Infiniti Q30: Jak wyświetlić ekran obsługi radia (Hongkong)

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> System audio (jeśli na wyposażeniu) –> Radio –> Jak wyświetlić ekran obsługi radia (Hongkong)

Jak wyświetlić ekran obsługi radia


*Modelezwyświetlaczeminformacjioodbiorze sygnału.

Ekran radia można wyświetlać i obsługiwać na wyświetlaczu.

 1. [Źródło]: Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru źródła. Patrz punkt "Wybór źródła audio" w dalszej części rozdziału
 2.  [Sterow.]: Dotknij, aby wyświetlić ekran sterowania. Patrz punkt "Obsługa radia" w dalszej części rozdziału
 3.  Wskaźnik zakresu fal radiowych: Wyświetlany jest aktualnie wybrany zakres fal radiowych.
 4.  Wyświetlacz wybranej stacji i informacji o odbiorze sygnału: Wyświetlana jest wybrana stacja.
 5.  Lista zapamiętanych stacji: Dla każdego zakresu fal radiowychmożna zapisać do sześciu wybranych stacji.

Wybór pasma FM1/FM2

Wybór pasma FM1/FM2


Wzależności od krajuwdolnym rogu ekranu FM może być wyświetlany przycisk zmiany pasma FM. Dotknij przycisku, aby zmienić pasmo z FM1 na FM2 lub z FM2 na FM1.

Sterowanie źródłami sygnału radiowego

Sterowanie źródłami sygnału radiowego


Na liście zaprogramowanych stacji dostępne są 2 elementy wskazujące źródła sygnału radiowego:

 1.  Podświetlenie wybierane sterownikiem INFINITI.
 2.  (Z trójkątem) Podświetlenie aktualnie wybranej zaprogramowanej stacji.

Obsługa radia

Aktywacja radia i wybór zakresu fal: Abywłączyć radio, naciśnij <RADIO> lub wybierz preferowany zakres fal radiowych z listy źródeł.

Po każdym naciśnięciu przycisku <RADIO> zakres fal radiowych ulega zmianie.

Szczegółowe informacje, patrz "Wybór źródła audio" w dalszej części rozdziału.

Dla Hongkongu: W obszarze, gdzie stacje FM są podzielone na FM1 i FM2, szybkie przesunięciepalcempo ekranie FM1 lub FM2 w prawo lub w lewo umożliwia zmianę ekranu na FM2 lub FM1.

UWAGA Jeżeli odbierany sygnał stereo jest słaby, radio automatycznie przełączy się z trybu stereo na mono.

Wyszukiwanie stacji: Naciśnij <SEEK-TRACK>, aby wykonać strojenie od najniższej do najwyższej lub od najwyższej do najniższej częstotliwości. Wyszukiwanie zostanie przerwane przy każdej znalezionej stacji.

Strojenie ręczne: Aby ręcznie nastawić częstotliwość stacji, naciśnij, aż wybrana zostanie dana stacja.

Automatyczne programowanie stacji (Hongkong): Oprócz ręcznie zaprogramowanych stacji istnieje możliwość zaprogramowania sześciu stacji o najlepszej jakości odbioru dla pasma FM i AM.

 1.  Dotknij [Sterow.] na ekranie radia.
 2.  Dotknij i przytrzymaj [Auto.P].
 3.  Gdy programowanie stacji zostanie zakończone, pojawi się ekran zaprogramowanych stacji dla wybranego pasma (FM lub AM).

Krótkie naciśnięcie [Auto.P]wmenu sterowania powoduje włączenie/wyłączenie ekranu z automatycznie zaprogramowanymi stacjami.

Ręczne zapisywanie stacji: Dla każdego zakresu fal radiowych można zapisać do sześciu stacji.

 1.  Wybierz zakres fal radiowych.
 2.  Nastaw częstotliwość stacji, którą chcesz zapisać na liście.
 3.  Dotknij i przytrzymaj jedną z cyfr na liście.
 4.  Informacje, takie jakczęstotliwość itp. sąwyświetlane na liściezaprogramowanychstacji, jeśli wykonane zostało zapisanie stacji.

