Infiniti Q30: Obsługa systemu BSW

Obsługa systemu BSW


 1. Boczna lampka kontrolna
 2. Elementy sterowania zamontowane w kierownicy
 3. Ekran informacji o pojeździe
 4. Pasek MENU

System BSW działa przy prędkości powyżej 30 km/h (20 MPH). Po włączeniu systemu BSW boczna lampka kontrolna świeci się w kolorze żółtym przy prędkości do 30 km/h (20 MPH).

Przy prędkości powyżej 30km/h (20 MPH) lampka kontrolna gaśnie i system BSW jest aktywny.

Jeśli czujniki wykryją pojazd w strefie wykrywania, zaświeci się boczna lampka kontrolna (1) znajdująca się po wewnętrznej stronie lusterek zewnętrznych.

Jeśli w takiej sytuacji zostanie włączony kierunkowskaz, rozlegną się (dwa) sygnały dźwiękowe, a boczna lampka kontrolna zacznie migać.

Boczna lampka kontrolna będzie migać do momentu opuszczenia przez pojazd strefy wykrywania.

UWAGA

 •  Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON boczna lampka kontrolna zaświeci się na kilka sekund.
 •  Jasność bocznych lampek kontrolnych jest regulowana automatycznie, odpowiednio do jasności światła dziennego.

  System sygnalizacji martwego pola (BSW) (jeśli na wyposażeniu)

  OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących właściwego użytkowania systemu BSW może skutkować pow ...

  Włączanie/wyłączanie systemu BSW

  Elementy sterowania zamontowane w kierownicy (lewa strona)  Ekran informacji o pojeździe  Obszar wyświetlacza  Pasek MENU Abywłą ...

  Zobacz tez:

  Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
  Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej. 1. Otworzyć schowek. 2. Odczepić dolną część schowka w kierunku wskazanym przez strzałki. 3. Wyjąć schowek przez dwa wycięcia w kierunku wskazanym ...

  Usterka/reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania
  Po odłączeniu akumulatora, wymianie baterii lub w przypadku usterki pilota zdalnego sterowania nie ma możliwości otwarcia, zamknięcia i zlokalizowania samochodu. Włożyć klucz awaryjny (zespolony z pilotem zdalnego sterowania) do zamka w celu otw ...

   Automatyczna skrzynia biegów
  Lampki kontrolne sygnalizują usterkę lub pokazują stan automatycznej skrzyni biegów. Lampka kontrolna Komunikat Znaczenie i działanie M. Usterka: skrzynia biegów. Bieg wst. niemożl.S. USTERKA SK_BIEGÓW BRAK B_WSTECZ_ ...

  Categorie