Infiniti Q30: Środki ostrożności przy konserwacji

Infiniti Q30 –> Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie –> Ogólna konserwacja –> Środki ostrożności przy konserwacji

Podczas przeprowadzania wszelkich czynności kontrolnych i konserwacyjnych w pojeździe, zachowuj ostrożność, aby zapobiec przypadkowym, poważnym obrażeniom ciała, lub uszkodzeniompojazdu.

Poniżej opisano ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa, których należy ściśle przestrzegać.

OSTRZEŻENIE

 •  Zaparkuj pojazdnapłaskiej powierzchni, zaciągnij dobrze hamulec postojowy i zablokuj koła, aby zapobiec poruszeniu się pojazdu. Naciśnij przycisk P (parkowanie).
 •  Dopilnuj, aby włącznik zapłonu znajdował się w pozycji OFF podczas dokonywania jakiejkolwiek wymiany części lub naprawy.
 •  Nie wykonuj żadnych czynności pod pokrywą przedziału silnika, jeśli silnik jest gorący. Za każdym razemwyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie.
 • Jeśli musisz pracować przy włączonym silniku, trzymaj dłonie, ubranie, włosy i narzędzia z dala od poruszających się wentylatorów, pasków i innych ruchomych części.
 •  Zaleca się zabezpieczenie lub zdjęcie jakiejkolwiek luźnej części ubrania oraz biżuterii, np.: pierścionków, zegarków, itd., podczas pracy przy pojeździe.
 •  Jeśli musisz włączyć silnik w zamkniętym pomieszczeniu takim, jakgaraż, upewnij się, czy spaliny są z niego odpowiednio odprowadzane.
 •  Nigdy nie wchodź pod pojazd opierający się na składanym podnośniku.
 •  Utrzymuj przybory do palenia, płomień i iskry z dala od paliwa i akumulatora.
 •  Nigdy nie podłączaj lub odłączaj akumulatora, ani złącza żadnego układu tranzystorowego, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  W modelach z silnikiem benzynowym z układem wielopunktowego wtrysku paliwa, przegląd filtra paliwa oraz przewodów paliwowych powinien być dokonywanywcentrum INFINITI lubwprofesjonalnej stacji obsługi, ponieważ przewody paliwowe znajdują się pod wysokim ciśnieniem nawet, gdy silnik jest wyłączony.
 •  Twój pojazd jest wyposażony w automatyczny wentylator chłodnicy silnika. Może się on włączyć nieoczekiwaniewkażdej chwili, nawet jeśli włącznik zapłonu znajduje sięwpozycji OFF, a silnik nie pracuje. Aby uniknąć obrażeń ciała, przed rozpoczęciem prac w pobliżu tego wentylatora odłącz ujemny przewód akumulatora.
 •  Podczas pracy przy pojeździe zawsze miej na sobie okulary ochronne.
 •  Nigdy nie pozostawiaj wiązki przewodów elementów związanych z silnikiem lub skrzynią biegów odłączonej, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  Unikaj bezpośredniego kontaktu ze zużytym olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym. Nieprawidłowo zutylizowany olej silnikowy, ciecz chłodząca silnik i/lub inne płyny w pojeździe mogą zanieczyścić środowisko naturalne. Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji płynówwykorzystywanych w pojeździe.

W rozdziale "8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie" opisane zostaływskazówki odnoszące się wyłącznie do tych czynności, które użytkownik może stosunkowo łatwo wykonać sam.

Pamiętaj, że niepełna lub nieprawidłowa konserwacja może spowodować trudności w obsłudze pojazdu lub zwiększone emisje oraz może naruszać warunki gwarancji.Wraziewątpliwości co do przeglądu, dokonaj go w ośrodku INFINITI lub w profesjonalnej stacji obsługi.

  Pod pokrywą silnika i pod pojazdem

  Czynności konserwacyjne wyszczególnione w tej części należy przeprowadzać okresowo (np. przy każdej kontroli stanu oleju silnikowego lub u ...

  Komunikaty dotyczące przeglądów

  Wskaźnik terminu przeglądu okresowego informuje o dacie następnego przeglądu. UWAGA Wskaźnikterminu przeglądu okresowego niewyświetla ża ...

  Zobacz tez:

  Usługi dodatkowe
  Trudne warunki eksploatacji Warunki eksploatacji są uznawane za trudne, jeśli często ma miejsce choćby jeden z poniższych czynników: Uruchamianie zimnego silnika Częste zatrzymywanie się i ruszanie Ciągnięcie przyczepy Jazda po poch ...

  Wentylacja
  Wlot powietrza Powietrze w kabinie jest filtrowane, wlatuje z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji powietrza. Uzdatnianie powietrza Powietrze w kabinie przechodzi przez różne układy, ...

  Otwieranie / zamykanie drzwi
  Rys. 37 Klamka zewnętrzna / wewnętrzna drzwi Otwieranie z zewnątrz Odryglować pojazd i pociągnąć za klamkę A rys. 37 odpowiednich drzwi. Otwieranie od wewnątrz Pociągnąć za klamkę B odpowiednich drzwi i pchnąć ...

  Categorie