Chevrolet Cruze: Personalizacja ustawień

Chevrolet Cruze –> Wskaźniki i przyrządy –> Personalizacja ustawień

Sposób funkcjonowania niektórych elementów wyposażenia samochodu można dostosować do własnych preferencji, zmieniając odpowiednie ustawienia za pomocą wyświetlacza informacyjnego kierowcy i wyświetlacza informacyjnego.

W zależności od wersji wyposażenia niektóre z poniżej opisanych funkcji mogą być niedostępne.

Ustawienia dostępne poprzez wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyboru ustawienia dla opcji Jednostki dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów.

Ustawienia dostępne poprzez wyświetlacz informacyjny kierowcy


Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacji o pojeździe, lub wybrać na wyświetlaczu typu Uplevel.


Zostaje wyświetlone menu opcji
Jednostki.

Zmienić można jednostki wyświetlanych wartości.

Nacisnąć przycisk SET/CLR i ustawić pokrętło regulacji w celu wybrania jednej z jednostek.

 • Jednostki1: Wielka Brytania
 • Jednostki2: USA
 • Jednostki3: Europa

Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk SET/CLR.

Ustawienia na graficznym wyświetlaczu informacyjnym CD 300/CD 400

Ustawienia na graficznym wyświetlaczu informacyjnym CD 300/CD 400


Włączyć system audio-nawigacyjny i nacisnąć przycisk CONFIG. Zostaje wyświetlone menu Ustawienia.


Korzystając z przycisku MENU, wybrać można następujące ustawienia:

 • Języki (Languages)
 • Czas Data
 • Ustawienia radia
 • Ustawienia pojazdu

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Języki (Languages) Wybór żądanego języka.

Czas Data

Więcej informacji można znaleźć w części "Zegar"  75 oraz w rozdziale opisującym obsługę systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia radia

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale opisującym obsługę systemu audio-nawigacyjnego.

Ustawienia pojazdu


 • Klimatyzacja i jakość powietrza

Automat. regul.prędk. wentyl.: Zmienia prędkość dmuchawy; opcje - wysoka / średnia / niska.

Automat. recyrkul. powietrza: zmienia czułość czujnika jakości powietrza AQS (ang. Air Quality Sensor); opcje - niska / wysoka.

Automatyczne odraszanie: włącza lub wyłącza funkcję automatycznego usuwania zaparowania.

Automat. odraszanie tyłu: włącza lub wyłącza funkcję automatycznego usuwania zaparowania tylnego okna.

 • Ustawienia komfortu

Głośność sygn. ostrzeg.: Zmienia głośności ostrzeżeń akustycznych.

Autom. włącz. wyc. przy cof: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 • Asystent parkow./Wykryw. zderzeń

Asystent parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe.

 • Oświetlenie zewnętrzne

Oświetl. zewn. przy otwier.: Włącza lub wyłącza oświetlenie asekuracyjne podczas wchodzenia.

Czas po opuszczeniu poj.: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

 • Elektr. zamki drzwiowe

Blok. zamka przy otw. drzwia: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

 • Zdalne zamyk., otwieranie, urucham

Sygnał otwarcia pojazdu: Włączenie lub wyłączenie funkcji potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Sygnał zamknięcia pojazdu: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Zdalne otwieranie drzwi: Zmiana ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

 • Przywróć ustawienia fabryczn.

Przywróć ustawienia fabryczn.: Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.

Ustawienia na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym Navi 600

Nacisnąć przycisk CONFIG. Zostaje wyświetlone menu Ustawienia.

Obracając i naciskając pokrętło
wielofunkcyjne można wybrać następujące ustawienia:

 • Języki
 • Data i godzina
 • Ustawienia radia
 • Ustawienia telefonu
 • Ustawienia nawigacyjne
 • Ustawienia pojazdu
 • Ustawienia wyświetlacza

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Języki

Wybór żądanego języka.

Data i godzina

Patrz zegar

Ustawienia radia

Patrz opis systemu audionawigacyjnego w odpowiednim rozdziale.

Ustawienia telefonu

Patrz opis systemu audionawigacyjnego w odpowiednim rozdziale.

Ustawienia nawigacyjne

Patrz opis systemu audionawigacyjnego w odpowiednim rozdziale.

