Infiniti Q30: Środki ostrożności dotyczące hamulców

Infiniti Q30 –> Uruchamianie i jazda –> Układ hamulcowy –> Środki ostrożności dotyczące hamulców

OSTRZEŻENIE Zachowaj szczególną ostrożność podczas hamowania, przyspieszania lub redukcji biegu na śliskiej nawierzchni.

Gwałtowne hamowanie lub przyspieszanie może spowodować poślizg kół i doprowadzić do wypadku.

Hamulce wspomagane podciśnieniowo

System wspomagania hamulców wykorzystuje podciśnienie wytwarzane w silniku. Jeżeli silnik zgaśnie, możesz zatrzymać pojazd, naciskając pedał hamulca. Jednak do zatrzymania pojazdu wymagana będzie większa siłanacisku na pedał hamulca. Droga hamowania będzie dłuższa.

OSTRZEŻENIE

 •  Jeśli silnik zgaśnie lub zostanie wyłączony podczas jazdy, wspomaganie układu hamulcowego przestanie działać. Hamowanie będzie utrudnione.
 •  Nie pozwól na toczenie się pojazdu przy wyłączonym silniku.

Gdypowoli całkowiciewciśnieszpedał hamulca, możesz usłyszeć szczęknięcie i odczuć nieznaczne pulsowanie. Jest to normalne i oznacza, że układ wspomagania hamowania działa poprawnie (jeśli na wyposażeniu).

Używanie hamulców

Unikaj opierania stopy na pedale hamulca podczas jazdy. Powoduje to przegrzewanie się hamulców, szybsze zużycie okładzin szczęk/klocków i zwiększenie zużycia paliwa.

W celu ograniczenia zużycia hamulców i zapobiegnięcia ich przegrzaniu się, przed zjazdem z wzniesienia lub długiej pochyłości zmniejsz prędkość i zredukuj bieg. Przegrzanie się hamulców może zmniejszyć ich skuteczność i doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas hamowania, przyspieszania lub redukcji biegu na śliskiej nawierzchni. Gwałtowne hamowanie lub przyspieszanie może spowodować poślizg kół i doprowadzić do wypadku.

Mokre hamulce

Podczas mycia pojazdu lub jazdy przez wodę może dojść do zamoczenia hamulców. Może to spowodować wydłużenie drogi hamowania i ściąganie pojazdu na jedną stronę podczas hamowania.

Abywysuszyć hamulce, prowadzącpojazdzbezpieczną prędkością, delikatnie naciskaj pedał hamulca w celu ich rozgrzania. Kontynuuj powyższą czynność, dopóki hamulce nie powrócą do normalnego stanu. Dopóki hamulce nie będą wpełni sprawne, unikaj jazdyzdużą prędkością.

Jazda pod górę

Podczas ruszania na stromym wzniesieniu operowanie pedałem hamulca lub pedałem hamulca i sprzęgła (modele z manualną skrzynią biegów) może być utrudnione. Użyj hamulca ręcznego w celu unieruchomienia pojazdu. Nie ruszaj z półsprzęgła (modele z manualną skrzynią biegów). Gdy będziesz gotowy do ruszenia, upewnij się, że dźwignia zmiany biegówznajduje się w odpowiedniej pozycji jazdy do przodu lub jazdy do tyłu, zwolnij hamulec postojowynaciskając pedał gazu i zwalniając pedał sprzęgła (modelezmanualną skrzynią biegów) lubnaciskającpedał gazu (modelezautomatyczną skrzynią biegów). JeśliTwój pojazdposiada elektryczny hamulec postojowy, zostanie on automatycznie zwolniony po naciśnięciu pedału gazu (modele DCT).

Zjeżdżanie z wzniesienia

Podczas zjeżdżania z wzniesień skuteczne jest hamowanie silnikiem.

Dźwignia zmiany biegów (modele z manualną skrzynią biegów) powinnabyćustawionanabiegu na tyle niskim, aby uzyskać wystarczająco silne hamowanie silnikiem.

W przypadku modeli DCT, w trybie manualnej zmiany biegów należy użyć biegu odpowiednio niskiego, aby uzyskać wystarczająco silne hamowanie silnikiem.

Regulacja hamulca postojowego

Jeżeliwystąpi zmniejszenie skuteczności działania hamulca postojowego lub jeśli wymieniono szczęki i/lub bębny/tarczehamulca, zawsze wyreguluj szczęki hamulca postojowego, aby zapewnić optymalne działanie hamulca.

Procedura ta opisana jest w instrukcji serwisowejimożebyćwykonanaprzez Centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi

  Układ hamulcowy

  Układ hamulcowy składa się z dwóch obwodów hydraulicznych. W przypadku usterki jednego z obwodów, posiadasz możliwość zahamowan ...

  Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS)

  OSTRZEŻENIE Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) jest zaawansowanym technicznie urządzeniem, jednak nie jest w stanie zapobiec wypad ...

  Zobacz tez:

   Woda w filtrze paliwa (silnik wysokoprężny)
  Filtr paliwa z separatorem wody filtruje zanieczyszczenia i wodę z paliwa. Jeżeli w separatorze występuje zbyt dużo wody, na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następująca informacja. Wyświetlacz MAXI DOT Symbol kontrolny zapala si ...

  Menu ustawień
  W zależności od wyposżenia zamontowanego wpojeździe,wmenu [Settings] dostępne są następujące opcje:  Zmiana ustawień zestawu wskaźników.  Zmiana ustawień oświetlenia.  Zmiana ustawień pojazdu.  Zm ...

  Przewijanie komunikatu lub listy
  Przeciągnij pasek przewijania w górę lub w dół, aby przewinąć komunikat lub listę.  Dotknij wybranego elementu.  Jeśli nazwa pozycji na liście nie jest wyświetlana w całości (ze względu na jej dł ...

  Categorie