Infiniti Q30: Obsługa systemu BSW

Obsługa systemu BSW


 1. Boczna lampka kontrolna
 2. Elementy sterowania zamontowane w kierownicy
 3. Ekran informacji o pojeździe
 4. Pasek MENU

System BSW działa przy prędkości powyżej 30 km/h (20 MPH). Po włączeniu systemu BSW boczna lampka kontrolna świeci się w kolorze żółtym przy prędkości do 30 km/h (20 MPH).

Przy prędkości powyżej 30km/h (20 MPH) lampka kontrolna gaśnie i system BSW jest aktywny.

Jeśli czujniki wykryją pojazd w strefie wykrywania, zaświeci się boczna lampka kontrolna (1) znajdująca się po wewnętrznej stronie lusterek zewnętrznych.

Jeśli w takiej sytuacji zostanie włączony kierunkowskaz, rozlegną się (dwa) sygnały dźwiękowe, a boczna lampka kontrolna zacznie migać.

Boczna lampka kontrolna będzie migać do momentu opuszczenia przez pojazd strefy wykrywania.

UWAGA

 •  Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON boczna lampka kontrolna zaświeci się na kilka sekund.
 •  Jasność bocznych lampek kontrolnych jest regulowana automatycznie, odpowiednio do jasności światła dziennego.

  System sygnalizacji martwego pola (BSW) (jeśli na wyposażeniu)

  OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących właściwego użytkowania systemu BSW może skutkować pow ...

  Włączanie/wyłączanie systemu BSW

  Elementy sterowania zamontowane w kierownicy (lewa strona)  Ekran informacji o pojeździe  Obszar wyświetlacza  Pasek MENU Abywłą ...

  Zobacz tez:

  Lampki ostrzegawcze w drzwiach przednich
  Rys. 57 Lampka ostrzegawcza w drzwiach przednich Lampka ostrzegawcza rys. 57 włącza się, gdy przednie drzwi zostaną otwarte. Lampka ostrzegawcza wyłącza się, gdy przednie drzwi zostaną zamknięte. W samochodach bez lampki ostrzegawczej w tym mi ...

  CD 300
  Pokrętło Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie systemu Obrót: regulowanie głośności Przyciski stacji radiowych 1...6 Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji Krótkie naciśnięcie: wybiera ...

  Gniazdka zasilania
  Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w tylnej konsoli podłogowej. Model kombi: Gniazdo zasilania 12 V znajduje się na lewej ściance bocznej w bagażniku. Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 W. Przy wyłącz ...

  Categorie