Ustawienia pojazdu


 • Klimatyz. i jakość powietrza

Sterow. nadmuchem: Zmiana ustawienia wentylatora. Nowe ustawienie zostanie wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu.

Klimatyzacja: Włączenie lub wyłączenie chłodzenia.

Autom. odparowanie: Wspomaganie usuwania zaparowania przedniej szyby poprzez automatyczne wybranie wymaganych ustawień i włączenie trybu klimatyzacji automatycznej.

Aut. odparowanie tylnej szyby: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.


 • Ustawienia komfortu

Głośność sygn. akust.: Zmienia głośności ostrzeżeń akustycznych.

Aut. wł. wycier. przy wstecz. biegu: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 • Pomoc w parkow./Sys. przeciwkolizyjny

Pomoc w parkowaniu: Włączenie lub wyłączenie czujników ultradźwiękowych układu ułatwiającego parkowanie.

 • Oświetlenie drogi

Czas włączenia przy opuszczaniu pojazdu: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

Lokalizacja przez światła pojazdu: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia asekuracyjnego podczas otwierania.

 • Elektryczne zamykanie drzwi

Nie blokować otwartych drzwi: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

 • Zdalne - zamykanie / otwieranie / start

Potwierdzenie zdalnego otworzenia: Włączenie lub wyłączenie funkcji potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Zdalne otwier. drzwi: Zmiana ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Autom. zdalne zamykanie drzwi: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

 • Przywróć ustawienia fabryczne

Przywróć ustawienia fabryczne: Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.

Ustawienia wyświetlacza

Możliwe do wybrania ustawienia wyświetlacza:

 • Tryb dzienny: Optymalizacja do warunków dziennych.
 • Tryb nocny: Optymalizacja do warunków po zmroku.
 • Automatycznie: Zmiana trybu wyświetlacza po włączeniu/ wyłączeniu świateł pojazdu.

Ustawienia dostępne poprzez centralny wyświetlacz informacyjny

System audio

Nacisnąć przycisk CONFIG, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby
przejść do żądanego menu ustawień, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Wybrać można następujące ustawienia:

 • Języki
 • Godzina i data
 • Ustawienia radioodtwarzacza
 • Ustawienia Bluetooth
 • Ustawienia pojazdu

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Języki

Wybór żądanego języka.

Godzina i data

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia radioodtwarzacza

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia Bluetooth

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia pojazdu

 • Klimatyzacja i jakość powietrza

Autom. regulacja prędkości wentylatora: Zmienia prędkość dmuchawy; opcje - wysoka / średnia / niska.

Automatyczna recyrkulacja powietrza: Zmienia czułość czujnika jakości powietrza AQS (ang. Air Quality Sensor); opcje - niska / wysoka.

Automatyczne odraszanie: włącza lub wyłącza funkcję automatycznego usuwania zaparowania.

Automat. odraszanie tyłu : włącza lub wyłącza funkcję automatycznego usuwania zaparowania tylnego okna.

 • Ustawienia wpływające na komfort

Głośność sygn. akust.: Zmienia głośności ostrzeżeń akustycznych.

Automatyczna praca wycieraczki tylnej szyby na biegu wstecznym : Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 • Układ ułatwiający parkowanie/ Układ wykrywania kolizji

Pomoc w parkowaniu: Włączenie lub wyłączenie czujników ultradźwiękowych.

 • Oświetlenie otoczenia

Oświetl. zewn. przy otwier.:: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

Czas po opuszczeniu poj.: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

 • Sterowane elektrycznie zamki drzwi

Blok. zamka przy otw. drzwia: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

 • Zdalne zablokowanie i odblokowanie zamków

Sygnał otwarcia pojazdu: Włączenie lub wyłączenie funkcji potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Potwierdzenie zdalnego zablokowania: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania zablokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Pasywne odblokowanie drzwi: Zmiana ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Przypomnienie o nadajniku zdalnego sterowania pozostawionym w pojeździe: Wybrać włączenie lub wyłączenie.

 • Przywróć ustawienia fabryczne: Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych

Ustawienia dostępne poprzez centralny wyświetlacz informacyjny Chevrolet MyLink

Po włączeniu systemu audio nacisnąć na panelu sterowania.


