Infiniti Q30: Środki ostrożności przy konserwacji

Infiniti Q30 –> Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie –> Ogólna konserwacja –> Środki ostrożności przy konserwacji

Podczas przeprowadzania wszelkich czynności kontrolnych i konserwacyjnych w pojeździe, zachowuj ostrożność, aby zapobiec przypadkowym, poważnym obrażeniom ciała, lub uszkodzeniompojazdu.

Poniżej opisano ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa, których należy ściśle przestrzegać.

OSTRZEŻENIE

 •  Zaparkuj pojazdnapłaskiej powierzchni, zaciągnij dobrze hamulec postojowy i zablokuj koła, aby zapobiec poruszeniu się pojazdu. Naciśnij przycisk P (parkowanie).
 •  Dopilnuj, aby włącznik zapłonu znajdował się w pozycji OFF podczas dokonywania jakiejkolwiek wymiany części lub naprawy.
 •  Nie wykonuj żadnych czynności pod pokrywą przedziału silnika, jeśli silnik jest gorący. Za każdym razemwyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie.
 • Jeśli musisz pracować przy włączonym silniku, trzymaj dłonie, ubranie, włosy i narzędzia z dala od poruszających się wentylatorów, pasków i innych ruchomych części.
 •  Zaleca się zabezpieczenie lub zdjęcie jakiejkolwiek luźnej części ubrania oraz biżuterii, np.: pierścionków, zegarków, itd., podczas pracy przy pojeździe.
 •  Jeśli musisz włączyć silnik w zamkniętym pomieszczeniu takim, jakgaraż, upewnij się, czy spaliny są z niego odpowiednio odprowadzane.
 •  Nigdy nie wchodź pod pojazd opierający się na składanym podnośniku.
 •  Utrzymuj przybory do palenia, płomień i iskry z dala od paliwa i akumulatora.
 •  Nigdy nie podłączaj lub odłączaj akumulatora, ani złącza żadnego układu tranzystorowego, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  W modelach z silnikiem benzynowym z układem wielopunktowego wtrysku paliwa, przegląd filtra paliwa oraz przewodów paliwowych powinien być dokonywanywcentrum INFINITI lubwprofesjonalnej stacji obsługi, ponieważ przewody paliwowe znajdują się pod wysokim ciśnieniem nawet, gdy silnik jest wyłączony.
 •  Twój pojazd jest wyposażony w automatyczny wentylator chłodnicy silnika. Może się on włączyć nieoczekiwaniewkażdej chwili, nawet jeśli włącznik zapłonu znajduje sięwpozycji OFF, a silnik nie pracuje. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed rozpoczęciem prac w pobliżu tego wentylatora odłącz ujemny przewód akumulatora.
 •  Podczas pracy przy pojeździe zawsze miej na sobie okulary ochronne.
 •  Nigdy nie pozostawiaj wiązki przewodów elementów związanych z silnikiem lub skrzynią biegów odłączonej, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  Unikaj bezpośredniego kontaktu ze zużytym olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym. Nieprawidłowo zutylizowany olej silnikowy, ciecz chłodząca silnik i/lub inne płyny w pojeździe mogą zanieczyścić środowisko naturalne. Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji płynówwykorzystywanych w pojeździe.

W rozdziale "8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie" opisane zostaływskazówki odnoszące się wyłącznie do tych czynności, które użytkownik może stosunkowo łatwo wykonać sam.

Pamiętaj, że niepełna lub nieprawidłowa konserwacja może spowodować trudności w obsłudze pojazdu lub zwiększone emisje oraz może naruszać warunki gwarancji.Wraziewątpliwości co do przeglądu, dokonaj go w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

  Pod pokrywą silnika i pod pojazdem

  Czynności konserwacyjne wyszczególnione w tej części należy przeprowadzać okresowo (np. przy każdej kontroli stanu oleju silnikowego lub u ...

  Komunikaty dotyczące przeglądów

  Wskaźnik terminu przeglądu okresowego informuje o dacie następnego przeglądu. UWAGA Wskaźnikterminu przeglądu okresowego niewyświetla ża ...

  Zobacz tez:

  Gniazda wejściowe USB
  Schowek w konsoli przedniej zawiera gniazda USB. Gniazdo wejściowe USB/iPod: Służy do odtwarzania multimediów z urządzeń iPod, iPhone i pamięci USB. W przypadku używania aplikacji INFINITI InTouch z telefonem iPhone należy go podł ...

  Kieszeń wielofunkcyjna
  Rys. 110 Wyciąganie / wkładanie / wsuwanie / wyjmowanie kieszeni wielofunkcyjnej Kieszeń wielofunkcyjna pod zwijaną półką służy do odkładania ubrań oraz lekkich przedmiotów bez ostrych krawędzi. Wyciąganie Roz ...

  Przełącznik świateł awaryjnych
  Przełącznik świateł awaryjnych (1) działa bez względu na pozycję włącznika zapłonu, z wyjątkiem sytuacji rozładowania akumulatora. Światła awaryjne służą do ostrzegania innych kierowców, gdy musisz ...

  Categorie