji telefonu komórkowego dostępne są różne opcje:

 • Rozłącz się: rozłączanie połączenia telefonicznego.
 • Połącz się z numerem: wprowadzanie numeru telefonu w celu wykonania drugiego połączenia lub przesłania numeru jako sygnalizacji tonowej (DTMF), np. w przypadku poczty głosowej lub bankowych usług telefonicznych.
 • Odłącz rozmowę: odłączanie połączenia z uczestnikiem telekonferencji.
 • Złącz rozmowy: złączanie dwóch połączeń, gdy aktywnych jest kilka połączeń.
 • Przełącz rozmowy: przełączanie pomiędzy połączeniami, gdy aktywnych jest kilka połączeń.
 • Wycisz rozmowę: wyciszanie połączenia.

  Podłączanie urządzeń przez Bluetooth

  Bluetooth jest standardem komunikacji radiowej używanym do tworzenia połączenia bezprzewodowego, np. telefonu z innymi urządzeniami. Za pomocą tego po ...

  Telefony komórkowe i radia CB

  Instrukcje montażu i obsługi Podczas instalacji i korzystania z telefonu komórkowego należy przestrzegać zaleceń montażowych i instrukcji o ...

  Zobacz tez:

  Informacje ogólne
  Pod pokrywą konsoli środkowej znajduje się gniazdo AUX służące do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio. Navi 600:  CD 300 / CD 400: Uwaga Gniazdo musi być zawsze czyste i suche. Na przykład istnieje ...

  Parkowanie
  Nie parkować samochodu na nawierzchni pokrytej materiałem łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapłon. Zawsze zaciągać hamulec postojowy bez wciskania przycisku zwalniającego. W przypadku parkowania na ...

  Opis
  Rys. 160 Wspornik zaczepu holowniczego / zaczep kulowy / klucze (wariant 1 i 2) Zaczep kulowy jest zdejmowany i chowany we wgłębieniu na koło zapasowe lub w schowku na koło zapasowe w bagażniku strona 214. Zaczep holowniczy dostarczany jest razem z dwoma warianta ...

  Categorie