Infiniti Q30: Napęd na cztery koła (4WD) (jeśli na wyposażeniu)

Infiniti Q30 –> Uruchamianie i jazda –> Napęd na cztery koła (4WD) (jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

 •  Nie używaj samochodu ponad możliwości jezdne opon, nawetz włączonym napędem na cztery koła (4WD). Gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz wykonywanie szybkich ruchów kierownicą może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.
 •  Na wszystkie cztery koła zakładaj opony o tej samej wielkości,marce, budowie (diagonalne, diagonalne- opasane, radialne) i wzorze bieżnika. Prowadź pojazd ostrożnie z zamontowanymi łańcuchami na przednich kołach, gdy poruszasz się po śliskiej nawierzchni.
 •  Niniejszy pojazd nie jest dostosowany do jazdy w terenie (po nierównych drogach). Nie prowadź pojazdu po drogach piaszczystych lub błotnistych, gdzie mogłyby utknąć koła.
 •  Używającpojazdu wyposażonegownapędnacztery koła (4WD), nie usiłuj nigdy podnosić dwu kół nad ziemię, zmieniając bieg lub wrzucając bieg wsteczny podczas pracy silnika. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia napędu lub nieoczekiwanego ruchu pojazdu kończącego się poważnym uszkodzeniem samochodu lub obrażeniami ludzi.
 •  Nie próbuj testować pojazdu wyposażonego w napęd na cztery koła 4WD/AWD przy użyciu dynamometru dla dwu kół (np. używanego przez niektóre państwa do testowania poziomu emisji) lub podobnego sprzętu nawet, jeśli pozostałe dwa koła są uniesione nadziemią. Zawsze poinformuj personel zakładu testującego, że Twój pojazd posiada napęd na cztery koła (4WD), zanim pojazd zostanie umieszczony na dynamometrze. Użycie niewłaściwego urządzenia testującego może doprowadzić do uszkodzenia napędu lub nieoczekiwanego ruchu pojazdu, który może skończyć się poważnym uszkodzeniem pojazdu lub obrażeniami ludzi.
 •  Gdy koło zostanie uniesione ponad ziemię ze względu na nierówną nawierzchnię, nie buksuj go nadmiernie.

OSTROŻNIE Nigdy nie holuj pojazdu z podniesioną jedną osią.

Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu różnicowego.

Uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją.

Wszystkie koła muszą być całkowicie podniesione (patrz "Holowanie pojazdówznapędem na cztery koła (4WD)" w rozdziale "6. W nagłym wypadku").

Przestrzegaj zaleceń dotyczących holowania pojazdu z wszystkimi kołami w pełnym kontakcie z podłożem.

Napęd 4WD wraz z systemem ESP poprawiają trakcję pojazdu, gdy koło napędowe ślizga się z powodu niedostatecznej przyczepności.

Napęd 4WD nie może zmniejszyć ryzykawypadku wynikającego z niewłaściwego stylu jazdy oraz działa w granicach określonych przez prawa fizyki. Napęd 4WD może nie uwzględniać warunków drogowych i atmosferycznych oraz sytuacji na drodze. Napęd 4WD pełni jedynie funkcję pomocniczą. Jakokierowca ponosisz odpowiedzialność za zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu z przodu, prędkość, odpowiednio wczesne hamowanie oraz utrzymywanie pojazdu wewnątrz pasa ruchu.

Jeżeli kołonapędowe ślizga sięzpowodu niedostatecznej przyczepności

 •  Podczas ruszania wciskaj pedał gazu nie głębiej, niż jest to konieczne.
 •  Staraj się mniej przyspieszać podczas jazdy.

UWAGA W zimowych warunkach jazdy maksymalną skuteczność napędu 4WD możesz osiągnąć tylko wtedy, gdy używasz opon zimowych (opony M+S), a także łańcuchów śniegowych, gdy jest to konieczne.

  Manualny program jazdy

  Gdy aktywny jest manualny program jazdy M, możesz samodzielnie zmieniać biegi za pomocą manetek znajdujących się przy kierownicy. Skrzynia biegó ...

  System elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP) (Europa)

  OSTRZEŻENIE  Zadaniem systemu ESP jest zapewnienie pomocy kierowcy w utrzymaniu stabilnego toru jazdy. Nie zapobiega on wypadkom wynikającym z gwałtowny ...

  Zobacz tez:

  Programowanie
  Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE": następuje wybór trybu regulatora, chyba że jest już włączony (Pauza). Ustawić wartość poprzez przyspieszenie do żądanej prędkości, a nast ...

  Wyświetlanie na ekranie
  Wyświetla następujące informacje: - godzinę, - datę, - temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi), - pomoc przy parkowaniu, - źródło audio w trakcie odsłuchu,;'., - informacj ...

  Wyświetlanie na ekranie
  Wyświetla następujące informacje: godzinę, datę,  temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi),  źródło audio w trakcie odsłuchu,  komputer pokładowy ...

  Categorie