Zmiana ustawień radia, patrz "Ustawienia audio" w dalszej części rozdziału.

Obsługa radia

Dotknij [Sterow.] na ekranie AM, FM lub DAB (Europa), aby wyświetlić ekran sterowania. Dostępne są poniższe elementy sterowania.

FM/AM:

 •  [Lista stacji] (Europa): Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych stacji.
 •  [AUTO.P] (Hongkong): Dotknij i przytrzymaj, aby automatycznie zapisać stacje zapewniające najlepszą jakość odbioru. Krótko naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran automatycznie zaprogramowanychstacji.

  "Automatyczne programowanie stacji (Hongkong)" we wcześniejszej części rozdziału

 •  [Przer. ogł. drog.] (tylko FM) (Europa): Gdy ta pozycja jest włączona, odbierane komunikaty drogowe (TA) będą przerywać odtwarzanie źródła audio. Ta pozycja jest dostępna tylko w trybie audio.
 •  [Informacje RDS] (Europa): Dotknij, aby wyświetlić informacje RDS, gdy odtwarzane jest radio FM.

DAB (Europa):

 •  [Lista stacji]: Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych stacji.
 •  [Lista typów programów]: Dotknij, aby wyświetlić listę typów programów.

  Dotknij jedną z pozycji na liście, aby wyświetlić stację radiową, która należy do wybranej informacji PTY.

 •  [EPG]: Dotknij, aby wyświetlić listę EPG (elektroniczny informator programowy). Jeśli wybrana pozycja na liście jest nadawana w danym momencie, możesz włączyć stację poprzez dotknięcie [Słuchaj] lub odczytać informacje poprzez dotknięcie [Szczegóły].

  Niektóre stacje nie obsługują funkcji EPG. W zależności od stanu sygnału, pobranie lub aktualizacja danychmożezająć trochę czasu.

  - [Przerw. ogł. drogowych]: Gdy ta pozycja jest włączona, odbierane komunikaty drogowe (TA) będą przerywać odtwarzanie źródła audio.

  - [Informacje DAB]: Dotknij, aby wyświetlić informacje DAB (system radiofonii cyfrowej). Informacje takie jak tytuł utworu i komunikaty drogowe mogą być wyświetlane poprzez funkcję Dynamic Label Segment.

UWAGA "EAS" w "EAS test" (wyświetlane na ekranie jako informacja PTY) jest skrótem od określenia "Emergency Alert System (awaryjny system ostrzegania)".

  Jak wyświetlić ekran obsługi radia (Europa)

  *Modele ze wskaźnikiem stanu radia i wyświetlaczem informacji o odbiorze sygnału. Ekran radia można wyświetlać i obsługiwać na wy&# ...

  Odtwarzacz płyt kompaktowych (CD)

  ...

  Zobacz tez:

  Elektryczna pokrywa bagażnika
  Pokrywą bagażnika można operować elektrycznie lub ręcznie . Ograniczenie siły Elektryczna pokrywa bagażnika (dalej nazywana pokrywą) ma ograniczenie siły działania. Gdy pokrywa w trakcie zamykania napotka przeszkodę, zatrzyma się i roz ...

  Silniki benzynowe
  OSTROŻNIE Nie używaj benzyny ołowiowej. Używanie benzyny ołowiowej doprowadzi do uszkodzenia trójfunkcyjnego katalizatora. Model z silnikiem benzynowym 1,6 l: Używaj wyłącznie benzyny BEZOŁOWIOWEJ PREMIUM o liczbie oktanowej co najmniej 95 (R ...

  Przodem do kierunku jazdy
  Kiedy fotelik dziecięcy "przodem do kierunku jazdy" montuje się na miejscu pasażera z tyłu, przesunąć przednie siedzenie samochodu i wyprostować oparcie w taki sposób, aby nogi dziecka siedzącego w foteliku dziecięcym "przod ...

  Categorie