Infiniti Q30: Komunikaty dotyczące przeglądów

Infiniti Q30 –> Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie –> Ogólna konserwacja –> Komunikaty dotyczące przeglądów

Wskaźnik terminu przeglądu okresowego informuje o dacie następnego przeglądu.

UWAGA Wskaźnikterminu przeglądu okresowego niewyświetla żadnych informacji o poziomie oleju silnikowego.

Ekran informacji o pojeździe wyświetla komunikat dotyczący przeglądu przez kilka sekund, np.

 •  [Service A in .. days]
 •  [Service A due]
 •  [Service A overdue by .. days]

W zależności od warunków eksploatacji pojazdu, wyświetlany jest pozostałyczas lub przebieg do następnego przeglądu.

Litera informuje o rodzaju przeglądu okresowego.

A oznacza mały przegląd, a B - duży przegląd. Wraz z literą może być wyświetlana cyfra lub dodatkowa litera.

Dotyczy tylko niektórych krajów: litera lub cyfra wyświetlana po literze A lub B wskazuje niezbędne dodatkowe czynności konserwacyjne.

Jeśli poinformujesz centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi o tym wskazaniu, otrzymasz informację o przewidywanych kosztach prac.

Wskaźnik terminu przeglądu okresowego nie uwzględnia czasu, w którymakumulator był odłączony.

Abynie dopuścićdo przekroczeniawymaganego terminu przeglądu: Zanotuj termin przeglądu wyświetlany na ekranie informacji o pojeździe przed odłączeniem akumulatora.

lub Poponownympodłączeniuakumulatoraodejmij okres odłączenia akumulatora od terminu przeglądu pokazanego na wyświetlaczu.

Ukrywanie komunikatów dotyczących przeglądów

Naciśnij przycisk <OK> lub na
kierownicy.

Wyświetlanie komunikatów dotyczących przeglądów

 1.  Włącz zapłon.
 2.  Naciśnij przycisk lub
  na kierownicy, aby wybrać menu [Serv.].
 3.  Naciśnij przycisk lub,
  aby wybrać podmenu [Maintenance], i potwierdź przyciskiem OK.

Na ekranie informacji o pojeździe zostanie wyświetlony termin przeglądu.

Informacje na temat obsługi technicznej

Resetowanie wskaźnika terminu przeglądu okresowego:

OSTROŻNIE Jeśli wskaźnik terminu przeglądu okresowego został nieumyślnie zresetowany, ustawienie tomożna skorygowaćwcentrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Prace serwisowe powinny być przeprowadzane zgodnie z opisem zawartym w harmonogramie konserwacji.

W przeciwnym razie może dojść do szybszego zużywania się i uszkodzenia głównych podzespołów lub pojazdu.

Po przeprowadzeniu prac serwisowych centrum INFINITI lub profesjonalna stacja obsługi zresetują wskaźnik terminu przeglądu okresowego.

Można również uzyskać dalsze informacje, np.

na temat prac serwisowych.

Specjalne prace serwisowe: Zalecany okres serwisowy jest dostosowany do eksploatacji pojazdu w normalnych warunkach.

W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach lub zwiększonego obciążenia pojazdu prace serwisowe muszą być wykonywane częściej, np.

 •  W przypadku regularnych jazd po mieście z częstym zatrzymywaniem pojazdu.
 •  W przypadku używania pojazdu głównie na krótkich odcinkach.
 •  Wprzypadku częstej eksploatacji w terenie górzystym lub na drogach o nierównej nawierzchni.
 •  W przypadku częstego pozostawiania silnika na dłuższy czas na biegu jałowym.

W tych lub podobnych warunkach eksploatacji należy częściej wymieniać np. filtr powietrza, olej silnikowy i filtr oleju. W przypadku zwiększonego obciążenia należyczęściej kontrolować opony. Dalsze informacje można uzyskaćwcentrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Położenia miejsc kontroli w przedziale silnika

Omówienie patrz punkt "Przedział silnika" w rozdziale "0. Ilustrowany spis treści".

  Środki ostrożności przy konserwacji

  Podczas przeprowadzania wszelkich czynności kontrolnych i konserwacyjnych w pojeździe, zachowuj ostrożność, aby zapobiec przypadkowym, poważnym obr ...

  Układ chłodzenia silnika

  OSTRZEŻENIE  Nigdy nie usuwaj korka chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego, gdy silnik jest gorący. Ciecz, wydobywaj& ...

  Zobacz tez:

  Stabilizacja zestawu (TSA)
  Układ TSA pomaga utrzymać stabilizację zestawu w sytuacjach, w których doszło do rozkołysania przyczepy, a w efekcie końcowym całego zestawu. Układ TSA wyhamowuje pojedyncze koła pojazdu ciągnącego, aby zmniejszyć kołysanie ...

  Wybieranie adresu z książki adresowej
  Nacisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać opcję Książka adresowa. Wybrać żądaną pozycję książki adresowej. Zostanie wyświetlone menu Nawigacja. Uruchomienie prowadzenia po trasie Wybrać Start nawigacji, aby ro ...

  Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (zalecenie przerwy)
  Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (zwane dalej tylko systemem) zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na skutek sposobu kierowania pojazdem system rozpoznana zmęczenie kierowcy. UWAGA ■ Kierowca jest odpowiedzialny za swoją zdolność do prowadzenia samoch ...

  Categorie