Nacisnąć ustawienia.

Wybrać można następujące ustawienia:

 • ustawienia godziny i daty
 • ustawienia radioodtwarzacza
 • ustawienia połączenia
 • ustawienia pojazdu
 • język
 • przewijanie tekstu
 • głośność dźwięków dotykania
 • maksymalna głośność początkowa
 • wersja systemu
 • DivX(R) VOD

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

ustawienia godziny i daty

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

ustawienia radioodtwarzacza

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

ustawienia połączenia

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

ustawienia pojazdu

 • klimatyz. i jakość powietrza autom. regulacja prędkości wentylatora: Zmienia prędkość dmuchawy; opcje - wysoka / średnia / niska.

  czujnik jakości powietrza: Zmienia czułość czujnika jakości powietrza AQS (ang. Air Quality Sensor); opcje - niska / wysoka.

klimatyzacja: wył. / wł. / ostatnie ustawienie autom. odparowanie: wł. / wył.

aut. odparowanie tylnej szyby: wł. / wył.

 • ustawienia komfortu

głośność sygn. akust.: Zmienia głośności ostrzeżeń akustycznych.

aut. wł. wycier. przy wstecz. biegu: Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego

 • pomoc w parkow./sys.

  przeciwkolizyjny

pomoc w parkowaniu: Włączenie lub wyłączenie czujników ultradźwiękowych.

 • oświetlenie

czas włączenia przy opuszczaniu pojazdu: Wył./ 30 s/ 60 s/ 120 s.

lokalizacja przez światła pojazdu: Wybrać włączenie lub wyłączenie.

 • elektryczne zamykanie drzwi

nie blokować otwartych drzwi: Wybrać włączenie lub wyłączenie.opóźnienie blokady drzwi: Wybrać włączenie lub wyłączenie.

 • ustawienia blokowania, odblokowania

pasywne odblokowanie: Wybrać opcję Wszystkie drzwi/ Drzwi kierowcy.

potwierdzenie zdalnego otwarcia światłami: Wybrać opcję Mignięcie światłami/ Światła wył.

potwierdzenie zdalnego zamknięcia światłami i sygnałem dźwiękowym: Wybrać opcję Tylko światła/ Światła i sygn. dźw./ Tylko sygn. dźw./ Wył.

zdalne otwier. drzwi: Wybrać opcję Wszystkie drzwi/ Drzwi kierowcy.

przypomnienie o nadajniku zdalnego sterowania pozostawionym w pojeździe: Wybrać włączenie lub wyłączenie.

 • opcja tylnej kamery: To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w pojeździe jest zamontowana kamera RVC (Rear View Camera - kamera wsteczna).symbole: Wybrać włączenie lub wyłączenie.

  wskazówki: Wybrać włączenie lub wyłączenie.

 • ustawienia fabryczne pojazdu: Przywraca ustawienia pojazdu do fabrycznych wartości domyślnych.

język

Wybór żądanego języka.

przewijanie tekstu

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

głośność dźwięków dotykania

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego

maksymalna głośność początkowa

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

wersja systemu

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

DivX(R) VOD

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

  Komputer pokładowy

  Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów Nacisnąć MENU na wyświetlaczu typu Midlevel, ...

  Oświetlenie

  ...

  Zobacz tez:

  Automatyczne wyłączanie odbiorników
  Przy silnym obciążeniu akumulatora sterownik sieci pokładowej uniemożliwia automatycznie jego rozładowanie. Objawia się to w następujący sposób. Zostaje zwiększona prędkość obrotowa biegu jałowego, aby generator móg ...

  Pasy bezpieczeństwa
  Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów pasy bezpieczeństwa są blokowane podczas działania dużych sił związanych z przyspieszaniem i hamowaniem samochodu. Ostrzeżenie Pasy bezpieczeństwa należy zapinać przed każd& ...

  Szyba przednia
  Szyba przednia odbijająca ciepło Szyba przednia odbijająca ciepło ma powłokę, która odbija promieniowanie słoneczne. Może także dochodzić do odbijania sygnałów transmisji danych, np. ze stacji naliczania opłat drogowych. ...

  Categorie