Infiniti Q30: Gniazdo USB (uniwersalna magistrala szeregowa)/odtwarzacz iPod

Koncentrator multimedialny znajduje się na konsoli środkowej i składa się ze złączy USB.

Gniazdo USB


1) Gniazdo wejściowe USB/iPod

Służy do podłączania urządzenia iPod, iPhone lub pamięci USB. W przypadku używania aplikacji INFINITI InTouch z telefonem iPhone należy go podłączyć za pomocą kabla USB.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządzenia USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.

Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

 •  Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia USB do gniazda USB. Próba wsunięcia urządzenia USB do gniazda pod kątem lub nieodpowiednią stroną może spowodować uszkodzenie gniazda.

  Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazda USB.

 •  Wyjmując urządzenie USBzgniazda, nie ciągnij za pokrywę gniazda (jeśli na wyposażeniu). Może to spowodować uszkodzenie gniazda i pokrywy.
 •  Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w którymmożezostać nieumyślniepociągnięty. Pociągnięcie przewodu może spowodować uszkodzenie gniazda.

Samochód nie jest wyposażony w urządzenie USB. Urządzenia USB powinny być zakupione osobno, jeśli zajdzie taka potrzeba.

System nie oferuje możliwości formatowania urządzeń USB. W celu sformatowania urządzenia USB użyj komputera.

W niektórych obszarach ze względu na obowiązujące przepisy pasażerowie z przodu pojazdu mogą odtwarzaćzurządzenia USB tylkodźwięk, natomiast nie mogą wyświetlać obrazów, nawet jeśli pojazd jest zaparkowany.

System tenpozwalanapodłączenie różnychkart pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych USB i odtwarzaczy iPod. Niektóre urządzenia USB mogą nie być kompatybilne z tym systemem.

 •  Partycjonowane urządzenia USB mogą nie działać prawidłowo.
 •  Niektóre znaki używane w innych językach (chińskim, japońskim itp.) mogą być nieprawidłowo wyświetlane na wyświetlaczu. W urządzeniu USB zalecamy wykorzystywanie znaków używanych w języku angielskim.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z urządzeń USB: Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do jego instrukcji obsługi.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z odtwarzaczy iPod: iPod to znak towarowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

 •  Nieprawidłowe podłączenie urządzenia iPod do gniazda może spowodować wyświetlenie migającego symbolu kontrolnego. Zawsze sprawdź, czy urządzenie iPod jest prawidłowo podłączone.
 •  Odtwarzacz iPod nano (1. generacji)możepozostać w trybie przewijania do przodu lub do tyłu, jeśli zostanie podłączonywtrakcie operacji wyszukiwania.

  W takim przypadku należy ręcznie zresetować odtwarzacz iPod.

 • Odtwarzacz iPod nano (2. generacji) będzie kontynuował przewijanie do przodu lub do tyłu, jeśli zostanie odłączony w trakcie operacji wyszukiwania.
 •  Jeśli podczas obsługi odtwarzacza iPod nano (2. generacji) zostanie zmieniony tryb odtwarzania, na wyświetlaczu może pojawić się nieprawidłowy tytuł utworu.
 •  Książkimówione (audiobooki)mogą nie być odtwarzane w tej samej kolejności, w jakiej są wyświetlane w iPod.
 •  Duże pliki wideo mogą powodować spowolnienie pracy odtwarzacza iPod. Wyświetlacz w pojeździe możezgasnąć na moment, jednakpowinien szybko powrócić do normalnego stanu.
 •  Jeśli odtwarzacz iPod automatycznie wybiera duże pliki wideo w trybie odtwarzania losowego, wyświetlaczwpojeździemożenachwilę zgasnąć, lecz powinien szybko powrócić do normalnego stanu.

  Tabela specyfikacji dla płyt DVD

  Odtwarzane nośniki: System jest kompatybilny z następującymi formatami płyt:  DVD+RW  DVD+R  DVD+R DL  DVD-RW (odpowiada CPRM) ...

  Tabela specyfikacji dla USB

  *1 Formaty profesjonalne (zoptymalizowany do przesyłania głosu przy bardzo niskim bitrate, bezstratny, obsługujący dźwięk wielokanałowy) ni ...

  Zobacz tez:

  Usterka działania
  W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Sprawdzić działanie przez ASO sieci CITRO ËN lub przez warsztat specjalistyczny. Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uw ...

  Parkowanie z wykorzystaniem linii przewidywanego toru jazdy
  OSTRZEŻENIE  Jeśli w pojeździe założono opony innego rozmiaru niż te, w które był wyposażony fabrycznie, linie przewidywanego toru jazdymogą nie być wyświetlane poprawnie.  Podczas cofania na śliskiej nawierzchn ...

  Silniki Diesla
  Silniki i skrzynie biegów wersji Diesel * Moc maksymalna odpowiada wartości homologowanej na hamowni, zgodnie z warunkami określonymi przepisami europejskimi (dyrektywa 1999/99/WE). Silniki i skrzynie biegów wersji Diesel .../S: model wyposażony w Stop & ...

  Categorie