Chevrolet Cruze: Zmiana koła

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochód może być wyposażony w zestaw do naprawy opon

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

 • Zaparkować samochód na płaskim, twardym i suchym podłożu. Koła przednie ustawić tak jak do jazdy na wprost.
 • Zaciągnąć hamulec postojowy i wybrać 1. lub wsteczny bieg albo ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.
 • Wyjąć koło zapasowe
 • Nie zmieniać jednocześnie więcej niż jednego koła.
 • Podnośnika używać wyłącznie do wymiany koła w razie przebicia; nie stosować go do sezonowej wymiany opon zimowych i letnich.
 • Jeśli podłoże jest miękkie, pod podnośnik należy podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm.
 • W samochodzie wspartym na podnośniku nie może być jakichkolwiek osób ani zwierząt.
 • Nigdy nie wolno kłaść się pod uniesionym samochodem.
 • Nie uruchamiać silnika w samochodzie wspartym na podnośniku
 • Przed zamontowaniem koła oczyścić nakrętki i gwint za pomocą czystej szmatki.

Ostrzeżenie

Nie smarować śruby, nakrętki ani czopu koła.

Zmiana koła


1. Podważyć śrubokrętem i zdjąć kapturki nakrętek koła. Zdjąć osłonę ozdobną koła przy użyciu narzędzia specjalnego.

Narzędzia samochodowe 3 289.

Obręcze kół ze stopów metali lekkich: Podważyć śrubokrętem i zdjąć kapturki nakrętek koła.

Zabezpieczyć obręcz koła, umieszczając pomiędzy nią a śrubokrętem kawałek miękkiej tkaniny.

2. Wariant 1:

Zmiana koła


Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej nakrętki i poluzować ją o pół obrotu.

Wariant 2:

Zmiana koła


Rozłożyć i precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej nakrętki i poluzować ją o pół obrotu.

3. Tylko modele sportowe:

Zmiana koła


Wsunąć rękę za krawędź pokrywy na poszyciu progu.

Pociągnąć w dół, aby zdjąć pokrywę. Pokrywa jest umocowana za pomocą linki.

Zmiana koła


4. Upewnić się, że podnośnik znajduje się w jednym z prawidłowych punktów podparcia.

5. Wariant 1:

Zmiana koła


Ustawić podnośnik na wymaganą wysokość. Umieścić go bezpośrednio pod punktem przyłożenia podnośnika w taki sposób, aby nie mógł się przesunąć.

Zmiana koła


Podłączyć korbkę do prawidłowo ustawionego podnośnika i obracać korbką, aż koło uniesie się z podłoża.

Wariant 2:

Zmiana koła


Ustawić podnośnik na wymaganą wysokość. Umieścić go bezpośrednio pod punktem przyłożenia podnośnika w taki sposób, aby nie mógł się przesunąć.

Zmiana koła


Wsunąć klucz do kół do prawidłowo ustawionego podnośnika, a następnie obracać kluczem, aż koło uniesie się z podłoża.

6. Odkręcić nakrętki koła.

7. Zmienić koło.

8. Nakręcić nakrętki koła.

9. Opuścić samochód.

10. Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej nakrętki i dokręcić ją. Nakrętki należy dokręcać na krzyż. Moment dokręcania wynosi 140 Nm.

11. Przed założeniem osłony ozdobnej, wyrównać otwór na zawór z zaworem opony.

Założyć kapturki nakrętek koła.

12. Tylko modele sportowe:

Zmiana koła


Ponownie zamontować pokrywę.

Wsunąć dwa tylne bolce w otwory znajdujące się w poszyciu progu, a następnie założyć pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

13. Schować wymontowane koło   293 i narzędzia samochodowe

14. Jak najszybciej skontrolować ciśnienie powietrza w oponie zamocowanego koła, a także moment dokręcania nakrętek koła.

Uszkodzoną oponę należy wymienić na nową lub naprawić.

  Zestaw do naprawy opon

  Drobne uszkodzenia bieżnika można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon. Nie usuwać ciał obcych z opon. Przy użyciu zestawu do napra ...

  Koło zapasowe

  Koło zapasowe można sklasyfikować jako dojazdowe koło zapasowe w zależności od stosunku rozmiaru koła do innych zamocowanych kół o ...

  Zobacz tez:

  Obsługa
  Aby włączyć tryb Bluetooth, nacisnąć przycisk CD/AUX jeden raz lub kilkakrotnie. Do systemu Infotainment zostanie automatycznie podłączone (jeśli jest dostępne) pierwsze urządzenie z listy sparowanych urządzeń Bluetooth Aby pod&# ...

  Funkcje dostępne przy wyłączonym prowadzeniu po trasie
  Start nawigacji Po wybraniu pozycji Start nawigacji zostanie wyświetlone menu pokazane poniżej. Dostępne są następujące opcje: Start nawigacji: uruchomienie prowadzenia po trasie do wyświetlonego adresu Pokaż na mapie: wyświetlenie lokaliz ...

  Konserwacja systemu
  CzujnikjA jest umieszczony za logo INFINITI z przodu pojazdu. Aby system działał prawidłowo, pamiętaj o przestrzeganiu następujących zasad:  Należy zawsze utrzymywać obszar czujnika w okolicy logo INFINITI w czystości.  Uważ ...

  Categorie