Infiniti Q30: Holowanie zalecane przez firmę INFINITI

Infiniti Q30 –> Wnagłym wypadku –> Holowanie pojazdu –> Holowanie zalecane przez firmę INFINITI

Modele z napędem na przednie koła (2WD)
Modele z napędem na przednie koła (2WD)

Holowanie pojazdów z napędem na dwa koła (napęd na przednie koła)

OSTROŻNIE NIGDY nie holuj modeli z automatyczną skrzynią biegów (DCT) z przednimi lub wszystkimi czterema kołami na ziemi (ani w tył ani w przód). Może to spowodować poważne i drogiewnaprawie uszkodzenie skrzyni biegów. Jeśli konieczne jest holowanie z uniesionymi tylnymi kołami, zawsze umieść wózek pod przednimi kołami.

Modele z napędemna 4 koła (4WD)
Modele z napędemna 4 koła (4WD)

Holowanie pojazdów z napędem na cztery koła (4WD)

Firma INFINITI zaleca holowanie pojazdu przy pomocy wózka umieszczonego pod przednimi lub tylnymi kołami, lub na naczepie lawety, tak jak pokazano na rysunku.

OSTROŻNIE NIGDY nie holuj pojazdu z napędem na cztery koła (4WD) z którymkolwiekz kół na ziemi. Może to spowodowaćpoważne i drogiewnaprawie uszkodzenie układu napędowego

Uwalnianie unieruchomionego pojazdu

OSTRZEŻENIE

 •  Podczas wyciągania pojazdu nie pozwalaj komukolwiek znajdować się w pobliżu liny.
 •  Niepozwalaj, abykołaobracałysięzdużą prędkością.

  Może to doprowadzić do ich eksplozji i spowodować poważne obrażenia. Niektóre elementy pojazdu mogą się także przegrzać.

OSTROŻNIE

 •  Łańcuchy lub przewody holownicze należy mocować wyłącznie na haku lub głównych elementach konstrukcyjnychpojazdu.Winnym przypadkudojdzie do uszkodzenia nadwozia.
 • Nie używaj klamer zainstalowanych w pojeździe do uwalniania pojazdu, który ugrzązł w piasku, śniegu, błocie itp.
 •  Nigdy nie holuj pojazdu przy użyciu klamer służącychdomocowania ładunku lub hakówdouwalniania zaklinowanego samochodu.
 •  Linę ciągnij zawsze na wprost, od przodu pojazdu.

  Nigdy nie ciągnij pojazdu za hak awaryjny pod kątem.

 •  Akcesoria do ciągnięcia pojazdu należy poprowadzić tak, aby nie stykały się z żadną częścią zawieszenia, układu kierowniczego, hamulcowego lub chłodzenia.
 •  Do holowania lub uwalniania zaklinowanego pojazdu nie zalecamy stosowania akcesoriów do ciągnięcia pojazdu, np. lin czy pasówzmateriału.

Uwalnianie unieruchomionego pojazdu


W sytuacji, w której pojazd utknie w piasku, śniegu lub błocie i wyciągnięcie go jest jedyną możliwością uwolnienia go, skorzystaj z haka awaryjnego znajdującego się w bagażniku.

 •  Stosuj wyłącznie hakawaryjny. Nigdy nie zaczepiaj liny do ciągnięcia pojazdu do innych elementów nadwozia.Wprzeciwnym razie może dojść do uszkodzenia nadwozia.
 •  Korzystajzhakaawaryjnegowyłączniewcelu uwolnienia zaklinowanego pojazdu. Nigdy nie holuj pojazdu przy użyciu haka awaryjnego.
 •  Podczas wyciągania pojazdu, który utknął, na hak oddziałują olbrzymie siły. Zawsze ciągnij linę na wprost, równolegle do głównej osi pojazdu. Nigdy nie ciągnij pojazdu za hak awaryjny pod kątem.

Dobrze zamontuj hak (przechowywanywbagażniku) dopunktumocowania(1) na przednim lub tylnym zderzaku.

Po użyciu złóż i odpowiednio zabezpiecz hak awaryjny w miejscu jego przechowywania oraz zamontuj tablicę rejestracyjną przed wznowieniem jazdy.

  Środki ostrożności podczas holowania

  OSTRZEŻENIE  Nie przebywaj w pojeździe, który jest holowany.  Nigdy nie wchodź pod pojazdpowciągnięciugona lawetę. OSTRO&# ...

  Wygląd i pielęgnacja

  ...

  Zobacz tez:

  Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
  Rys. 225 Wymontowanie lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej / wymiana żarówki Otworzyć pokrywę bagażnika. Nacisnąć lampkę w w kierunku strzałki 1 rys. 225. Lampka poluzowuje się. Odkręcić i zdjąć lampk ...

  Paliwo stosowane w silnikach Diesla
  Silniki Diesla są przystosowane do pracy z biopaliwami, zgodnymi z aktualnymi i przyszłymi standardami europejskimi (olej napędowy zgodny z normą EN 590 w mieszance z biopaliwem zgodnym z normą EN 14214), dostępnymi w dystrybutorach paliw (możliwa zawarto" ...

  Trzypunktowi pas bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIE  Każda osoba przebywająca w pojeździe powinna mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa.  Nie wolno podróżować w fotelu z opuszczonym oparciem. Może to być niebezpieczne. Odcinek barkowy pasa nie będzi ...

  Categorie