Infiniti Q30: Jak wyświetlić ekran obsługi radia (Hongkong)

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> System audio (jeśli na wyposażeniu) –> Radio –> Jak wyświetlić ekran obsługi radia (Hongkong)

Jak wyświetlić ekran obsługi radia


*Modelezwyświetlaczeminformacjioodbiorze sygnału.

Ekran radia można wyświetlać i obsługiwać na wyświetlaczu.

 1. [Źródło]: Dotknij, aby wyświetlić ekran wyboru źródła. Patrz punkt "Wybór źródła audio" w dalszej części rozdziału
 2.  [Sterow.]: Dotknij, aby wyświetlić ekran sterowania. Patrz punkt "Obsługa radia" w dalszej części rozdziału
 3.  Wskaźnik zakresu fal radiowych: Wyświetlany jest aktualnie wybrany zakres fal radiowych.
 4.  Wyświetlacz wybranej stacji i informacji o odbiorze sygnału: Wyświetlana jest wybrana stacja.
 5.  Lista zapamiętanych stacji: Dla każdego zakresu fal radiowychmożna zapisać do sześciu wybranych stacji.

Wybór pasma FM1/FM2

Wybór pasma FM1/FM2


Wzależności od krajuwdolnym rogu ekranu FM może być wyświetlany przycisk zmiany pasma FM. Dotknij przycisku, aby zmienić pasmo z FM1 na FM2 lub z FM2 na FM1.

Sterowanie źródłami sygnału radiowego

Sterowanie źródłami sygnału radiowego


Na liście zaprogramowanych stacji dostępne są 2 elementy wskazujące źródła sygnału radiowego:

 1.  Podświetlenie wybierane sterownikiem INFINITI.
 2.  (Z trójkątem) Podświetlenie aktualnie wybranej zaprogramowanej stacji.

Obsługa radia

Aktywacja radia i wybór zakresu fal: Abywłączyć radio, naciśnij <RADIO> lub wybierz preferowany zakres fal radiowych z listy źródeł.

Po każdym naciśnięciu przycisku <RADIO> zakres fal radiowych ulega zmianie.

Szczegółowe informacje, patrz "Wybór źródła audio" w dalszej części rozdziału.

Dla Hongkongu: W obszarze, gdzie stacje FM są podzielone na FM1 i FM2, szybkie przesunięciepalcempo ekranie FM1 lub FM2 w prawo lub w lewo umożliwia zmianę ekranu na FM2 lub FM1.

UWAGA Jeżeli odbierany sygnał stereo jest słaby, radio automatycznie przełączy się z trybu stereo na mono.

Wyszukiwanie stacji: Naciśnij <SEEK-TRACK>, aby wykonać strojenie od najniższej do najwyższej lub od najwyższej do najniższej częstotliwości. Wyszukiwanie zostanie przerwane przy każdej znalezionej stacji.

Strojenie ręczne: Aby ręcznie nastawić częstotliwość stacji, naciśnij, aż wybrana zostanie dana stacja.

Automatyczne programowanie stacji (Hongkong): Oprócz ręcznie zaprogramowanych stacji istnieje możliwość zaprogramowania sześciu stacji o najlepszej jakości odbioru dla pasma FM i AM.

 1.  Dotknij [Sterow.] na ekranie radia.
 2.  Dotknij i przytrzymaj [Auto.P].
 3.  Gdy programowanie stacji zostanie zakończone, pojawi się ekran zaprogramowanych stacji dla wybranego pasma (FM lub AM).

Krótkie naciśnięcie [Auto.P]wmenu sterowania powoduje włączenie/wyłączenie ekranu z automatycznie zaprogramowanymi stacjami.

Ręczne zapisywanie stacji: Dla każdego zakresu fal radiowych można zapisać do sześciu stacji.

