Citroen C4: Wskaźniki zasięgu

Z chwilą włączenia stacyjki wskaźnik umożliwia poznanie szacunkowej drogi w kilometrach, którą może przebyć samochód przed automatycznym zablokowaniem rozruchu silnika, gdy tylko zostanie napoczęta rezerwa w zbiorniku AdBlue albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR .

W przypadku równoczesnego wykrycia wadliwego działania i niskiego poziomu AdBlue wyświetlana jest mniejsza z wartości zasięgu.

Zasięg większy niż 2400 km

Po włączeniu stacyjki żadna informacja dotycząca zasięgu nie wyświetla się automatycznie w zestawie wskaźników.

W przypadku ryzyka niemożności rozruchu związanego z brakiem dodatku AdBlue

Przepisowe urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik AdBlue jest pusty.

Zasięg pomiędzy 600 i 2400 km

Z chwilą włączenia stacyjki
zapala się wskaźnik UR EA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i chwilowym wyświetleniem w zestawie wskaźników "NO START IN" i odległości informującej o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach przed zablokowaniem rozruchu silnika (np. "NO START IN 1500 km" oznacza "Rozruch zabroniony za 1500 km").

Podczas jazdy ten komunikat pojawia się co 300 km, dopóki zapas dodatku w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN albo z warsztatem specjalistycznym, aby uzupełnić zapas dodatku AdBlue.

Zapas dodatku można także uzupełnić we własnym zakresie.

Patrz paragraf "Uzupełnianie dodatku AdBlue".

Zasięg pomiędzy 0 i 600 km

Z chwilą włączenia stacyjki
zapala się wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik UR EA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i chwilowym wyświetleniem w zestawie wskaźników "NO START IN" i odległości informującej o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach przed zablokowaniem rozruchu silnika (np. "NO START IN 600 km" oznacza "Rozruch zabroniony za 600 km").

Podczas jazdy ten komunikat pojawia się co 30 sekund, dopóki zapas dodatku w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN albo z warsztatem specjalistycznym, aby uzupełnić zapas dodatku AdBlue.

Zapas dodatku można także uzupełnić we własnym zakresie.

Patrz paragraf "Uzupełnianie dodatku AdBlue".

W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe ponowne uruchomienie samochodu.

Awaria związana z brakiem dodatku AdBlue

Po włączeniu stacyjki zapala się
wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik UR EA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i chwilowym wyświetleniem w zestawie wskaźników "NO START IN" i 0 km albo mil ("NO START IN 0 km" oznacza "Rozruch zabroniony").

Zbiornik AdBlue jest pusty: przepisowe urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, zalecamy skontaktowanie się z ASO sieci CITRO ËN albo z warsztatem specjalistycznym w celu uzupełnienia właściwą ilością dodatku. Jeżeli wykonuje się tę operację we własnym zakresie, należy koniecznie wlać co najmniej 3,8 litra AdBlue do zbiornika dodatku.

Patrz paragraf "Uzupełnianie dodatku AdBlue".

W przypadku wykrycia niesprawności systemu oczyszczania spalin SCR

Urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie po przebyciu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki systemu czystości spalin SCR . Należy możliwie jak najszybciej zlecić sprawdzenie systemu w ASO sieci CITRO ËN albo w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku wykrycia niesprawności

Kontrolki UR EA, SERVICE i
autodiagnostyki silnika się zapalają oraz towarzyszy im sygnał dźwiękowy i komunikat "Usterka oczyszczania spalin".

Alarm włącza się podczas jazdy, gdy niesprawność jest wykryta po raz pierwszy, następnie po włączeniu stacyjki przy kolejnej jeździe, dopóki utrzymuje się przyczyna niesprawności.

Jeżeli jest to chwilowa niesprawność, alarm znika w trakcie następnej jazdy, po kontroli autodiagnostyki systemu oczyszczania spalin SCR .

Podczas fazy dozwolonej jazdy (pomiędzy 1100 km i 0 km)


Jeżeli niesprawność systemu SCR
potwierdzi się (po przejechaniu 50 km z ciągłym wyświetlaniem sygnału niesprawności), zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka UR EA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i chwilowym wyświetleniem w zestawie wskaźników "NO START IN" i odległości informującej o zasięgu jazdy w kilometrach albo milach przed zablokowaniem rozruchu silnika (np. "NO START IN 600 km" oznacza "Rozruch zabroniony za 600 km").

Podczas jazdy komunikat ten pojawia się co 30 sekund, dopóki nieprawność systemu oczyszczania spalin SCR się utrzymuje.

Alarm jest ponawiany po włączeniu stacyjki.

Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN albo z warsztatem specjalistycznym.

W przeciwnym wypadku nie będzie można ponownie uruchomić samochodu.

Rozruch zabroniony

Przy każdym włączeniu stacyjki
zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka UR EA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i chwilowym wyświetleniem w zestawie wskaźników "NO START IN" i 0 km lub mil ("NO START IN 0 km" oznacza "Rozruch zabroniony").

Dopuszczalna granica przebiegu została przekroczona: urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie zwrócić się do ASO sieci CITRO ËN albo do warsztatu specjalistycznego.

Zamarznięcie dodatku AdBlue

Dodatek AdBlue zamarza w temperaturze niższej niż około -11C.

System SCR jest wyposażony w urządzenie do podgrzewania zbiornika AdBlue, które umożliwia jazdę w bardzo niskich temperaturach.

  System SCR

  Za pomocą dodatku zwanego AdBlue zawierającego mocznik katalizator przekształca do 85% tlenków azotu (NO x) na azot i wodę, które są niesz ...

  Uzupełnianie dodatku AdBlue

  Napełnianie zbiornika AdBlue przewidziano przy każdym przeglądzie samochodu w ASO sieci CITRO ËN albo w warsztacie specjalistycznym. Niemniej jednak, bior ...

  Zobacz tez:

  Przed rozpoczęciem
  Aby osiągnąć najwyższą dokładność rozpoznawania poleceń głosowych, należy przestrzegać następujących wytycznych:  We wnętrzu samochodu powinno być możliwie najbardziej cicho. Należy zamkną ...

  Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego
  W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa układ paliwowy samochodu z silnikiem wysokoprężnym musi zostać odpowietrzony. Włączyć zapłon trzykrotnie, za każdym razem na 15 sekund. Następnie uruchomić rozrusznik s ...

  Ręczne włączanie/zwalnianie
  Z kierownicą po lewej stronie Z kierownicą po prawej stronie Elektryczny hamulec postojowy można włączyć lub zwolnić za pomocą uchwytu hamulca postojowego(1) . Włączanie: Naciśnij uchwyt(1) . Jeśli elektryczny hamulec post ...

  Categorie