 1.  Wybierz zakres fal radiowych.
 2.  Nastaw częstotliwość stacji, którą chcesz zapisać na liście.
 3.  Dotknij i przytrzymaj jedną z cyfr na liście.
 4.  Informacje, takie jakczęstotliwość itp. sąwyświetlane na liściezaprogramowanychstacji, jeśli wykonane zostało zapisanie stacji.

Zmiana ustawień radia, patrz "Ustawienia audio" w dalszej części rozdziału.

Obsługa radia

Dotknij [Sterow.] na ekranie AM, FM lub DAB (Europa), aby wyświetlić ekran sterowania. Dostępne są poniższe elementy sterowania.

FM/AM:

 •  [Lista stacji] (Europa): Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych stacji.
 •  [AUTO.P] (Hongkong): Dotknij i przytrzymaj, aby automatycznie zapisać stacje zapewniające najlepszą jakość odbioru. Krótko naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran automatycznie zaprogramowanychstacji.

  "Automatyczne programowanie stacji (Hongkong)" we wcześniejszej części rozdziału

 •  [Przer. ogł. drog.] (tylko FM) (Europa): Gdy ta pozycja jest włączona, odbierane komunikaty drogowe (TA) będą przerywać odtwarzanie źródła audio. Ta pozycja jest dostępna tylko w trybie audio.
 •  [Informacje RDS] (Europa): Dotknij, aby wyświetlić informacje RDS, gdy odtwarzane jest radio FM.

DAB (Europa):

 •  [Lista stacji]: Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych stacji.
 •  [Lista typów programów]: Dotknij, aby wyświetlić listę typów programów.

  Dotknij jedną z pozycji na liście, aby wyświetlić stację radiową, która należy do wybranej informacji PTY.

 •  [EPG]: Dotknij, aby wyświetlić listę EPG (elektroniczny informator programowy). Jeśli wybrana pozycja na liście jest nadawana w danym momencie, możesz włączyć stację poprzez dotknięcie [Słuchaj] lub odczytać informacje poprzez dotknięcie [Szczegóły].

  Niektóre stacje nie obsługują funkcji EPG. W zależności od stanu sygnału, pobranie lub aktualizacja danychmożezająć trochę czasu.

  - [Przerw. ogł. drogowych]: Gdy ta pozycja jest włączona, odbierane komunikaty drogowe (TA) będą przerywać odtwarzanie źródła audio.

  - [Informacje DAB]: Dotknij, aby wyświetlić informacje DAB (system radiofonii cyfrowej). Informacje takie jak tytuł utworu i komunikaty drogowe mogą być wyświetlane poprzez funkcję Dynamic Label Segment.

UWAGA "EAS" w "EAS test" (wyświetlane na ekranie jako informacja PTY) jest skrótem od określenia "Emergency Alert System (awaryjny system ostrzegania)".

  Jak wyświetlić ekran obsługi radia (Europa)

  *Modele ze wskaźnikiem stanu radia i wyświetlaczem informacji o odbiorze sygnału. Ekran radia można wyświetlać i obsługiwać na wy&# ...

  Odtwarzacz płyt kompaktowych (CD)

  ...

  Zobacz tez:

  Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
  Zapinanie pasa bezpieczeństwa Wysunąć pas ze zwijacza, poprowadzić go przy ciele w taki sposób, aby nie był skręcony, a następnie zatrzasnąć klamrę w zamku. Podczas jazdy należy regularnie napinać część biodr ...

  Lampka kontrolna silnika
  Lampka   świeci lub miga w kolorze żółtym. Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie krótko po uruchomieniu silnika. Przestroga Lampka kontrolna sygnalizuje wystąpienie problemu, która wymaga sprawdzenia. Pro ...

  Silniki benzynowe
  Możliwość kontroli poziomów płynów oraz wymiany niektórych elementów. 1. Zbiornik układu kierowniczego ze wspomaganiem. 2. Zbiornik spryskiwacza szyby i reflektorów. 3. Zbiornik płynu chłodzącego. 4. Zbiornik ...

  Categorie